สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 6 ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่กรุงเทพมหานคร [Update 04-09-2022]

09 เมษายน 2565

6 ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่กรุงเทพมหานคร [Update 04-09-2022]

6 ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่กรุงเทพมหานคร

ครูสอนพิเศษเคมีในกรุงเทพมหานคร

6 ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่กรุงเทพมหานคร


1. ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่รามคำแหง


แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

ครูพี่หมิง ภัทรานิษฐ์ เชียงเหงียม ID : 14120


สอนวิชา : เคมี
สอนระดับชั้น : มัธยมปลาย, อุดมศึกษา, บุคคลทั่วไป

สถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาการอาหาร และโภชนาการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน ภาควิชาสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ระดับมัธยมศึกษา สายวิทย์ - คณิต โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอน : ฟิสิกส์ ชีววิทยา สถิติ

สถานที่ : รามคำแหง บางกะปิ ลาดพร้าว นวมินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call หรือ ZOOM : ZOOM, Line Vdo Call

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประสบการณ์การทำงาน 1. ผู้ช่วยสอน (T.A) ห้องปฏิบัติการทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา และเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บ.เอ็ม.อี เมดิคอล จำกัด (ชาเมอร์ คลินิก) 3. พิธีกร และผู้ประกาศ บ.กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ประกาศนียบัตร 1. GMP /HACCP /CODEX 2. หลักสูตรผู้ประกาศระดับกลาง Thai PBS 3. หลักสูตรผู้นำนันทนาการ PDCA Trinning Center 4. หลักสูตรการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ม.เชียงใหม่
ปัจจุบันอายุ 37 ปี นับถือศาสนาคริสต์ มีประการณ์การสอน 4 ปี เคยรับติวสมัยเรียนปริญญาโท

โทร.หรือไลน์สอบถาม คลิกเลย

แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343
,

2. ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวตามแนวรถไฟฟ้า

แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

ครูพี่เบ็บ คุณานนท์ ธัญญะอุดม ID : 14073


สอนวิชา : เคมี
สอนระดับชั้น : มัธยมต้น, มัธยมปลาย, อุดมศึกษา

สถาบันการศึกษา
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ม.ปลาย เคมีทั่วไป มหาวิทยาลัย

สถานที่ : ห้างสรรพสินค้า ตามเเนวรถไฟฟ้า
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call หรือ ZOOM : ได้ (ทั้งหมด)

รายละเอียดเพิ่มเติม
เคมีเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา2561 ลำดับที่ 75 ของประเทศ ตอบปัญหาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่2
อายุ 21 ปี ศาสนาพุทธ สูงผอม

โทร.หรือไลน์สอบถาม คลิกเลย

แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343
,

3. ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่บางพลัด

แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

ครูพี่ต้น ต้นตระการ ป้องภัย ID : 13899


สอนวิชา : เคมี
สอนระดับชั้น : มัธยมต้น, มัธยมปลาย

สถาบันการศึกษา
จบ ป ตรี ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล เกรด 3.11 เคยได้รับทุนผู้ช่วยนักวิจัยจาก วช. (คนเดียวของรุ่น), Road show เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเคมี, ประสบการณ์สอนทั้งวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และเคมี ม.ปลาย ตั้งแต่ ปี 1 รวม 4 ปี, นักศึกษาฝึกงานที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กำลังศึกษาระดับชั้น ป โท ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอนินทรีย์ เกรด 3.55, นักเรียนทุนความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC), ผู้ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป, รางวัล Outstanding Posted Presentation
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอน : สามารถสอนในรายวิชาเคมีระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

สถานที่ : บางพลัด และบางเขน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call หรือ ZOOM : ZOOM

รายละเอียดเพิ่มเติม
เป็นคนร่าเริง ชอบให้ความรู้กับเด็กที่อ่อนในรายวิชาเคมี ลักษณะการสอนเป็นการสอนเชิงติวเตอร์ โดยจะเน้นไปที่เนื้อหาที่สอนพร้อมฝึกทำโจทย์ทุกครั้งหลังเรียนและทำข้อสอบเพื่อให้รู้ลักษณะข้อสอบ และสามารถนำไปใช้ได้ มักจะมีความรู้ทั่วไปที่นอกเหนือจากการเรียนเกี่ยวกับเคมีแทรกอยู่เสมอ
ชื่อต้น อายุ 24 ปี ผู้ชาย กำลังศึกษาระดับชั้น ป โท ปี 3 ภาควิชาเคมี ม เกษตร สูง 173 ซม หนัก 46 กก ใส่แว่นครับ

โทร.หรือไลน์สอบถาม คลิกเลย

แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343
,

4. ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่อ่อนนุช

แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

ครูพี่นิว จิณณวัตร จงคุ้มครอง ID : 13842


สอนวิชา : เคมี
สอนระดับชั้น : มัธยมปลาย, อุดมศึกษา

สถาบันการศึกษา
📚 ประวัติการศึกษา 📚 มัธยมปลาย : โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต แผนกวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 3.85 ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.51 (เกียรตินิยมอันดับ 2, วท. บ.) ปริญญาโท (กำลังศึกษา) : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอนินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.57
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอน : ประวัติการสอน 🧑🏻‍🏫 ประสบการณ์สอนมากกว่า 4 ปี 🥰 งานสอนตัวต่อตัว และออนไลน์ - เคมี ชีววิทยา สอบเข้ามหาวิทยาลัย ONET, 9-วิชาสามัญ, PAT-2 (น้องๆที่เรียนตอนนี้เข้าคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่, คณะวิทยาศาสตร์ ม.ลาดกระบัง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, คณะวิทยาศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ม.เกษตร, คณะสัตวแพทย์ ม.มหานคร) - เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ม.ต้น-ม.ปลาย เพิ่มเกรด - วิทยาศาสตร์ ม.3 ติวสอบเข้าเตรียมอุดม/มหิดลวิทยานุสรณ์ - GED science สำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน และเข้ามหาวิทยาลัย - General chemistry I,II ระดับมหาวิทยาลัย (ฝั่งไทย, inter; BSAC, BBTECH) - Calculus I,II ระดับมหาวิทยาลัย - วิชา Thermofluids ของ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - SAT and IGCSE chemistry 🥰 งานสอนสถาบัน สถาบัน Match academy - วิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย - เคมี ONET, 9-วิชาสามัญ, PAT-2 - ชีววิทยา ONET, 9-วิชาสามัญ, PAT-2 - BMAT biology, chemistry, mathematics - SAT chemistry สถาบัน Siamtutor - Calculus I ระดับมหาวิทยาลัย - GED science

สถานที่ : อ่อนนุช และระแวกแถวนั้น ห้างซีคอน ศรีนครินทร์ ห้างพาราไดซ์ พาร์ค ห้างพาราไดซ์ เพลซ สยาม สามย่านมิตรทาวน์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call หรือ ZOOM : ได้ (ทั้งหมด)

รายละเอียดเพิ่มเติม
🎓 เป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 🎓 ได้รับทุนเรียนต่อต่างประเทศของทุน พสวท.
ชื่อ : นาย จิณณวัตร จงคุ้มครอง ชื่อเล่น : นิว อายุ : 25 ปี เพศ : ชาย ศาสนา : พุทธ

โทร.หรือไลน์สอบถาม คลิกเลย

แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343
,

5. ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่หนองแขม

แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

ครูพี่เฟิท ณฐวัฒน์ กาญจนวลีกุล ID : 13629


สอนวิชา : เคมี
สอนระดับชั้น : ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย

สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ มัธยมต้นและปลาย

สถานที่ : หนองแขม บริเวณ BTS MRT กรุงเทพ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call หรือ ZOOM : ได้ (ทั้งหมด), Line Vdo Call

รายละเอียดเพิ่มเติม
พูดคุยเก่ง ใจเย็น ลักษณ์การสอนจะเน้นทำโจทย์และอธิบายให้เห็นภาพ ชอบยกตัวอย่างในชีวิตประจำวัน มาให้เด็กๆได้นึกภาพออก แล้วสนุกไปกับการเรียน ไม่เครียดจนเกินไป
อายุ 27 ปี เพศชาย สูง 170 หน้าตาดี สมส่วน ผิวขาว

โทร.หรือไลน์สอบถาม คลิกเลย

แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343
,

6. ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่สยาม


แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

ครูพี่ฝน วรรษมน สระทองยุ้ง ID : 13157


สอนวิชา : เคมี
สอนระดับชั้น : ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย

สถาบันการศึกษา
กำลังศึกษาระดับป.โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง // จบการศึกษาระดับป.ตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมีสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์, เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สถานที่ : สยาม, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, อารีย์, เส้น BTS
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call หรือ ZOOM : ไม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
เน้นความเข้าใจ และการมองเป็นภาพ
เพศหญิง

โทร.หรือไลน์สอบถาม คลิกเลย

แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343


สนใจเรียนเคมี
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w (Line ID : @tutorferry)

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

6 ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่กรุงเทพมหานคร [Update 04-09-2022]

ครูสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัวที่กรุงเทพมหานคร