สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » 3(a−5)=2(6+a) หา a = ?

20 ส.ค. 2564

3(a−5)=2(6+a) หา a = ?

โจทย์คณิตศาสตร์ (พีชคณิต) 3(a−5)=2(6+a) หา a

 

โจทย์คณิตศาสตร์ (พีชคณิต)

3(a−5)=2(6+a)   หา a

คำตอบ a = 27


ขั้นตอนการแก้สมการ

3(a−5) = 2(6+a)

ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย a−5

3a−15 = 2(6+a)

ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย 6+a

3a−15 = 12+2a

ลบ 2a จากทั้งสองด้าน

3a−15−2a = 12

รวม 3a และ −2a เพื่อให้ได้รับ a

a−15 = 12

เพิ่ม 15 ไปทั้งสองด้าน

a = 12+15

เพิ่ม 12 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 27

ตอบ a = 27


powered by Surfing Waves

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

3(a−5)=2(6+a) หา a = ?