สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » หาที่เรียนสังคมศึกษา กรุงเทพมหานคร - ครูสอนสังคมศึกษาในพื้นที่บางพลัด,ปากเกร็ด,ดอนเมือง,พระราม3พระราม9,บางรัก,สยาม

20 กุมภาพันธ์ 2565

หาที่เรียนสังคมศึกษา กรุงเทพมหานคร - ครูสอนสังคมศึกษาในพื้นที่บางพลัด,ปากเกร็ด,ดอนเมือง,พระราม3พระราม9,บางรัก,สยาม

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษวิชาสังคมศึกษาในพื้นที่บางพลัด,ปากเกร็ด,ดอนเมือง,พระราม3พระราม9,บางรัก,สยาม ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ด้านล่างนี้

แนะนำครูสอนพิเศษ

คำถาม [Question]: หาที่เรียนพิเศษวิชาสังคมศึกษาที่กรุงเทพมหานคร

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษวิชาสังคมศึกษาในพื้นที่บางพลัด,ปากเกร็ด,ดอนเมือง,พระราม3พระราม9,บางรัก,สยาม ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อริ นายอริย์ธัช ยอดไชยเกียรติ ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะนิเทศศาสตร์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงMEP
เพิ่มเติม : ปัจจุบันเป็นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพ.ร.บ.ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษากรรมการบริหารและตรวจสอบตำรวจ สภ.บางบัวทอง ใบประกาศการอบรมหลักสูตรภาษาคนนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรผู้ช่วยดำเนินการสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 9 หลักสูตรระยะสั้นอบรมนักการทูต Once นักสถิติข้อมูลฟุตบอลสมาคมฟุตบอลไทย 2019-Present สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 (ว่าที่ร้อยตรี) - อายุ 22ปี เป็นคนExtrovert ชอบเข้าสังคมแลกเปลี่ยนและพูดคุย ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ การศึกษาและการสื่อสาร มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่

สอนวิชา : สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ , Social , กราฟฟิกดีไซน์ , กีฬา , กฎหมาย
สถานที่ : บางพลัด ปิ่นเกล้า จรัญสนิทวงศ์ บรมราชนนี เซนทรัลปิ่นเกล้า
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / บางพลัด ปิ่นเกล้า จรัญสนิทวงศ์ บรมราชนนี เซนทรัลปิ่นเกล้า

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โอม นายณัฐนันกร ถุงทอง ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพิ่มเติม : นิสัย ใจเย็น ลักษณะการสอนสอนให้เข้าใจก่อนและค่อยทำแบบฝึกหัด - อายุ 24 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ ความสูง 175 เซนติเมตร น้ำหนัก 70 กิโลกรัม

สอนวิชา : สังคมศึกษา ปัจจุบันทำงานเป็นครูสังคมศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับผิดชอบสอนรายวิชาดังต่อไปนี้ - สอนรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) - สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) - สอนรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประวัติการสอน : - สอนรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา - สอนรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - สอนรายวิชาองค์การระหว่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สถานที่ : กรุงเทพมหานครสามารถสอนได้ เขตวังทองหลาง เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหง เอสพลานาสรัชดา เซนทรัลพระรามเก้า
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / กรุงเทพมหานครสามารถสอนได้ เขตวังทองหลาง เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหง เอสพลานาสรัชดา เซนทรัลพระรามเก้า

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พีค นายเพชรพัฒน์ นิ่มเรือง ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม. บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง HR สังกัดกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย ลักษณะงานเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
เพิ่มเติม : สามารถสอนเป็นรายบุคคล และการสอนแบบกลุ่ม (ไม่เกิน 5-6 คน) สามารถสอนนอกสถานที่ตามนัดได้ พยายามเน้นการสอนแบบเจอหน้ากันจริงมากกว่าการสอนผ่านแอพลิเคชั่น - อายุ 32 ปี, เพศชาย, ส่วนสูง 178, สัญชาติไทย, ศาสนาคริสต์, ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง, ความสามารถอื่นๆ : เล่นดนตรี (กลอง กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด), บุคลิกภาพ ESTJ-A

สอนวิชา : สังคมศึกษา กลุ่มสาระวิชาสัมคมศึกษาฯ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐประศาสนศาสตร์
สถานที่ : ปากเกร็ด, เขตหลักสี่, ถนนแจ้งวัฒนะ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ปากเกร็ด, เขตหลักสี่, ถนนแจ้งวัฒนะ

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เพื่อน วิเวียน รอดบาง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะครุศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เพิ่มเติม : ใจดี เป็นกันเอง สวนสนุก ลักษณะการสอน อธิบายแบบจับใจความ เน้นวิเคราะห์โจทย์ ตลุยข้อสอบ - อายุ 22 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ รูปร่าง สูง165 หนัก 50

สอนวิชา : สังคมศึกษา สังคมศึกษา
สถานที่ : ดอนเมือง ห้วยขวาง สุทธิสาร อนุเสาวรีย์ บางเขน สายไหม สะพานใหม่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ดอนเมือง ห้วยขวาง สุทธิสาร อนุเสาวรีย์ บางเขน สายไหม สะพานใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ต้า นาย สิทธิกร ธัญญะศรี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาอยู่ ปริญญาตรี คณะ รัฐศาสตร์
เพิ่มเติม : สุขุม - อายุ18 เพศ ชาย ศาสนา พุทธ รูปร่างหน้าตา สูง ผิวดำ

สอนวิชา : สังคมศึกษา สังคม
สถานที่ : โรงเรียนเทพลีลา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / โรงเรียนเทพลีลา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : Care Patsuda Yuthakram
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มศว. ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันเป็นครูวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เพิ่มเติม : - เพศหญิง อายุ26 ปี

สอนวิชา : สังคมศึกษา สังคมศึกษา มัธยมต้น
สถานที่ : สยาม จามจุรีสแคว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / สยาม จามจุรีสแคว

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ฝ้าย น.ส.ศิริลักษณ์ ฉลองภูมิ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ม.ปลายเรียนวิทย์-คณิตที่โณงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย,กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพิ่มเติม : นิสัยใจเย็น,สุขุม - อายุ 21,เพศหญิง,ศาสนาพุทธ,ส่วนสูง 160,น้ำหนัก 53

สอนวิชา : สังคมศึกษา สังคม-ภาษาไทย
สถานที่ : MRT,BTS,พระราม3,พระราม9,มศว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / MRT,BTS,พระราม3,พระราม9,มศว

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นัทจี ณิชณัฐ จริยพงศ์รัตน์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มัธยมปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม : มีประสบการณ์การสอนทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม พูดเก่ง สอนสนุก เป็นกันเอง สอนไม่เครียดค่ะ เข้าใจความรู้สึกเด็กกำลังเตรียมสอบ - เพศหญิง อายุ 23 ปี

สอนวิชา : สังคมศึกษา สังคมศึกษา ประถม-ม.ต้น
สถานที่ : บางรัก,สยาม,ตามแนวรถไฟฟ้าหรือใต้ดิน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / บางรัก,สยาม,ตามแนวรถไฟฟ้าหรือใต้ดิน

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดิต นายบัณฑิต สนใจ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปี4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว , รับสอนติวหนังสือมากกว่า4ปี
เพิ่มเติม : สนุก ตลก เฮฮา คุยถามปรึกษาได้ ความรู้รอบตัวแน่น - อายุ23 เพศชาย ไม่สูงไม่เตี้ยมากพอดี น้ำหนักเกณฑ์ปกติ ผิวขาวเหลือง

สอนวิชา : สังคมศึกษา สังคมศึกษาและความรู้รอบตัว
สถานที่ : ตามแนวbts,mrt และรังสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ตามแนวbts,mrt และรังสิต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

หาที่เรียนสังคมศึกษา กรุงเทพมหานคร - ครูสอนสังคมศึกษาในพื้นที่บางพลัด,ปากเกร็ด,ดอนเมือง,พระราม3พระราม9,บางรัก,สยาม

ดอนเมือง, บางพลัด, บางรัก, ปากเกร็ด, พระราม3พระราม9, สยาม