สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » คำถาม : ต้องการเรียนวิขาบัญชีในตัวเมืองขอนแก่น - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

01 กุมภาพันธ์ 2565

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาบัญชีในตัวเมืองขอนแก่น - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาบัญชีที่ขอนแก่น ด้านล่างนี้

แนะนำครูสอนพิเศษ

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาบัญชีที่ขอนแก่น [ในตัวเมืองขอนแก่น]

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาบัญชีที่ขอนแก่น ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นุช นางนงนุช บุษราคัม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เพิ่มเติม : อารมณ์ดี - 44 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : บัญชี ปวช. ปวส. การบัญชีต้นทุน
สถานที่ : ในตัวเมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ในตัวเมืองขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาบัญชี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แดนกองแก้ว วิชุดา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.ตรี วิทยาการจัดการ เอกบัญชีบัณฑิต ปวส. สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) ปวช. สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม)
เพิ่มเติม : ทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน และหลังเรียน ประเมินตนเองหลังจากที่ได้เรียนแล้ว - เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : บัญชี การบัญชี
สถานที่ : เมืองขอนแก่น อ.โกสุมพิสัย อ.เชียงยืน
จังหวัด : ขอนแก่น / เมืองขอนแก่น อ.โกสุมพิสัย อ.เชียงยืน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาบัญชี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ชมพู่ นางสาวภัทรนิษฐ์ เตียวโสภาวงศ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1
เพิ่มเติม : ใจดีมาก สอนจนกว่าจะเข้าใจ สอนตั้งแต่พื้นฐาน - อายุ 19 ปี กำลังศึกษาสาขาบัญชี ปี1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอนวิชา : บัญชี บัญชีเบื้องต้น
สถานที่ : ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาบัญชี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ชมพู่ นางสาวภัทรนิษฐ์ เตียวโสภาวงศ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1
เพิ่มเติม : ใจดีมาก สอนจนกว่าจะเข้าใจ สอนตั้งแต่พื้นฐาน - อายุ 19 ปี กำลังศึกษาสาขาบัญชี ปี1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอนวิชา : บัญชี บัญชีเบื้องต้น
สถานที่ : ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาบัญชี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กุ๊กไก่ นางสาววิชุดา แดนกองแก้ว
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบ ปวช -ปวส. การบัญชี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น (โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น) เกียรตินิยมปี 2556 เคยเปิดสอนวิชาภาษาไทยและการบัญชีที่บ้าน
เพิ่มเติม : สนุกคุยง่าย ใจดี เข้ากับคนง่ายเป็นคนร่าเริง สอนไปให้ข้อคิดการใช้ชีวิตไปด้วย - อายุ22ปี ,เพศหญิง,ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : บัญชี ภาษาไทย การบัญชี
สถานที่ : อ.เมืองขอนแก่น อ.เมืองมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย
จังหวัด : ขอนแก่น / อ.เมืองขอนแก่น อ.เมืองมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาบัญชี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นิก วันวิสาข์ นนท์ปัญญา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2549 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หลักสูตรปริญญาโทการบัญชีภาคพิเศษ (MACC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน GPA3.65 เมื่อปี พ.ศ.2553 ปัจจุบันเป็นนักบัญชีระดับ 6 ทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
เพิ่มเติม : ลักษณะการสอน เน้นให้ทำความเข้าใจควบคู่ไปกับการจดจำ สอนแบบเป็นกันเอง มีข้อสงสัยสามารถซักถามได้ และมีแบบฝึกหัดให้ทำหลังจบการสอน - สวัสดีค่ะ ชื่อนิกนะคะ ปีนี้ (พ.ศ.2559) อายุก็จะเข้า 33 ปีแล้ว ส่วนสูง 164 ซม. น้ำหนัก 48 กก. รูปร่างผอมบาง หน้าตาดูใจดีค่ะ อิอิ

สอนวิชา : บัญชี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี ปูพื้นฐานบัญชี บัญชีขั้นต้น บัญชีขั้นกลาง บัญชีต้นทุน
สถานที่ : ในเขต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ในเขต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาบัญชี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แมง นายปฐมพณ ศรีสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรีทางบัญชี ที่ ม.เอเซียอาคเนย์ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
เพิ่มเติม : งานปัจจุบัน 1. วางระบบบัญชีภาษีอากร ที่ บจ.มิตซู อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 2. ดูแลและเป็นที่ปรึกษา บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.สุโขทัย, จ.อุตรดิตถ. จ.หนองคาย, จ.ขอนแก่น 3.อาศัยอยู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4.เป็นงานแก้ปัญหาภาษีอากร, การบริหารงาน, สอนการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีภาษีอากรที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า - อายุ 60 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ สูง 171 น้ำหนัก 69 ก.ก.

สอนวิชา : บัญชี บัญชีภาษีอากร, การวางระบบบัญชีและเอกสาร, การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสนอสถาบันการเงิน, การบัญชีเบื้องต้น
สถานที่ : อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาบัญชี คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาบัญชีในตัวเมืองขอนแก่น - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

เรียนวิขาบัญชีในตัวเมืองขอนแก่น