สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » หาที่เรียนภาษาอังกฤษ พิษณุโลก - ครูสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก,ม.นเรศวร,วังทอง,นครไทย,ตำบลในเมือง

26 กุมภาพันธ์ 2565

หาที่เรียนภาษาอังกฤษ พิษณุโลก - ครูสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก,ม.นเรศวร,วังทอง,นครไทย,ตำบลในเมือง

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก,ม.นเรศวร,วังทอง,นครไทย,ตำบลในเมือง ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ด้านล่างนี้

แนะนำครูสอนพิเศษ

คำถาม [Question]: หาที่เรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษที่พิษณุโลก

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก,ม.นเรศวร,วังทอง,นครไทย,ตำบลในเมือง ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จุง เณธิศา กันทาท้าว ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม : เป็นคนสนุกสนาน ใจดี เวลาสอนจริงจังนะคะ ลักษณะการสอนเน้นการนำไปใช้ และความเข้าใจค่ะ - อายุ 38 ปี เป็นผู้หญิงค่า นับถือศาสนาพุทธ รูปร่างหน้าตาปกติดีค่ะ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
สถานที่ : อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง
จังหวัด : พิษณุโลก / อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง

สอนทางออนไลน์ : ZOOM

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ไอซ์ รุจธร ผลวงษ์ ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสยาม - กำลังศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์​ประยุกต์​ด้านการสอนภาษาอังกฤษ(เรียนรายวิชาครบแล้ว เหลือวิจัย)​ ประสบการณ์ด้านการสอน -เป็นอาจารย์ฝึกสอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโท)​ ที่มหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี​ี (ตามหลักสูตรที่นศ. ปริญญาโทต้องฝึกสอน และมีอ. คอยให้คำปรึกษาตลอดรายวิชานั้น)​ -เป็นวิทยาการบรรยาย โครงการ essential skill in 21th century ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม -เป็น อ.รับเชิญสอนภาษาอังกฤษ วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาคนจีนที่มาศึกษาในประเทศไทย ที่มหาวิทลัยราชภัฎสวนสุนันทา และตลอดหลักสูตรที่เรียนปริญญาโท ทุกรายวิชามีการให้สอนจริงกับนักศึกษา ได้มีโอกาสรับเชิญไปสอนในที่ต่างๆ มากมาย
เพิ่มเติม : ร่าเริง แจ่มใส Activity-based learning หรือสอนตามหนังสือของนักเรียน - 26 ปี, ชาย, พุทธ, รูปร่างสูง 180, หน้าตาดี

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ประถม, มัธยม, มหาลัย
สถานที่ : บ้านนักเรียน, ห้าง, ร้านเกแฟ, zoom
จังหวัด : พิษณุโลก / บ้านนักเรียน, ห้าง, ร้านเกแฟ, zoom

สอนทางออนไลน์ : ZOOM

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นนท์ ธนพนธ์ กรินทรากุล ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากคณะบัญชี อินเตอร์ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอเมริกา 1 ปี เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเบลเยียม 1เทอม คะแนน TOEIC 940 คะแนน IELTS 7
เพิ่มเติม : สอนสบายๆ สนุก ได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงๆ - เพศชาย อายุ23ปี

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนเพิ่มเกรด เตรียมสอบ แกรมมาร์ สื่อสารในชีวิตประจำวัน ฟังพูดอ่านเขียน
สถานที่ : แถวม.นเรศวร ในเมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก / แถวม.นเรศวร ในเมืองพิษณุโลก

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บี นางสาวลัดดาวัลย์ วังคีรี ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มเติม : ร่าเริง ยิ้มเก่ง เป็นคนง่ายๆ อดทน ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี มีความรับผิดชอบ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ลักษณะการสอนไม่เคร่งเครียด เข้าใจผู้เรียนเป็นอย่างดี - 20 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ สูง 165

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ -สอนตั้งแต่อนุบาล - มัธยมปลาย -ทำเกรดในชั้น -GAT -O-Net
สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก / มหาวิทยาลัยนเรศวร เมืองพิษณุโลก

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อ้อแอ้ พิมพ์รัตน์ จักรบุตร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.โท ภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ ราชภัฏพิบูลสงคราม
เพิ่มเติม : - อายุ 32 ญ พุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยมต้น
สถานที่ : วังทอง
จังหวัด : พิษณุโลก / วังทอง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เพค นฤมล กุศลประเสริฐ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : การศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพิ่มเติม : นิสัยพูดคุยกันได้ สอนไม่ซีเรียส - อายุ23

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ประถม มัธยม
สถานที่ : นครไทย อ.เมืองพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก / นครไทย อ.เมืองพิษณุโลก

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มีน มีน
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : รับสอนพิเศษที่บ้าน หรือ Skype Session ละ 2 ชั่วโมง • ใช้ภาษาไทยสอน ชั่วโมงละ 300 บาท (ยกเว้นติวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ) • ใช้ภาษาอังกฤษสอน ชั่วโมงละ 500 บาท • ติวสอบ TOEIC, IELTS, SAT, IGCSE, etc. ชั่วโมงละ 350 บาท (ราคาต่อรองได้ตามจำนวนของผู้เรียน) วิชาที่สอน • ภาษาอังกฤษ • ภาษาไทย • วิทยาศาสตร์ (เฉพาะระดับประถม-มัธยมต้น) • สังคม • คณิตศาสตร์ (เฉพาะอนุบาล - ม.2) • จิตวิทยา • การตลาด • TOEIC • TOEFL • IELTS • SAT • IGCSE (A-Level, O-Level) สอนได้ทั้งแผนการสอนในโรงเรียนไทย และโรงเรียนอินเตอร์ Cambridge English Level : C1 TOEIC : 905 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา Communication Arts and Design จาก มหาวิทยาลัย Stamford International University เกรดเฉลี่ย : 3.28 ประสบการณ์ • สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม ให้นักเรียนประถมและมัธยมจากโรงเรียนไทยและโรงเรียนอินเตอร์ เช่น KIS, สารสาสน์วิเทศศึกษา, Bangkok Christian International school, Kincaid International School, สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, Ramkhamhaeng Advent International School เป็นต้น • ติวสอบ SAT ให้นักเรียน ม.6 จากโรงเรียนไทยและโรงเรียนอินเตอร์ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย และ NIVA American International School
เพิ่มเติม : • Children centre • ใจดี เป็นกันเอง สนับสนุนให้นักเรียนถามคำถามโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทำโทษหรือทำให้อับอาย เมื่อนักเรียนทำพลาดจะไม่ดุ แต่จะผลักดันให้นักเรียนอยากตอบคำถามให้ถูกในที่สุด - เพศหญิง อายุ 30 ปี นับถือศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ • สามารถสอนได้ทั้งในแผนการเรียนของโรงเรียนไทยและโรงเรียนอินเตอร์ • สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งคลาสได้ • วิชาภาษาอังกฤษ รับสอนทุกเพศทุกวัย • วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสต์ ภาษาไทย และ สังคม รับสอนในระดับประถม-มัธยมต้น • วิชาชีววิทยา รับสอนถึงระดับมหาวิทยาลัย • ติวสอบ SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS • รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
สถานที่ : อ.เมือง จ.พิษณุโลก หรือ Skype
จังหวัด : พิษณุโลก / อ.เมือง จ.พิษณุโลก หรือ Skype

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดรีม ช่อทิพย์ วงษ์ชะอุ่ม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3 คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม : เป็นคนสนุก ตลก ร่าเริง ติวตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มขนาดเล็กก็ได้ - อายุ21ปี เพศ หญิง

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้น เด็กเล็ก-ผู้ใหญ๋
สถานที่ : อ.เมือง พิษณุโลก- ม.นเรศวร
จังหวัด : พิษณุโลก / อ.เมือง พิษณุโลก- ม.นเรศวร

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ตุ๊ก รัชดาพร คำมา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบ กศ.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก สอนภาษาอังกฤษ-ปัจจุบัน เป็นเวลา 25 ปี เด็กๆในโรงเรียนได้คะแนนโอเนตภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนนเฉลี่ยของโอเนต วิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอันดับ 1 ของ สพป.พล.1
เพิ่มเติม : สอนสนุก ตั้งใจสอนไม่ทิ้งงานสอน - อายุ 47 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ phonics, conversation and grammar
สถานที่ : ในตัวอำเภอเมืองพิษณุโลก และที่บ้านของนักเรียน ที่บ้านของติวเตอร์
จังหวัด : พิษณุโลก / ในตัวอำเภอเมืองพิษณุโลก และที่บ้านของนักเรียน ที่บ้านของติวเตอร์

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปอม นส. มาลิดา แสงจำปา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป. โท สาขาเทคโนโลยีและการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. มหิดล วิทยาเขตศาลายา
เพิ่มเติม : สอนแบบเป็นกันเอง และมีทักษะการพูดและสำเนียงเดียวกับเจ้าของภาษา - อายุ 37 เพศ ญ ศาสนาพุทธ หน้าตาดี สูง 167 ซม นน 60 กก

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูก อ่าน เขียน และสำเนียนการพูดภาษาอังกฤษในแบบฉบับเจ้าของภาษา
สถานที่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก / ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

หาที่เรียนภาษาอังกฤษ พิษณุโลก - ครูสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก,ม.นเรศวร,วังทอง,นครไทย,ตำบลในเมือง

นครไทย, ม.นเรศวร, วังทอง, อำเภอเมืองพิษณุโลก