สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » เฉลยและคำอธิบายละเอียด 20 ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

28 พฤษภาคม 2565

เฉลยและคำอธิบายละเอียด 20 ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

20 ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ➤ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ➤ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

เฉลยและคำอธิบายละเอียด 20 ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

20 ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

➤ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
➤ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

1. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์

 1. กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่งใช้ในการแสดงผลข้อมูล
 2. ค่าต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
 3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล 
 4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

2. ข้อใดมีส่วนประกอบและมีการทำงานแบบคอมพิวเตอร์

 1. เครื่องคิดเลข  
 2. พัดลม
 3. โทรทัศน์
 4. กล้องถ่ายรูป

3. บุคคลในข้อใดได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งคอมพิวเตอร์” 

 1. บิลล์ เกตส์ (Bill Gates)
 2. สตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs)
 3. ชาร์ล  แบบเบจ (Charles Babbage)
 4. โจเซฟ มารี จาโอควอด (Joseph Marie Jaoquard)

4. หน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คล้ายอวัยวะใดของมนุษย์

 1. ปาก
 2. มือ และ ขา
 3. สมอง 
 4. หู ตา และ จมูก

5. ข้อใดหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. อุปกรณ์ต่อพ่วง
 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 4. หน่วยประมวลผลกลาง

6. ต้นส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  ติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ   ต้นประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใด

 1. การสื่อสาร                       
 2. การเลือกซื้อสินค้า
 3. การสืบค้นข้อมูล
 4. ความบันเทิง

7. น้ำฟ้าจัดทำรายการซื้อสินค้าและขายสินค้าในร้านอาหารของครอบครัว     ให้คุณพ่อเธอได้เป็นข้อมูล       น้ำฟ้าประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไร

 1. ประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา
 2. ประยุกต์ใช้ด้านงานธุรกิจ
 3. ประยุกต์ด้านการสื่อสาร
 4. ประยุกต์ใช้ด้านความบันเทิง

8. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 4. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล

9. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและถูกวิธีที่สุด

 1. ปิดจอภาพเพื่อประหยัดไฟฟ้า
 2. ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้
 3. ยังไม่ปิดคอมพิวเตอร์ ถ้าจะกลับมาอีกภายใน 1 ชั่วโมง
 4. เปิดคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้ค้นคว้าหาข้อมูลหลายคน

10. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์  

 1. โมเด็ม
 2. แป้นพิมพ์
 3. จอภาพ
 4. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์

11. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่ประมวลผลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. เม้าส์
 2. แรม
 3. ซีพียู
 4. ฮาร์ดดิสก์

12. แรมมีหน้าที่อย่างไร

 1. คำนวณ   จัดเรียงข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
 2. เก็บข้อมูลในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
 3. กำหนดจังหวะการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
 4. อ่านข้อมูลเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงาน

13. การเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลได้ภายหลังจากการปิดเครื่องไปแล้ว เป็นการทำงานของอุปกรณ์ใด

 1. แป้นพิมพ์
 2. แรม
 3. ซีพียู
 4. ฮาร์ดดิสก์


14. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำหลัก

 1. รอม(ROM) และแรม( RAM) 
 2. รอม(ROM), แรม( RAM)  และฮาร์ดดิสก์
 3. รอม(ROM) และซีพียู(CPU)
 4. รอม(ROM), แรม( RAM) และซีพียู

15. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของหน่วยความจำรอง

 1. มีขนาดความจุไม่เท่ากัน
 2. ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดในซีพียู  
 3. จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
 4. จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลไว้โดยไม่ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยง

16. ข้อใดเรียงขนาดหน่วยความจำรองจากน้อยไปหามาก

 1. ซีดีรอม   ฟลอปปี้ดิสก์   บลูเรย์ดิสก์
 2. ฟลอปปี้ดิสก์    ซีดีรอม    บลูเรย์ดิสก์
 3. บลูเรย์ดิสก์     ซีดีรอม   ฟลอปปี้ดิสก์
 4. แฟลชไดร์ฟ    บลูเรย์ดิสก์   ซีดีรอม

17. ถ้าเรามีการย้ายแป้นพิมพ์บ่อยๆ เราควรเลือกซื้อแป้นพิมพ์ชนิดไหน

 1. แป้นพิมพ์พกพา (Portable Keyboard)
 2. แป้นพิมพ์เสมือน (Virtual Keyboard)
 3. แป้นพิมพ์ไร้สาย (Cordless Keyboard)
 4. แป้นพิมพ์ที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Keyboard)  

18. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของเมาส์แบบแสง

 1. ต้องใช้แบตเตอรี่เป็นพลังในการทำงาน
 2. ทำให้ฝุ่นละอองเกาะติดลูกบอลของเมาส์
 3. เมาส์จะไม่สามารถทำงานได้ ถ้าพื้นผิวที่วางเมาส์มีแสงทะลุผ่านได้
 4. ต้องใช้แผ่นรองเมาส์ที่เป็นพื้นกระจกสะท้อนแสงเท่านั้น จึงจะใช้การได้ดี

19. ถ้าน้องภูผาต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่นเกมส์ได้สะดวกกว่าเม้าส์  นักเรียนจะแนะนำให้น้องภูผาซื้ออุปกรณ์ใดที่ใช้แทนเม้าส์

 1. ลูกกลมควบคุม
 2. แท่งชี้ควบคุม
 3. จอยสติ๊กส์
 4. ปากกาแสง


20. ข้อใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติกับอุปกรณ์ประเภทกล้องถ่ายภาพดิจิทัล

 1. เก็บกล้องไว้ในที่แห้งและเย็น
 2. นำกล้องมาถ่ายภาพเดือนละ 1-2 ครั้ง
 3. ใช้ปากเป่าฝุ่นละอองออกจากหน้าเลนส์อยู่เสมอ
 4. นำกล้องใส่ในกระเป๋ากล้องทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน


powered by Surfing Wave

✔ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ


1. ตอบ  3

คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลหรือผลลัพธ์ตามต้องการ 

2. ตอบ  1

เครื่องคิดเลข  มีส่วนประกอบและการทำงานแบบคอมพิวเตอร์     คือมีหน้าที่รับข้อมูล    ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลหรือผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

3. ตอบ  3

ชาร์ล  แบบเบจ (Charles Babbage) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษได้สร้างเครื่องผลต่าง (difference  engine) และออกแบบวิเคราะห์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมาอย่างมาก   

4. ตอบ   2

หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่คิดและประมวลผล คิดวิเคราะห์  เพื่อหาผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ต้องการได้   ทำหน้าที่สมองของมนุษย์

5. ตอบ   2

ซอฟต์แวร์( software)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์  

6. ตอบ   1

การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสาร ( communication)  เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยติดต่อสื่อสารกับคนได้ทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก

7. ตอบ   2

คอมพิวเตอร์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา ในกรณีนี้เป็นการนำคอมพิวเตอร์ใช้งานด้านธุรกิจ สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนการทำได้อย่างรอบคอบ

8. ตอบ  1

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจัดการข้อมูลโดยรวบรวม ประมวลผล แสดงผล  จัดเก็บปรับปรุง และสื่อสารข้อมูล

9. ตอบ  2

การปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและถูกวิธีที่สุด  

10. ตอบ  1

องค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์เป็นฮาร์ดแวร์สำคัญสำหรับใช้ในการทำงาน   เช่น  จอภาพ  แป้นพิมพ์  ชิปไมโครโปรเซสเซอร์  เป็นต้น  ส่วนโมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณเพื่อให้ข้อมูลส่งผ่านทางสายโทรศัพท์  ซึ่งไม่มีโมเด็มคอมพิวเตอร์ยังทำงานได้

11. ตอบ  2

ซีพียู (Central  Processing   Unit : UPC) เป็นอุปกรณ์หลักในการประมวลผลเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ต้องการได้

12. ตอบ  2

แรม( Random  Access  Memory : RAM) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

13. ตอบ  4

ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์สำหรับการเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลได้ภายหลังจากการปิดเครื่องไปแล้ว

14. ตอบ  1

หน่วยความจำหลักมี 2 ประเภทคือ แรม ( Random  Access  Memory : RAM)  เป็นหน่วยความจำที่จัดเก็บข้อมูลในขณะเครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงาน และรอม ( Read Only Memory : ROM) เป็นหน่วยความจำที่ผู้ผลิตได้ติดตั้งชุดสำหรับใช้ในการเริ่มต้นการทำงานหรือชุดคำสั่งสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์

15. ตอบ  2

หน่วยความจำรอง  เป็นหน่วยจัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล โดยไม่ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยง มีขนาดความจุไม่เท่ากัน  และมีการติดตั้งภายในเคส แยกออกต่างหากจากเมนบอร์ด

16. ตอบ  2

หน่วยความจำรองที่เรียงจากน้อยไปหามาก คือ ฟลอปปี้ดิสก์  1.44 เมกกะไบต์  ซีดีรอม  750  เมกกะไบต์  บลูเรย์ดิสก์ 100 กิกะไบต์

17. ตอบ  3

ถ้าการทำงานที่จำเป็นต้องย้ายแป้นพิมพ์บ่อยๆ ควรเลือกซื้อแป้นพิมพ์ไร้สาย (Cordless Keyboard)  เพราะเกิดความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปวางยังตำแหน่งต่างๆ 

18. ตอบ  3

ข้อจำกัดของเมาส์แบบแสง (optical   mouse) เมาส์ชนิดนี้ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ล้อหมุน แต่ใช้แสงส่องไปกระทบพื้นผิวด้านล่าง  ดังนั้นจะไม่สามารถทำงานได้ ถ้าพื้นผิวที่วางเมาส์มีแสงทะลุผ่านได้

19. ตอบ  3

จอยสติ๊กส์ (joystick) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานคล้ายเมาส์ มีก้านสำหรับใช้โยกขึ้นลง  ซ้ายขวา  เพื่อย้ายตำแหน่งของตัวชี้ตำแหน่งจอภาพ  และมีแป้นกดสำหรับสั่งงานพิเศษ  นิยมใช้กับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือควบคุมหุ่นยนต์

20. ตอบ  3

กล้องถ่ายภาพดิจิทัล( digitalcamera)  เป็นอุปกรณ์จับภาพที่มีหน่วยความจำเป็นไฟล์  ซึ่งผู้ใช้สามารถดูภาพจากกล้องได้ทันที   ควรทำความสะอาดเลนส์อย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีฝุ่นบริเวณเลนส์กล้อง  โดยใช้ลูกยางเป่าฝุ่นละอองออกจาหน้าเลนส์   ห้ามใช้ปากเป่าหน้าเลนส์โดยตรง

2 comments:

 1. ไม่ระบุชื่อ6/4/66 12:10

  เฉลยผิดนะครับ แก้ไข
  4. ตอบ 3 ทำหน้าที่สมองของมนุษย์
  5. ตอบ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6/4/66 12:11

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ตอบลบ