สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » หาครูสอนภาษาอังกฤษที่ในเมืองมหาสารคาม [มหาสารคาม]

20 พ.ย. 2564

หาครูสอนภาษาอังกฤษที่ในเมืองมหาสารคาม [มหาสารคาม]

ครูสอนภาษาอังกฤษ ใกล้ๆ ในเมืองมหาสารคาม ในจังหวัดมหาสารคาม

ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษที่มหาสารคาม

หาครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ@ในเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม


ID : TF26426

เรียนวิชา : ภาษาอังกฤษ

สถานที่ : ในเมืองมหาสารคาม

จังหวัด : มหาสารคาม


ครูสอนภาษาอังกฤษ ใกล้ๆ ในเมืองมหาสารคาม ในจังหวัดมหาสารคามข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อะตอม นางสาวเบญญาภา ญาณบุญ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพิ่มเติม : เป็นคนใจเย็น นิสัยร่าเริง ยิ้มแย้ม สอนตามที่เรียนและมีแบบฝึกหัดเสริมให้ฝึกทำ สอนแบบละเอียดตามที่ผู้เรียนต้องการรู้ - อายุ 19 ปี เพศหญิง หน้าตาเป็นคนที่ยิ้มง่าย จัดฟัน มีทัศนคตินิสัยที่ดี

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย ระดับอนุบาล-ม.3
สถานที่ : ในเมืองมหาสารคาม ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็ก บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม / ในเมืองมหาสารคาม ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็ก บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดิต้า ณภัทร ปาละจินต์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : -จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม -เคยสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชา และ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กEnglish kid's club -ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพิ่มเติม : เป็นคนจริงจังกับทุกสิ่งที่ทำ อยากให้ทุกอย่างออกมาดีเสมอ เข้ากับคนง่าย ชอบพูดคุย ลักษณะการสอนจะเป็นการเน้นปฎิบัติเป็นหลัก สนทนาพูดคุยตัวต่อตัว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ สอนgrammarทั่วไป หลักการใช้ภาษา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเรียนหรือทำงาน - สวัสดีค่ะ ชื่อดิต้า เพศหญิง อายุ 19 ปี เป็นคนจังหวัดมหาสารคาม เป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขา วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ ม.มหาสารคาม

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงสอนภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ
สถานที่ : ในเมืองมหาสารคาม, ม.ใหม่
จังหวัด : มหาสารคาม / ในเมืองมหาสารคาม, ม.ใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดิต้า ณภัทร ปาละจินต์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : -จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม -เคยสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชา และ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กEnglish kid's club -ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพิ่มเติม : เป็นคนจริงจังกับทุกสิ่งที่ทำ อยากให้ทุกอย่างออกมาดีเสมอ เข้ากับคนง่าย ชอบพูดคุย ลักษณะการสอนจะเป็นการเน้นปฎิบัติเป็นหลัก สนทนาพูดคุยตัวต่อตัว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ สอนgrammarทั่วไป หลักการใช้ภาษา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเรียนหรือทำงาน - สวัสดีค่ะ ชื่อดิต้า เพศหญิง อายุ 19 ปี เป็นคนจังหวัดมหาสารคาม เป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขา วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ ม.มหาสารคาม

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงสอนภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ
สถานที่ : ในเมืองมหาสารคาม, ม.ใหม่
จังหวัด : มหาสารคาม / ในเมืองมหาสารคาม, ม.ใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดิต้า ณภัทร ปาละจินต์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : -จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม -เคยสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชา และ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กEnglish kid's club -ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพิ่มเติม : เป็นคนจริงจังกับทุกสิ่งที่ทำ อยากให้ทุกอย่างออกมาดีเสมอ เข้ากับคนง่าย ชอบพูดคุย ลักษณะการสอนจะเป็นการเน้นปฎิบัติเป็นหลัก สนทนาพูดคุยตัวต่อตัว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ สอนgrammarทั่วไป หลักการใช้ภาษา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเรียนหรือทำงาน - สวัสดีค่ะ ชื่อดิต้า เพศหญิง อายุ 19 ปี เป็นคนจังหวัดมหาสารคาม เป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขา วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ ม.มหาสารคาม

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงสอนภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ
สถานที่ : ในเมืองมหาสารคาม, ม.ใหม่
จังหวัด : มหาสารคาม / ในเมืองมหาสารคาม, ม.ใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดิต้า ณภัทร ปาละจินต์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : -จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม -เคยสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชา และ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กEnglish kid's club -ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพิ่มเติม : เป็นคนจริงจังกับทุกสิ่งที่ทำ อยากให้ทุกอย่างออกมาดีเสมอ เข้ากับคนง่าย ชอบพูดคุย ลักษณะการสอนจะเป็นการเน้นปฎิบัติเป็นหลัก สนทนาพูดคุยตัวต่อตัว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ สอนgrammarทั่วไป หลักการใช้ภาษา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเรียนหรือทำงาน - สวัสดีค่ะ ชื่อดิต้า เพศหญิง อายุ 19 ปี เป็นคนจังหวัดมหาสารคาม เป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สาขา วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ ม.มหาสารคาม

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงสอนภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ
สถานที่ : ในเมืองมหาสารคาม, ม.ใหม่
จังหวัด : มหาสารคาม / ในเมืองมหาสารคาม, ม.ใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อิ๊กคิว นายธนพันธุ์ เวทย์ไทยสงค์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประสบการณ์การสอบติดมหาวิทยาลัย ปี 2560 -ได้คะแนนอันดับที่ 1 ในการสอบเข้าคณะครุศาสตร์ มรม. (92/100) และเป็นนักศึกษาทุน 'ว่าที่ครูไทย' รุ่นแรก ปีการศึกษา 2560 -คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี หรือครูเคมี) มศว. รอบโควต้าทั่วประเทศ รอบที่ 2 -คณะพยาบาลศาสตร์ มข. รอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาฯ รอบแอดมิชชัน -คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมส. รอบโควต้าทั่วประเทศ
เพิ่มเติม : - อายุ 19 ปี เพศชาย ศานาพุทธ รูปร่างหน้าตาปกติ แต่งตัวเรียบร้อย ชอบสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ติวข้อสอบ แกรมม่า เพิ่มเกรด และการบ้าน
สถานที่ : ในเมืองมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม / ในเมืองมหาสารคาม

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

หาครูสอนภาษาอังกฤษที่ในเมืองมหาสารคาม [มหาสารคาม]