สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน ครูพี่Night สอนเคมี @สารภี เชียงใหม่

13 ตุลาคม 2564

แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน ครูพี่Night สอนเคมี @สารภี เชียงใหม่

แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน วิชาเคมี ติวเตอร์ : ครูพี่Night นัฐวุฒิ เต็มชื่น ( ผู้ชาย) วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้

ติวเตอร์พร้อมสอนวิชาเคมี@183/4ม6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หาครูสอนพิเศษพร้อมสอน วิชาเคมี@สารภี เชียงใหม่

แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน วิชาเคมี

ติวเตอร์ : ครูพี่Night นัฐวุฒิ เต็มชื่น ( ผู้ชาย)

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอนวิชา : เคมี

สถานที่ : สารภี เชียงใหม่

เริ่มสอนได้วันที่ : 25/10/2564

★★★ ประวัติการทำงาน : - ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ - ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ - นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการสอน : - เคมี ม.4-6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ - เคมี ม.4-6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง - เคมี ม.4-6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย - เคมี ม.ปลาย TCAS - เคมี Cadet - เคมี โอลิมปิก - เคมีทั่วไป ม.เกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ & inter), ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, ม.บูรพา, KMUTT, KMITL (inter), CU (ภาคปกติ & inter), ABAC (inter) - เคมีอินทรีย์ ม.เชียงใหม่, ม.หัวเฉียว, ม.แม่โจ้, ม.มหิดล, KMUTNB, CU (inter) - การวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ทางสเปกโทรสโกปี ม.เกษตรศาสตร์ - เคมีวิเคราะห์ ม.เชียงใหม่ - ชีวเคมี ม.มหิดล - วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม ม.เกษตรศาสตร์, KMUTT - ปฏิบัติการเคมี ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ : - สอนนักเรียนจนได้รางวัลเหรียญทองแดง The 16th Thailand Chemistry Olympaid. - สอนนักเรียนจนสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอนนักเรียนจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะต่างๆสนใจเรียนพิเศษเคมีกับครูพี่Night คลิกแอดไลน์เพื่อสอบถาม

Line OA : @tutorferry  https://lin.ee/zZ3Dtyx

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน ครูพี่Night สอนเคมี @สารภี เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่, แนะนำติวเตอร์พร้อมสอน, สอนเคมี, สารภี