สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ในอ.เมืองอุดรธานี เรียนฟิสิกส์กับติวเตอร์คนไหนดี?

13 พฤษภาคม 2565

ในอ.เมืองอุดรธานี เรียนฟิสิกส์กับติวเตอร์คนไหนดี?

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ที่อ.เมืองอุดรธานี

แนะนำครูสอนพิเศษ

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ที่อ.เมืองอุดรธานี

คำตอบ [Answer] : ครูสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ในอ.เมืองอุดรธานี ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พริก นางสาวพิชาภัค ชำนาญมนต์ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิยาลัยราชภัฎอุดรธานี เกียรตินิยมอันดับ 1 กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เกรดเฉลี่ย 4.00 กำลังทำงาน เป็นข้าราชการครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
เพิ่มเติม : สอนโดยเน้นการเรียนแบบเข้าใจ มีเทคนิคในการจำ สามารถนำไปใช้สอบในห้องและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ มีชีทสรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด โจทย์แนวข้อสอบต่างๆ ทั้ง O - net Pat 2 และอื่นๆ สามารถพูดคุยปรึกษาเรื่องการเรียนได้ เรียนสนุก ไม่ซีเรียส - อายุ 26 ปี เพศหญิง

สอนวิชา : ฟิสิกส์ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.ต้น
สถานที่ : อ.เมืองอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี / อ.เมืองอุดรธานี

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นุช บุญยานุช กุลแก้ว ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับ2 ปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนหนองหานวิทยา 1 ปี 10 เดือน
เพิ่มเติม : เป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี ยิ้มเก่ง เวลาสอนนักเรียนก็จะเป็นกันเองทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยรู้สึกเป็นกันเองและกล้าซักถามเวลาสอนอยู่เสมอ ลักษณะการสอนจะใช้ตัวช่วยคือ iPad เพราะว่าสะดวกในสอน และสามารถขีดเขียนเป็นสีสดใสทำให้ผู้เรียนสนใจและจะมีเอกสารในการสอนที่ดิฉันสรุปขึ้นเองโดยมีข้อสอบมากมายและเนื้อหาแน่นกระชับ - ดิฉันอายุ 26 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ เป็นคนอุดรธานี ปัจจุบันรับราชการครู เป็นคนรูปร่างผอม ผิวสีเหลืองแดง ตากลม ผมสั้น

สอนวิชา : ฟิสิกส์ สอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย และวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่ : อำเภอเมืองอุดร และอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี / อำเภอเมืองอุดร และอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นุช บุญยานุช กุลแก้ว ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับ2 ปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนหนองหานวิทยา 1 ปี 10 เดือน
เพิ่มเติม : เป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี ยิ้มเก่ง เวลาสอนนักเรียนก็จะเป็นกันเองทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยรู้สึกเป็นกันเองและกล้าซักถามเวลาสอนอยู่เสมอ ลักษณะการสอนจะใช้ตัวช่วยคือ iPad เพราะว่าสะดวกในสอน และสามารถขีดเขียนเป็นสีสดใสทำให้ผู้เรียนสนใจและจะมีเอกสารในการสอนที่ดิฉันสรุปขึ้นเองโดยมีข้อสอบมากมายและเนื้อหาแน่นกระชับ - ดิฉันอายุ 26 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ เป็นคนอุดรธานี ปัจจุบันรับราชการครู เป็นคนรูปร่างผอม ผิวสีเหลืองแดง ตากลม ผมสั้น

สอนวิชา : ฟิสิกส์ สอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย และวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่ : อำเภอหนองหาน อำเภอเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี / อำเภอหนองหาน อำเภอเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ครูไปร์ท ภานุพงศ์ ทองบ่อ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอบบรรจุได้ที่ 1 สพม. 1 ปี 2559 สอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ที่ 2 ปี 2559 เคยบรรจุอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(ปทุมวัน) ปัจจุบันเป็นครู ค.ศ. 1 ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สอนฟิสิกส์ระดับชั้น ม. 5
เพิ่มเติม : อัธยาศัยดี สอนไม่รีบ เน้นความเข้าใจ - อายุ 27 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ฟิสิกส์ สอนฟิสิกส์ และคณิต
สถานที่ : อ.เมืองอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี / อ.เมืองอุดรธานี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โฟกัส ก้องภพ ชุกะวัฒน์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เคยสอนส่วนตัวที่ จังหวัด กทม. 3 คน วิชาฟิสิกส์ , กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปี 2 สาขา วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพิ่มเติม : ใจดียิ้มเก่ง สอน แบบไม่เน้นจำเน้นให้น้องเห็นภาพรวมให้เข้าใจคอนเซ็ปและขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ - อายุ 21ปี , เพศ ชาย , ศาสนา คริสต์ , ผิวสีแทน คิ้วหนา ตาคม ตัวผอม

สอนวิชา : ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ , คณิตศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองอุดร และ รอบตัวเมืองในรัศมี 50 กม.
จังหวัด : อุดรธานี / อ.เมืองอุดร และ รอบตัวเมืองในรัศมี 50 กม.

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ในอ.เมืองอุดรธานี เรียนฟิสิกส์กับติวเตอร์คนไหนดี?

ในอ.เมืองอุดรธานีนีเรียนฟิสิกส์กับติวเตอร์คนไหนดี