สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » คำถาม : ต้องการเรียนวิขาวิทยาศาสตร์ที่ต.หนองขอนกว้าง อุดรธานี - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

08 ธันวาคม 2564

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาวิทยาศาสตร์ที่ต.หนองขอนกว้าง อุดรธานี - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ที่อุดรธานี ด้านล่างนี้

แนะนำครูสอนพิเศษ

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่อุดรธานี [ต.หนองขอนกว้าง]

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ที่อุดรธานี ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จอย น.ส.ปภัฎชมน นารากรณ์ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ระดับประถมศึกษา รร.อนุบาลอุดรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.สตรีราชินูทิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รร. สตรีราชินูทิศ สาขา วิทย์ – คณิต ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาจุลชีวะชีววิทยา • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนกจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลอุดรธานี • ประวัติการฝึกอบรม 1. อบรม ระบบ HACCP และ GMP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป 2. อบรมการจัดทำ มาตรฐาน ระบบ ISO 9001 : 2000 3. อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 4. อบรม ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5. อบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 6. อบรมการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดการของกรมบัญชีกลาง 7. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะความเป็นผู้นำ • ประวัติการทำงานจากปัจจุบัน 1. พนักงานทำความสะอาด บ.เอไอเอส ไฟเบอร์ จังหวัดอุดรธานี 2. Technical Support ประจำโรงงานผลิต ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สตาร์บอนด์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด จังหวัดชลบุรี (ผลิตกาวยางอุตสาหกรรม) 3. พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณและการเงิน สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 4. เจ้าหน้าที่ ควบคุมคุณภาพ บริษัท เอพีแซด โคเปอร์เรชั่น จำกัด (โรงงาน อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป ) Biotech จังหวัดปทุมธาน 5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 6. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 7. พนักงานราชการ ห้องปฏิบัติการสาขาชีววิทยา โรงเรียนสามัคคีวิทยา เชียงราย (โครงการ สคว.) 8. พนักงานราชการ ห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ โรงเรียนอุดรพิยานุกูล ( โครงการ สคว. สควท. สอวน) 9. ครูจ้างสอนวิชาเคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์
เพิ่มเติม : สนุกสนาน,ติ่งเกาหลี, ชอบเล่านิทานธรรมะ - อายุ 39 ปี ,หญิง,ศาสนาพุทธ,รูปร่างเล็ก ผมยาว

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถมและมัธยมต้น ชีววิทยา เคมี ม.4 -ม.5
สถานที่ : หมากแข้ง /ต.นาข่า/ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี / หมากแข้ง /ต.นาข่า/ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

สอนทางออนไลน์ : ZOOM

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาวิทยาศาสตร์ที่ต.หนองขอนกว้าง อุดรธานี - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

จ.อุดรธานี, ต.หนองขอนกว้าง, เรียนวิขาวิทยาศาสตร์