สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ที่ราชบุรี เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

06 มิถุนายน 2565

ที่ราชบุรี เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

คำถาม [Question]: เรียนภาษาอังกฤษที่ราชบุรีครูสอนพิเศษคนไหนดี ?

แนะนำครูสอนพิเศษ

คำถาม [Question]: เรียนภาษาอังกฤษที่ราชบุรีครูสอนพิเศษคนไหนดี ?

คำตอบ [Answer] : ครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษที่ราชบุรี ดูโปรไฟล์ครูสอนพิเศษ์ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ต้น รินทร์ฤทัย ใจเก่ง ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : - จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี - จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มเติม : ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ : 📌สอบ Gat ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ได้ คะแนน 125 เต็ม 150 📌สอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2562 ได้คะแนนเต็ม 📌สอบติดข้าราชการครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ -ที่ 5 สนามสอบข้าราชการครูสังกัด กระทรวงมหาดไทย เขตจังหวัดภาคกลางเขต 3 ปี 2562 - ที่ 3 สนามสอบข้าราชการครู สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 ประวัติการสอน : 1. สอนภาษาอังกฤษ ม. 1 2. สอนภาษาอังกฤษ ปวช.1-2 3. ปัจจุบันรับราชการครู สอนภาษาอังกฤษห้องธรรมดา และ MEP ป.1-6 4. ติวโอเน็ตป.6 - อายุ 26 ปี, ศาสนาพุทธ, ผอม สูง ใจดี เป็นกันเอง

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ : ต.ดอนทราย, อ.โพธาราม, ห้างสรรพสินค้าในอ.เมือง จ.ราชุบรี
จังหวัด : ราชบุรี / ต.ดอนทราย, อ.โพธาราม, ห้างสรรพสินค้าในอ.เมือง จ.ราชุบรี

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดราชบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ส้ม นางสาวสมประสงค์ ริ้วบำรุง ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะครุ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคยมีประสบการณ์สังเกตการสอนที่โรงเรียนศรีบุญยานนท์ และ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และ ประสบการณ์การฝึกสอน 1 ปีการศึกษา ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เพิ่มเติม : เป็นคนนิสัยร่าเริงและมีอารมณ์ขัน การสอนจะเป็นไปอย่างสนุกสนานและสอดแทรกสาระความรู้ต่างๆให้ผู้เรียน เพื่อให้การเรียนไม่น่าเบื่อและกดดันจนเกินไป - อายุ23ปี เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาพื้นฐาน, สอนการบ้าน, การสื่อสารเบื้องต้น
สถานที่ : โพธาราม
จังหวัด : ราชบุรี / โพธาราม

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดราชบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เดย์ วิภาวี เนียมรักษา ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวอทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์,คอร์ส English for Academic Purpose และ General English จากประเทศ ออสเตรเลีย
เพิ่มเติม : สอนตามสไตล์ของนักเรียน,เน้นนำไปใช้ได้จริง,เป็นคนง่ายๆ ,ใจดี - อายุ 25 เป็นคนราชบุรี บ้านอยู่ดอนทรายค่ะ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ รับสอนตั้งแต่ระดับประถมถึงวันทำงาน เข้าใจง่าย ตรงจุด เน้นสื่อสารแบบธรรมชาติ
สถานที่ : โพธาราม, เมืองราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี / โพธาราม, เมืองราชบุรี

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดราชบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เกตุ เกตุชุลี ถึงจอหอ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งปริญญาตรีและโทค่ะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แต่มีความสนใจในภาษา เลยหันมาเป็นติวเตอร์ให้กับสถานบันสอนพิเศษค่ะ ปัจจุบันสอนออนไลน์เต็มเวลา ทำมาเข้าปีที่ 3 แล้วค่ะ
เพิ่มเติม : การเรียนภาษาอังกฤษต้องอาศัยเวลาและความพยายาม การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผ่อนคลาย แล้วใส่เนื้อหาที่เป็นวิชาการแต่ใช้ได้จริงลงไป ก็ทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความเครียดและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ความคิดเชิงบวกต่อครูผู้สอนสำคัญมาก ส่วนตัวคิดว่า เป็นคนที่บริหารส่วนนี้ได้ดีค่ะ เน้นพื้นฐานที่จำเป็น ทั้งในแง่การสอบเข้าและการสร้าง conversation ค่ะ - เป็นคน friendly ค่ะ สอนสนุก ใจเย็น ถาม-ตอบ นอกเวลาได้นะคะ เรื่องเวลาก็สามารถยืดหยุ่นได้ค่ะ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ รับสอนภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย, มหาวิทยาลัย, บุคคลทั่วไป สอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน เรียนเพิ่มเกรด ทำข้อสอบเพื่อสอบเข้า/ เข้าทำงาน, การสนทนาทั่วไป (ไม่มีพื้นฐาน สามารถเรียนได้และได้ฝึกพูดตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เรียนค่ะ)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง
จังหวัด : ราชบุรี / มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดราชบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับครูสอนพิเศษ
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ที่ราชบุรี เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

เรียนภาษาอังกฤษที่ราชบุรีครูสอนพิเศษคนไหนดี