สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » หาครูสอนคณิตศาสตร์ที่ปากเกร็ด [นนทบุรี]

14 ต.ค. 2564

หาครูสอนคณิตศาสตร์ที่ปากเกร็ด [นนทบุรี]

ครูสอนคณิตศาสตร์ ใกล้ๆ ปากเกร็ด ในจังหวัดนนทบุรี

ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ที่นนทบุรี

หาครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์@ปากเกร็ด นนทบุรี


ID : TF25902

เรียนวิชา : คณิตศาสตร์

สถานที่ : ปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี


ครูสอนคณิตศาสตร์ ใกล้ๆ ปากเกร็ด ในจังหวัดนนทบุรีข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จักร พรหมจักร พินิจสถิล ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.ตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬา ป.โทบริหาร ธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม : เน้นการสอนปูพื้นฐาน ปรับเด็กเรียนอ่อนให้เก่งขึ้น - อายุ 44 ปี ชาย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ และคอมพิวเตอร์
สถานที่ : ปากเกร็ด นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด นนทบุรี

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ขิง รชาดา นิ่มเรือง ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ประวัติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การสอน สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 4 ปัจจุบันเป็นครูอยู่โรงเรียนวัดช่องนนทรี กทม. สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ2 และมีประสบการณ์ในการติว O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มเติม : การสอนจะเน้นให้นักเรียนเข้าใจในพื้นฐานของแต่ละเนื้อหาและสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆได้ พร้อมทั้งฝึกให้มีวิธีคิดให้หลากหลายเพื่อเป็นตัวเลือกในการที่จะนำความรู้ไปหาคำตอบต่อไป - เพศหญิง อายุ 30 ปี

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม
สถานที่ : ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและบริเวณใกล้เคียง (เสาร์ - อาทิตย์) 2. โซนเซ็นทรัลพระราม 3 และบริเวณใกล้เคียง (จันทร์ - ศุกร์ หลังเลิกเรียน)
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและบริเวณใกล้เคียง (เสาร์ - อาทิตย์) 2. โซนเซ็นทรัลพระราม 3 และบริเวณใกล้เคียง (จันทร์ - ศุกร์ หลังเลิกเรียน)

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ข้าวฟ่าง สพ.ญ.วัจนีย์ มหบุญพาชัย ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร // Exchange student Internship program in the Department of Pathology of the Veterinary medicine of Hannover (Ti-Ho) at Germany // Exchange student Internship program Dr.Med Vet Muller Small and large animals clinic at Germany // Work at Pet empire pet hospital
เพิ่มเติม : - อายุ 26 เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างเล็กขาว

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ศิลปะ: อนุบาล/ประถม/ม.ต้น ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาตร์: อนุบาล/ประถม
สถานที่ : ปากเกร็ด นนทบุรี แจ้งวัฒนะ รังสิต ดอนเมือง
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด นนทบุรี แจ้งวัฒนะ รังสิต ดอนเมือง

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แจน นาตาลี โชติกุล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : อนุบาล-ประถม โรงเรียนวัดบ่อ มัธยมตอนต้น โรงเรียนปากเกร็ด
เพิ่มเติม : นิสัย ขี้อายแต่พูดเยอะ ว่านอนสอนง่าย หนักเอาเบาสู้ ขยันแต่ก็ขี้เกียจ ลักษณะการสอน จะทำชีมมากให้ และอธิบายเพิ่มเติมและหลังจากนั้นจะให้ลองทำแบบทดสอบ - อายุ 15 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ ตัวไม่สูงไม่อ้วน ใส่แว่น ผมยาว

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิชา คณิต วิทย์ สุข ดนตรีไทย
สถานที่ : ปากเกร็ด
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แอน พจมาลย์ ภู่สาร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2551 ประวัติการทำงาน ปี 2547 พนักงาน 7-11 8 ธ.ค. 2551 เข้าบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี มี.ค. 2553 ย้ายมาที่กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร จนถึงปัจจุบัน
เพิ่มเติม : ชอบให้นักเรียนซักถาม มีการตอบโต้กันระหว่างครูและนักเรียน - อายุ 39 ปี เพศหญิง ศาสนา พุทธ สูง 158 ซม. หนัก 58 กก. ผิวดำแดง ผมสั้น รูปหน้ากลม ตา 2 ชั้น ปากกว้างไม่มากเท่าไหร่นะค่ะ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ(การปั้นดิน)
สถานที่ : ปากเกร็ด อ. เมือง อ.ปากเกร็ด อ. ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี บางซื่อ บางเขน สะพานใหม่ ดอนเมือง ลาดพร้าว กรุ่งเทพฯ
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด อ. เมือง อ.ปากเกร็ด อ. ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี บางซื่อ บางเขน สะพานใหม่ ดอนเมือง ลาดพร้าว กรุ่งเทพฯ

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อียอ ธนฉัตร พวงแก้ว
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : -มัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(สายวิทย์-คณิต) -โรงเรียนเตรียมทหาร(ทหารอากาศ) -ปัจจุบัน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช(ชั้นปีที่3 สาขาวิศวกรรมอากาศยาน)
เพิ่มเติม : ใจดี ชอบสอนแบบสนุกสนานไม่เครียด เน้นให้นักเรียนมองวิชาเรียนในทางบวกก่อนแล้วจะเกิดความเข้าใจเอง ยกตัวอย่างประกอบเป็นหลักในการสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ - อายุ21 เพศชาย ศาสนาพุทธ ใจดี ตัวใหญ่ ผิวขาว

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น
สถานที่ : ปากเกร็ด เซนทรัลเวสเกต เซนทรัลรัตนาธิเบศ ท่าอิฐ ไทรม้า บางหว้า บางแค บางใหญ่ บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด เซนทรัลเวสเกต เซนทรัลรัตนาธิเบศ ท่าอิฐ ไทรม้า บางหว้า บางแค บางใหญ่ บางบัวทอง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปาล์ม นายจักรี อู่สุวรรณ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาอยู่วิศวะโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
เพิ่มเติม : สอนคณิตจะเน้นให้น้องเข้าใจถึงหลักการ และเน้นทำโจทย์ และอธิบายในโจทย์ - เพศชาย ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ สนามบินน้ำ รัตนธิเบศร์
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ สนามบินน้ำ รัตนธิเบศร์

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มอส อุรชา นุชเหลือบ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ อยู่ที่สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม
เพิ่มเติม : รักการสอน เอาใจใส่งานสอนและผู้เรียน เวลาสอนจะสอดแทรกเทคนิคดีๆ ให้ผู้เรียนเสมอ สอนเข้าใจง่าย สอนสนุก มีการพูดคุยให้ผู้เรียนผ่อนคลาย ไม่เครียด - อายุ 27 ปี เพศ หญิง ศาสนา อิสลาม น้ำหนัก 49 kg ส่วนสูง 165 cm

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ทั้งในสถาบัน และสอนตามบ้าน เป็นเวลา 2 ปี
สถานที่ : ปากเกร็ด, เมืองทองธานี, แจ้งวัฒนะ, หลักสี่, บางเขน, รามอินทรา, ดอนเมือง, วิภาวดีรังสิต, รังสิต, ปทุมฯสายใน
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด, เมืองทองธานี, แจ้งวัฒนะ, หลักสี่, บางเขน, รามอินทรา, ดอนเมือง, วิภาวดีรังสิต, รังสิต, ปทุมฯสายใน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ชมพู่ จันทนา ทองนคุณ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เรียน คณิตศาสร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศษ.บ) ม.สวนดุสิต
เพิ่มเติม : นิสัย เฮฮา ใจดี รักเด็ก การสอน สนุกสนานเฮฮา เน้นทำโจทย์และทำกิจกรรม - อายุ 20 เพศ หญิง ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ อนุบาลถึงม.ต้น
สถานที่ : ปากเกร็ด ติวานนท์ ท่าน้ำนนท์ รังสิต
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด ติวานนท์ ท่าน้ำนนท์ รังสิต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บุษ บุษยมาส เอี๊ยบศิริเมธี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : - สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - กำลังศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม : - เน้นสอนเพื่อทบทวนบทเรียน เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น โดยหวังเพิ่มเกรดของแต่ละวิชา - ไม่มุ่งหวังให้เด็กเครียดเพื่อการสอบเข้ารร.ชื่อดัง - อายุ 26 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ ชอบออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6, ม.1-ม.3 (ม.3 ทบทวนบทเรียน หรือทำการบ้าน) - วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3 - ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3 (เน้นใช้งานได้ ไม่มุ่งเพื่อการสอบเข้ารร.ชื่อดัง)
สถานที่ : ปากเกร็ด, แจ้งวัฒนะ, งามวงศ์วาน, ชัยพฤกษ์ (มีที่จอดรถ)
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด, แจ้งวัฒนะ, งามวงศ์วาน, ชัยพฤกษ์ (มีที่จอดรถ)

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

หาครูสอนคณิตศาสตร์ที่ปากเกร็ด [นนทบุรี]