สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » เรียนห้อง E.P. ก่อนเปิดเทอมมาฝึกโจทย์ Math Grade9 กัน

26 พฤษภาคม 2565

เรียนห้อง E.P. ก่อนเปิดเทอมมาฝึกโจทย์ Math Grade9 กัน

โจทย์วิชา Math Grade9 Linear Inequalities in One Variable

เรียนห้อง E.P. ก่อนเปิดเทอมมาฝึกโจทย์ Math Grade9 กัน

โจทย์วิชา Math Grade9 

Linear Inequalities in One Variable


Translate the following sentences to mathematical sentences.

  • Three times a number is less than nine.

Answer : 3x < 9

  • A number subtracted by seven is greater than twenty.

Answer : x - 7 > 20

  • The sum of four times a number and eleven is less than or equal to fifteen.

Answer : 4x + 11 ≤ 15

  • Two times a number subtracted by twenty-two is greater than or equal to ten.

Answer : 2x - 22 ≥ 10

  • Two times the sum of a number and three is not equal to eight.

Answer : 2(x + 3) ≠ 8


powered by Surfing Wave

  • Seven times the difference between a number and sixteen is not more than four.

Answer : 7(x - 16) ≤ 4

  • The sum of one fifth of a number and eighty is not less than six.

Answer :  1/5x + 80 ≥ 6

  • The product of a number and seven, when added by three, is at most eighteen.

Answer : 7x + 3 ≤ 18

  • The sum of a number and two, when divided by eight, is not more than thirty-one.

Answer : (x + 2)/8 ≤ 31


  • Four-fifths of the sum of a number and three is less than half of that number.

Answer : 4/5(x + 3) < 1/2x


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เรียนห้อง E.P. ก่อนเปิดเทอมมาฝึกโจทย์ Math Grade9 กัน

โจทย์Math, เฉลยโจทย์, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, test