สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » แนะนำติวเตอร์สอนพิเศษภาษาไทย@เกาะแก้ว

10 พ.ย. 2564

แนะนำติวเตอร์สอนพิเศษภาษาไทย@เกาะแก้ว

ต้องการเรียนภาษาไทย@เกาะแก้ว เรียนกับติวเตอร์คนไหนดี ?

ติวเตอร์วิชาภาษาไทย@- เกาะแก้ว

หาติวเตอร์สอนพิเศษวิชาภาษาไทย@- เกาะแก้ว


ID : TF26285

เรียนวิชา : ภาษาไทย

สถานที่ : - เกาะแก้ว

ต้องการเรียนภาษาไทย@เกาะแก้ว เรียนกับติวเตอร์คนไหนดี ?


ติวเตอร์สอนพิเศษ ภาษาไทย แนะนำติวเตอร์ท่านนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เมย์ ดวงธิดา จรุ่งแก้ว
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย -ประสบการณ์ฝึกสอน เคยสอนวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา (แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง) -ผู้ช่วยติวเตอร์ในสถาบันสอนพิเศษ (สอนวิชาสามัญทั่วไป ระดับประถม ,ติวสอบเข้า ) - ปัจจุบันเป็นครู ของสถาบัน wise kit mental arithmetic สอนรายวิชา จินตคณิต ให้กับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในระดับชั้นประถม
เพิ่มเติม : การสอน จะคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นหลักและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - อายุ25 เพศ หญิง ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม
สถานที่ : อำเภอเมืองภูเก็ต -บ้าน นักเรียน -บ้านครู (พิกัดหมู่บ้านซิตี้โฮม) -เซนทรัลภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / อำเภอเมืองภูเก็ต -บ้าน นักเรียน -บ้านครู (พิกัดหมู่บ้านซิตี้โฮม) -เซนทรัลภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แนะนำติวเตอร์สอนพิเศษภาษาไทย@เกาะแก้ว