สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน ครูพี่หมู สอนคณิตศาสตร์ @ ออนไลน์

28 ตุลาคม 2564

แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน ครูพี่หมู สอนคณิตศาสตร์ @ ออนไลน์

แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน วิชาคณิตศาสตร์ ติวเตอร์ : ครูพี่หมู ภัทราพร สุดรักษ์ ( ผู้หญิง) วุฒิการศึกษา : ประวัติการศึกษา : ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิต

ติวเตอร์พร้อมสอนวิชาคณิตศาสตร์@ออนไลน์

หาครูสอนพิเศษพร้อมสอน วิชาคณิตศาสตร์@ออนไลน์

แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน วิชาคณิตศาสตร์

ติวเตอร์ : ครูพี่หมู ภัทราพร สุดรักษ์ ( ผู้หญิง)

วุฒิการศึกษา : ประวัติการศึกษา : ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ป.โท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอนวิชา : คณิตศาสตร์

สถานที่ : ออนไลน์

เริ่มสอนได้วันที่ : 29/10/2022

★★★ ประวัติการสอน : ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี - สอนคอร์สเพิ่มเกรด คณิตศาสตร์ นักเรียน ป.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น - สอนคอร์สเพิ่มเกรด คณิตศาสตร์ นักเรียน ป. 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น - สอนเพิ่มเกรด คณิต ป.5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาสารคาม - สอนเพิ่มเกรด คณิต ป.5 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยโสธร (ออนไลน์) - สอนคอร์สสอบเข้าม.1 วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น - สอนคอร์สเพิ่มเกรด คณิตศาสตร์นักเรียน ม.1 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สอนคอร์สเพิ่มเกรด คณิตศาสตร์ นักเรียน ม.2 โรงเรียนสาธิตมอดินแดง - สอนคอร์สเพิ่มเกรด คณิตศาสตร์ นักเรียน ม.2 โรงเรียนกัลยาณวัตร - สอนคอร์สเพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน ม.2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน - สอนคอร์สเพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์นักเรียน ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน - สอนคอร์สเพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์นักเรียน ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย - สอนคอร์สตะลุยโจทย์ O-net คณิตศาสตร์ ม.3 นักเรียนโรงเรียนแก่นนครและโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - สอนคอร์ส สอบเข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน , แก่นนครวิทยาลัย และ กัลยาณวัตร - สอนคอร์สเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ม.4 นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและรร.แก่นนครวิทยาลัย - สอนคอร์สเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ม.5 นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน - สอนคอร์สล่วงหน้าคณิตศาสตร์ม.4 นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนคร โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนภูเขียว - สอนคอร์สล่วงหน้า คณิตศาสตร์ ม.5นักเรียนโรงเรียนหนองสูง โรงเรียนแก่นนคร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนบ้านไผ่ -สอนเพิ่มเกรด ม.5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม -สอนเพิ่มเกรด ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม -สอนคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 online โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -สอนคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 online โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม -สอนคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 online โรงเรียนภูเก็ตวิทยาคม -สอนคณิตเพิ่มเกรด ม.4 online โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม -สอนคณิตเพิ่มเกรด ม.2 online โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมสนใจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์กับครูพี่หมู คลิกแอดไลน์เพื่อสอบถาม

Line OA : @tutorferry  https://lin.ee/zZ3Dtyx

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน ครูพี่หมู สอนคณิตศาสตร์ @ ออนไลน์

แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน, สอนคณิตศาสตร์, ออนไลน์