สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » เรียนภาษาไทย ขอนแก่น [#TF28355]

24 มีนาคม 2565

เรียนภาษาไทย ขอนแก่น [#TF28355]

คำถาม [Question]: หาที่เรียนพิเศษวิชาภาษาไทยที่ขอนแก่น คำตอบ [Answer] : ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยในขอนแก่น ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ด้านล่างนี้

แนะนำครูสอนพิเศษ

คำถาม [Question]: หาที่เรียนพิเศษวิชาภาษาไทยที่ขอนแก่น

คำตอบ [Answer] : ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยในขอนแก่น ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ไข่มุก นางสาวบัวเงิน ทองไทย ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาปี 2563 กศ.บ.ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์ในการสอนในระดับประถมศึกษา 1 ปี
เพิ่มเติม : เป็นคนอัธยาศัยดี มีนิสัยรักเด็ก รักในงานสอน มีความสามารถด้านการส้รางเครื่องมือในการสอน เช่น แบบฝึกทักษะ ใบงาน หรือสื่อการสอน ทักประเภทสื่อมีเดีย และสื่อวัสดุ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการสอนแบบออลไลน์ได้เป็นอย่างดี เช่น Zoom, Google classroom, microsoft teams สามารถไปสอนที่บ้าน หรือ สอนออนไลน์ได้ ลักษณะในการสอนเน้นการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน ถนัดการบูรณาการสอนกับเกม หรือสื่อการเรียนรู้ มีเทคนิคในการจำ ทั้งแบบกลอน และเพลง มีความสามารถในการออกแบบเกม และสื่อการเรียนรู้เพื่อสอนในสาระการเรียนรู้นั้น ๆ เน้นการสอนที่สนุกสนานเป็นกันเอง นอกจากการสอนในเนื้อหาวิชาความรู้แล้วยังมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทยในระหว่างสอนด้วย - สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อไข่มุก อายุ 23 ปี ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย รายวิชาที่สามารถสอนเพิ่มเติมได้ในระดับประถมศึกษา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : บริเวณในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
จังหวัด : ขอนแก่น / บริเวณในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แอน สุวรรณา แก้วโพธิ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับ1
เพิ่มเติม : นิสัยร่าเริง ใจเย็น มีเหตุผล - เพศหญิง อายุ26ปี

สอนวิชา : ภาษาไทย วิชาภาษาไทย ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา-ม.ต้น
สถานที่ : ม.ขอนแก่น ,อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ม.ขอนแก่น ,อ.เมืองขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พิมพ์ พิมพ์รำไพ วงศ์นาค
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพิ่มเติม : ใจเย็นใจดี สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่กดดันผู้เรียน - อายุ 23 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างหน้าตาปานกลาง-พอใช้

สอนวิชา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
สถานที่ : อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม บ้านเป็ด
จังหวัด : ขอนแก่น / อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม บ้านเป็ด

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อุ๊ นางสาวสิริณัฏฐ์ จีราพัชร์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศิลปศาสตร์ฯ ภาษาไทย
เพิ่มเติม : มนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น สอนต่างชาติได้ - อายุ39 ปี ศาสนาพุธ เพศหญิง

สอนวิชา : ภาษาไทย สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
สถานที่ : อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / อ.เมืองขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แทนไทน์ ดร.ณัฐกิตติ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1ภาษาไทย ปริญญา โท และปริญญาเอกด้านการสอนภาษาไทย ประสบการณ์สอนประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวม 10 ปี
เพิ่มเติม : เน้นผู้เรียนที่สนใจภาษาไทย และเตรียมสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์เป็นคนจริงใจในการสอน และสอนสนุกตลอดการสอน - ชาย

สอนวิชา : ภาษาไทย O-net 9 วิชาสามัญ
สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดาเวียง ศิริกัลยา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ค.บ.ภาษาไทย​ มรภ.อุดรธานี ประสบการณ์ทำงาน4ปีค่ะ
เพิ่มเติม : รับสอนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม - อายุ27ค่ะ​ เพศหญิง

สอนวิชา : ภาษาไทย รับสอนวิชาภาษาไทยค่ะ
สถานที่ : อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / อ.เมืองขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ครูตี๋ นายพิบูลย์ศิริ เชาว์ไว
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป. ค.บ. ไทย /แนะแนว/ประถมศึกษา ป.โท หลักสูตรและการสอน/บริการการศึกษา
เพิ่มเติม : รักเด็ก/สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคีญ/แบ่งกลุ่ม - 62 ปี/ชาย/พุทธ/สูง

สอนวิชา : ภาษาไทย ประถมศึกษา-มัธยมต้น
สถานที่ : พัทยา อุดร เดินทางสะดวก
จังหวัด : ขอนแก่น / พัทยา อุดร เดินทางสะดวก

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ป๊อป เกศินี สะตะ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เกรดจบ 3.81 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เคยได้เกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2559
เพิ่มเติม : ชอบคุย สนุกสนานกับเด็กๆ เพราะที่บ้านก็มีน้องจริงๆ ที่อายุห่างกัน 13 ปี ชอบสอนแบบที่ผู้เรียนสมัครใจ เพราะผู้เรียนจะได้มีอิสระจากการเรียนนอกห้องเรียนจริงๆ เคยทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนที่สารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร - อายุ 20 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ สูง 168 น้ำหนัก 57 ผิวขาวเหลือง(ไม่ขาวมาก)

สอนวิชา : ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ระดับประถม คณิตศาสตร์ อนุบาลและประถมต้น
สถานที่ : ในมหาววิทยาลัยขอนแก่น*ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม สถานที่บึงหนองโคตร กังสดาล โนนม่วง ปล.สถานที่ใกล้มอ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม*ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป สถานที่ท่าขอนยาง ขามเรียง
จังหวัด : ขอนแก่น / ในมหาววิทยาลัยขอนแก่น*ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม สถานที่บึงหนองโคตร กังสดาล โนนม่วง ปล.สถานที่ใกล้มอ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม*ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป สถานที่ท่าขอนยาง ขามเรียง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แอน สุวรรณา แก้วโพธิ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรนิยมอันดับ 1
เพิ่มเติม : ใจเย็น เฮฮ่าค่ะ - เพศหญิง

สอนวิชา : ภาษาไทย สังคม
สถานที่ : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บี อัจฉรา ศรีวรกุล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาไทย วุฒิ ศศ.บ.
เพิ่มเติม : มีน้ำใจ ใจดี รักเด็ก - อายุ 24 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ ส่วนสูง 155 น้ำหนัก 42

สอนวิชา : ภาษาไทย อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา
สถานที่ : ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สารคาม (พื้นที่ภาคอิสาน)
จังหวัด : ขอนแก่น / ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สารคาม (พื้นที่ภาคอิสาน)

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เรียนภาษาไทย ขอนแก่น [#TF28355]

เรียนภาษาไทยที่ขอนแก่น