สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

✎ ต้องการหาติวเตอร์ คลิกที่นี่!
» » แนะนำติวเตอร์สอนพิเศษโปรแกรมมิ่ง@ออนไลน์

17 พฤศจิกายน 2564

แนะนำติวเตอร์สอนพิเศษโปรแกรมมิ่ง@ออนไลน์

ต้องการเรียนโปรแกรมมิ่ง@ออนไลน์ เรียนกับติวเตอร์คนไหนดี ?

ติวเตอร์วิชาโปรแกรมมิ่ง@ออนไลน์

หาติวเตอร์สอนพิเศษวิชาโปรแกรมมิ่ง@ออนไลน์


ID : TF26387

เรียนวิชา : โปรแกรมมิ่ง

สถานที่ : ออนไลน์

ต้องการเรียนโปรแกรมมิ่ง@ออนไลน์ เรียนกับติวเตอร์คนไหนดี ?


ติวเตอร์สอนพิเศษ โปรแกรมมิ่ง แนะนำติวเตอร์ท่านนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อุ๋ม ณัฐชนัญ เสริมศรี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ระดับปริญญาโทชื่อหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ชื่อย่อ คอ.ม. สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลการเรียน 3.04 จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 ระดับปริญญาตรีชื่อหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต ชื่อย่อ คบ. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ผลการเรียน 2.46 จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาจารย์ พ.ศ. 2556 - ปีปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลเลิดสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ พ.ศ. 2539 – พ.ศ.2546
เพิ่มเติม : มีมนุษย์สัมพันธ์ และประยุกต์เทคนิคการสอนตลอดเวลา - เพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ

สอนวิชา : โปรแกรมมิ่ง C programming , Pascal , Java , PHP , Mysql , Action sCript , Adobe Flash , Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe Captivate , Adobe DreamWever , Adobe Indesign , Microsoft Office
สถานที่ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาโปรแกรมมิ่ง คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แนะนำติวเตอร์สอนพิเศษโปรแกรมมิ่ง@ออนไลน์

แนะนำติวเตอร์สอนพิเศษโปรแกรมมิ่ง, ออนไลน์