สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » เรียนห้อง E.P. ก่อนเปิดเทอมมาฝึกโจทย์ Math มัธยม1 กัน

24 พฤษภาคม 2565

เรียนห้อง E.P. ก่อนเปิดเทอมมาฝึกโจทย์ Math มัธยม1 กัน

Find all the factors of the following numbers: 1) 24 2) 48 3) 117 4) 120 5) 132 6) 225 7) 279 8) 380 9) 420 10) 540

เรียนห้อง E.P. ก่อนเปิดเทอมมาฝึกโจทย์ Math มัธยม1 กัน

โจทย์วิชา Math มัธยม1 

Properties of Counting Numbers


Find all the factors of the following numbers:

1) 24 
2) 48 
3) 117 
4) 120 
5) 132
6) 225 
7) 279 
8) 380 
9) 420 
10) 540


powered by Surfing Waves

Answer:

 
ข้อ 1) Counting numbers which are the factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24.

ข้อ 2) Counting numbers which are the factors of 48 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48.

ข้อ 3) Counting numbers which are the factors of 117 are 1 and 117.

ข้อ 4) Counting numbers which are the factors of 120 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 and 120.

ข้อ 5) Counting numbers which are the factors of 132 are 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66 and 132.

ข้อ 6) Counting numbers which are the factors of 225 are 1, 5, 9, 15, 25, 45, and 225.

ข้อ 7) Counting numbers which are the factors of 279 are 1, 3, 9, 31, 93, and 279.

ข้อ 8) Counting numbers which are the factors of 380 are 1, 2, 4, 5, 10, 19, 20, 38, 76, 95, 190 and 380.

ข้อ 9) Counting numbers which are the factors of 420 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 14, 15, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 60, 70, 84, 105, 140, 210,
and 420.

ข้อ 10) Counting numbers which are the factors of 540 are 1, 2, 3, 4, 5, 6,9, 10, 12, 15, 18, 20, 27, 30, 36, 45, 54, 60, 90, 108, 135, 180, 270,
and 540.


Solution: Any counting numbers that can divide the given counting number are called as the factors of that counting number.

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เรียนห้อง E.P. ก่อนเปิดเทอมมาฝึกโจทย์ Math มัธยม1 กัน

โจทย์Math, เฉลยโจทย์, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, test