สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » คำถาม : ต้องการเรียนวิขาเคมีที่อ.เมืองเชียงใหม่ - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

05 มกราคม 2565

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาเคมีที่อ.เมืองเชียงใหม่ - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาเคมีที่เชียงใหม่ ด้านล่างนี้

แนะนำครูสอนพิเศษ

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาเคมีที่เชียงใหม่ [อำเภอเมืองเชียงใหม่]

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาเคมีที่เชียงใหม่ ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ไนท์ นาย นัฐวุฒิ เต็มชื่น ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประวัติการทำงาน : - ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ - ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ - นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการสอน : - เคมี ม.4-6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ - เคมี ม.4-6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง - เคมี ม.4-6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย - เคมี ม.ปลาย TCAS - เคมี Cadet - เคมี โอลิมปิก - เคมีทั่วไป ม.เกษตรศาสตร์, ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, KMITL (inter), CU (inter), KU (inter) - เคมีอินทรีย์ ม.เชียงใหม่, ม.หัวเฉียว, ม.แม่โจ้, ม.มหิดล - เคมีวิเคราะห์ ม.เชียงใหม่ - ชีวเคมี ม.มหิดล - ปฏิบัติการเคมี ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ : - สอนนักเรียนจนได้รางวัลเหรียญทองแดง The 16th Thailand Chemistry Olympaid. - สอนนักเรียนจนสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอนนักเรียนจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะต่างๆ
เพิ่มเติม : - อายุ 37 ปี มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียน

สอนวิชา : เคมี - เคมี มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) - เคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) - เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย - ตะลุยโจทย์เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย - เคมี เพื่อสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย - เคมี โอลิมปิก - เคมีทั่วไป (ป.ตรี) - เคมีอินทรีย์ (ป.ตรี) - เคมีวิเคราะห์ (ป.ตรี) - สเปคโทรสโคปีสำหรับสารอินทรีย์ (ป.ตรี) - ชีวเคมี (ป.ตรี) - วัสดุศาสตร์ (ป.ตรี) - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (ป.ตรี)
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่ (บ้านของผู้เรียน หรือสถานที่สาธารณะ)
จังหวัด : เชียงใหม่ / อำเภอเมืองเชียงใหม่ (บ้านของผู้เรียน หรือสถานที่สาธารณะ)

สอนทางออนไลน์ : ZOOM

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

-----------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ไนท์ นัฐวุฒิ เต็มชื่น
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพิ่มเติม : เน้นความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ - ผมไนท์ครับ อายุ 35 ปี ปัจจุบันเป็นติวเตอร์อิสระครับ

สอนวิชา : เคมี
สถานที่ : อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แอ๊มพ์ ภัทราพร ปานรักษา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (ฐานตรี) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : คนสอนเป็นคนใจเย็น สอนเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่เร่ง สามารถสอบถามโจทย์หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้ตลอด มีประสบการณ์การสอนและติวเข้ามหาวิทยาลัย 3 ปี - อายุ 24 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : เคมี เคมี (ม.ต้น-ม.ปลาย-ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย), ชีววิทยา (ม.ต้น-ม.ปลาย), คณิตศาสตร์ (ม.ต้น)
สถานที่ : สวนดอก, นิมมาน, รอบๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่,
จังหวัด : เชียงใหม่ / สวนดอก, นิมมาน, รอบๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่,

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หนุ่ย ขจรไกร ทาจี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : รักและตั้งใจในการสอน เพื่อให้เด็กเข้าใจและชอบวิชาเคมี - อายุ 30 ปี เพศชาย รูปรางสูง ผอม

สอนวิชา : เคมี ม.4- ม.6 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT 9 วิชาสามัญ และ โคว้ต้า มช
สถานที่ : ในตัวเมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / ในตัวเมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หนุ่ย ขจรไกร ทาจี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : รักในการสอน และตั้งใจสอนเพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง - หนุ่ย ครัย อายุ 30 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ รูปร่างสูง

สอนวิชา : เคมี สอนเคมี เพื่มเกรด สอบเข้ามหาวิทยาลัย
สถานที่ : ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / ในอำเภอเมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บูม นายธนากร เกษณา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
เพิ่มเติม : เข้าใจง่าย สบายๆ เป็นกันเอง - อายุ 22 ปี เพศชาย

สอนวิชา : เคมี เคมี ม.4-6 (สอนตามเนื้อหา , ติวสอบเข้ามหาลัย , สรุปเนื้อหาก่อนสอบ)
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าและร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / ห้างสรรพสินค้าและร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เชาว์ นาย กืตติพงษ์ แซ่จาง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชรยงใหม่ พร้อมใบประกอบวิชาชีพ ทำงานร่านยามา 1 ปี
เพิ่มเติม : อธิบาย concept ไม่เข้าใจสามารถซักถามได้ ใจดีเป็นกันเอง น้องไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน - อายุ 28 เพศชายเพศที่สาม ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : เคมี จบเภสัชศาสตร์บัณฑิตพร้อมใบประหอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีทักษะความรู้ความสารถในด้านการทำแลปที่มาจากการเรียนฝึกงานมากกว่า 100 section
สถานที่ : หางดง (หากไม่ไกลมาก) ,อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / หางดง (หากไม่ไกลมาก) ,อำเภอเมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาเคมีที่อ.เมืองเชียงใหม่ - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

เรียนวิขาเคมี, อ.เมืองเชียงใหม่