สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » เรียนออนไลน์โปรแกรมมิ่ง เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้เลย [Update 11 May 2021]

5 พ.ย. 2564

เรียนออนไลน์โปรแกรมมิ่ง เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้เลย [Update 11 May 2021]

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อุ๋ม ณัฐชนัญ เสริมศรี วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ระดับปริญญาโทชื่อหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ชื่อย่อ คอ.ม. สาขาวิชา เทคโ

ออนไลน์ติวเตอร์


ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อุ๋ม ณัฐชนัญ เสริมศรี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ระดับปริญญาโทชื่อหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ชื่อย่อ คอ.ม. สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลการเรียน 3.04 จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 ระดับปริญญาตรีชื่อหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต ชื่อย่อ คบ. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ผลการเรียน 2.46 จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาจารย์ พ.ศ. 2556 - ปีปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลเลิดสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ พ.ศ. 2539 – พ.ศ.2546
เพิ่มเติม : มีมนุษย์สัมพันธ์ และประยุกต์เทคนิคการสอนตลอดเวลา - เพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ

สอนวิชา : โปรแกรมมิ่ง C programming , Pascal , Java , PHP , Mysql , Action sCript , Adobe Flash , Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe Captivate , Adobe DreamWever , Adobe Indesign , Microsoft Office
สถานที่ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาโปรแกรมมิ่ง คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กาท้อน ธีร์ประไณย สิทธิไกร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มทร.ธัญญบุรี คณะศึกษาศาตร์
เพิ่มเติม : นิสัยคุยง่าย ชอบคุยทางวิชาการ ปนๆไร้สาระ ค่อนข้างจะสอนตามแผนที่เตรียมเอาไว้ แต่ถ้ามีเพิ่มเติมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ - อายุ 28 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ ผิวสีไม่ดำมาก

สอนวิชา : โปรแกรมมิ่ง ภาษา Php,C#,Html,Javascript
สถานที่ : เกษตรบางเขน ลาดพร้าว วังหิน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / เกษตรบางเขน ลาดพร้าว วังหิน

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาโปรแกรมมิ่ง คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หนึ่ง พรเทพ พิพิธสุนทรศานต์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : การศึกษา -- ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -- ปริญญาโท : (อยู่ระหว่างการศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การทำงาน -- พ.ศ. 2554 - 2557 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำ กัด -- พ.ศ. 2557-2558 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหรรมการผลิต -- ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ประจำที่ ศูนย์รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เพิ่มเติม : - อายุ 26 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : โปรแกรมมิ่ง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษา C , C++ , C# , JAVA , VB )
สถานที่ : พัทยา , ศรีราชา (จ.ชลบุรี)
จังหวัด : ชลบุรี / พัทยา , ศรีราชา (จ.ชลบุรี)

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาโปรแกรมมิ่ง คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : สัญ สัญชัย วงษ์จีน
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบ IT จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพิ่มเติม : - อายุ 29 เพศ ชาย

สอนวิชา : โปรแกรมมิ่ง สอนเขียนโปรแกรม ภาษา c,c++,c#,asp.net,asp.net core (MVC)
สถานที่ : พัทยา บางละมุง
จังหวัด : ชลบุรี / พัทยา บางละมุง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาโปรแกรมมิ่ง คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อิ๊งค์ นางสาว พรรณิภา แดงสมบูรณ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กทม. ม.ต้น วิทย์คณิต - ม.ปลาย อังกฤษสังคม การทำงาน งานบริการ ร้านอาหาร ขายของตลาด เซเว่น แม่บ้าน
เพิ่มเติม : นิสัย : ใจเย็นกับเด็ก มีหลานมีน้องเยอะ ลักษณะการสอน : สอนอธิบายหลักการทำงานของคำสั่ง ให้โจทย์ ฝึกทำ อธิบายทีละบรรทัดการทำงานของโค้ด และ ให้ทำโจทย์ใหม่ ดัดแปลง จนกว่าจะสามารถเขียนเองได้ตามโจทย์ที่ให้ไป และหาผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องใช้คอม - อายุ 20 ปี เพศหญิง ตัวเล็ก เรียนคณะวิทยาศาสตร์ สาขาไอที ม. เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสอนพื้นฐานภาษาซี จาวา ไพธอน และเอ็กซ์เซลกับผู้เริ่มต้นสามารถไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานหรือสอนพิเศษ คณิต ภาษาไทย วิทย์ มห้กับเด็กประถม มัธยมต้น

สอนวิชา : โปรแกรมมิ่ง ภาษาซี จาวา ไพธอน พื้นฐานนำไปประยุกต์ใช้ได้
สถานที่ : ม.เกษตรศรีราชา โรบินสันศรีราชา ฮาร์เบอร์แหลมฉบัง บ้านนักเรียนที่อยู่ระแวก ศรีราชา บางละมุง หรือ คอนโดของติวเตอร์
จังหวัด : ชลบุรี / ม.เกษตรศรีราชา โรบินสันศรีราชา ฮาร์เบอร์แหลมฉบัง บ้านนักเรียนที่อยู่ระแวก ศรีราชา บางละมุง หรือ คอนโดของติวเตอร์

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาโปรแกรมมิ่ง คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : Wit Wittaya Samrit ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : รามคำแหง
เพิ่มเติม : - ชาย 51 ปี

สอนวิชา : โปรแกรมมิ่ง Coding with Scratch, Python wit Raspberry pi
สถานที่ : เกาะสมุย
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี / เกาะสมุย

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาโปรแกรมมิ่ง คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จ๋า อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาเอกจาก Yokohama National University Japan ด้าน Cryptography ปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม : - อายุ 38 ปี ศาสนาพุทธ ผิวขาว เตี้ย

สอนวิชา : โปรแกรมมิ่ง Web Programming, Android mobile programming, C, Java, Python ทุกระดับชั้น
สถานที่ : กะทู้ อำเภอเมือง
จังหวัด : ภูเก็ต / กะทู้ อำเภอเมือง

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาโปรแกรมมิ่ง คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ฟลุ๊ค วณัฐพงศ์ บุญปัญญา ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.ตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเติม : เราเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (หลังจากเรียนจบมหาลัย) - เราอายุ 25 ปี เป็นคนใจดีมีความรับผิดชอบ สอนสนุกไม่เครียดแน่นวล แฮร่ แน่นอน แฮร่ ถูกแล้ว

สอนวิชา : โปรแกรมมิ่ง Web application (html, js, css , sql, php)
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร ออนไลน์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / กรุงเทพมหานคร ออนไลน์

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาโปรแกรมมิ่ง คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนออนไลน์สอบถามเพิ่มเติมคลิกเลย


แอดไลน์ไอดี : tutorferry


โทรเลย
099-823-0343

Line ID : @tutorferry

สอนพิเศษออนไลน์ เรียนพิเศษออนไลน์ที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกเหมือนนั่งเรียนตัวต่อตัวในห้องเรียน รับประกันผลและความพอใจ 100%

เรียนออนไลน์สดทาง ZOOM - Skype - Line VDO Call เหมือนนั่งเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ทุกวิชา เรียนได้กับติวเตอร์ทุกคน เลือกเวลาเรียนเองได้ เรียนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ 

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เรียนออนไลน์โปรแกรมมิ่ง เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้เลย [Update 11 May 2021]