สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ในอุดรธานี เรียนวิทยาศาสตร์กับติวเตอร์คนไหนดี?

08 พฤษภาคม 2565

ในอุดรธานี เรียนวิทยาศาสตร์กับติวเตอร์คนไหนดี?

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ที่อุดรธานี

แนะนำครูสอนพิเศษ

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ที่อุดรธานี

คำตอบ [Answer] : ครูสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ในอุดรธานี ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จอย น.ส.ปภัฎชมน นารากรณ์ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ระดับประถมศึกษา รร.อนุบาลอุดรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.สตรีราชินูทิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รร. สตรีราชินูทิศ สาขา วิทย์ – คณิต ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาจุลชีวะชีววิทยา • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนกจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลอุดรธานี • ประวัติการฝึกอบรม 1. อบรม ระบบ HACCP และ GMP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป 2. อบรมการจัดทำ มาตรฐาน ระบบ ISO 9001 : 2000 3. อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 4. อบรม ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5. อบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 6. อบรมการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดการของกรมบัญชีกลาง 7. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะความเป็นผู้นำ • ประวัติการทำงานจากปัจจุบัน 1. พนักงานทำความสะอาด บ.เอไอเอส ไฟเบอร์ จังหวัดอุดรธานี 2. Technical Support ประจำโรงงานผลิต ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สตาร์บอนด์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด จังหวัดชลบุรี (ผลิตกาวยางอุตสาหกรรม) 3. พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณและการเงิน สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 4. เจ้าหน้าที่ ควบคุมคุณภาพ บริษัท เอพีแซด โคเปอร์เรชั่น จำกัด (โรงงาน อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป ) Biotech จังหวัดปทุมธาน 5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 6. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 7. พนักงานราชการ ห้องปฏิบัติการสาขาชีววิทยา โรงเรียนสามัคคีวิทยา เชียงราย (โครงการ สคว.) 8. พนักงานราชการ ห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ โรงเรียนอุดรพิยานุกูล ( โครงการ สคว. สควท. สอวน) 9. ครูจ้างสอนวิชาเคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์
เพิ่มเติม : สนุกสนาน,ติ่งเกาหลี, ชอบเล่านิทานธรรมะ - อายุ 39 ปี ,หญิง,ศาสนาพุทธ,รูปร่างเล็ก ผมยาว

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถมและมัธยมต้น ชีววิทยา เคมี ม.4 -ม.5
สถานที่ : หมากแข้ง /ต.นาข่า/ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี / หมากแข้ง /ต.นาข่า/ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

สอนทางออนไลน์ : ZOOM

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ชะเอม กฤติยา ศรีสมุทร ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาฟิสิกส์. ฝึกสอนโรงเรียนบางกะปิ กทม.
เพิ่มเติม : ใจเย็น. สอนเพิ่มเกรดในชั้นเรียน หรือเตรียมความพร้อมเนื้อหาล่วงหน้าง - 23 หญิง.

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์)
สถานที่ : อ.เมืองอุดร, บ้านผู้สอน. ห้าง. ร้านกาแฟ.
จังหวัด : อุดรธานี / อ.เมืองอุดร, บ้านผู้สอน. ห้าง. ร้านกาแฟ.

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ทิน ทินกร พันเดช ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตทุน สควค)
เพิ่มเติม : ใจเย็นครับ คิดว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ดี เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคน และที่สำคัญ มีเหตุผล ไม่ดุแน่นอนครับ - พี่ทินครับ ตอนนี้เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในจังหวัดอุดรครับ หวังว่าจะได้เจอกันนะครับ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ เคมีระดับมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ ประถม - มัธยม gat เชื่อมโยง gat Eng คณิตศาสตร์ ประถม - มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ ประถม - มัธยมศึกษาตอนตเน
สถานที่ : สามพร้าว, อำเภอเมืองอุดร อำเภอสามพร้าว ห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมือง UD TOWN เซ็นทรัล
จังหวัด : อุดรธานี / สามพร้าว, อำเภอเมืองอุดร อำเภอสามพร้าว ห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมือง UD TOWN เซ็นทรัล

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปุ๊กกี้ จุฑามาศ จันทรเสนา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษามัธยมปลายที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เคยศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสบการณ์สอน ภาษาอังกฤษม.1 วิทยาศาสตร์ม.1 วิทยาศาสตร์ ม.3 เคมีม.4-5 ประสบการณ์ทำงานอื่นๆเคยทำงานพาร์ทไทม์เป็นมัคคุเทศน์ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพิ่มเติม : เฟรนลี่ เข้ากับคนง่าย อารมณ์ดี มีแบบใึกหัดมห้น้องทำเพื่อทบทวนความเข้าใจและพาทำโจทย์ ฝึกวิเคราะห์โจทย์ - อายุ 21 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ ตัวเล็ก อารมณ์ดี เฟรนลี่ ชอบเด็ก

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ ประถมสอนได้ทุกวิชา ม.ต้น สอนวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.ปลายสอนฟิสิกส์ เคมี และชีวะ
สถานที่ : อ.เมืองอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี / อ.เมืองอุดรธานี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แจน นางสาวฑิตยา พลนิโคตร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เพิ่มเติม : นิสัยร่าเริง เฮฮา - อายุ 24 ปี เพศ หญิง

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3
สถานที่ : อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี / อำเภอเมืองอุดรธานี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ในอุดรธานี เรียนวิทยาศาสตร์กับติวเตอร์คนไหนดี?

ในอุดรธานีเรียนวิทยาศาสตร์กับติวเตอร์คนไหนดี