สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » 10 โจทย์ข้อสอบ ก.พ.และรัฐวิสาหกิจพร้อมเฉลย ชุดที่1

31 ตุลาคม 2565

10 โจทย์ข้อสอบ ก.พ.และรัฐวิสาหกิจพร้อมเฉลย ชุดที่1

แนวข้อสอบ ก.พ. + รัฐวิสาหกิจ ชุดที่1 พร้อมเฉลย

10 โจทย์ข้อสอบ ก.พ.และรัฐวิสาหกิจพร้อมเฉลย ชุดที่1


แนวข้อสอบ ก.พ. + รัฐวิสาหกิจ

ชุดที่1 พร้อมเฉลย

คําสั่ง จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลําดับตัวเลขที่กําหนดให้

ข้อ1. 
1 1 7 9 17 ...
1. 25 
2. 28 
3. 30 
4. 33

ข้อ 2. 
11 33 99 297 891 ...
1. 2,673 
2. 2,783 
3. 2,571 
4. 2,626

ข้อ 3. 
3 4 5 12 21 38 ...
1. 55 
2. 59 
3. 68 
4. 71

ข้อ 4. 
1 3 5 7 10 13 13 17 21 ...
1. 17 
2. 19 
3. 25 
4. 27

ข้อ 5. 
33 67 136 275 554 ......
1. 1113 
2. 1442 
3. 1667 
4. 1699

ข้อ 6. 
10 3 7 12 5 7 14 ...
1. 6 
2. 7 
3. 9 
4. 11

ข้อ 7. ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก. อายุเท่าไร
1. 6 ปี 
2. 8 ปี 
3. 10 ปี 
4. 12 ปี

ข้อ 8. พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้พ่อค้าจะได้กําไรกี่ %
1. 30% 
2. 25% 
3. 20% 
4. 18%

ข้อ 9. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
1. 870 ใบ 
2. 900 ใบ 3
. 920 ใบ 
4.960 ใบ

ข้อ 10. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
1. 40% 
2. 80% 
3. 96% 
4. 125%


เฉลย


ข้อ 1 ตอบ 4 เกิดจาก 7 + 9 + 17

ข้อ 2 ตอบ 1 เกิดจาก 891 x 3

ข้อ 3 ตอบ 4 เกิดจาก 12 + 21 + 38

ข้อ 4 ตอบ 2 มองข้ามทีละ 2 ตัว 1 ไป 7, 7 ไป 13, 13 ตอบ 13+6 = 19

ข้อ 5 ตอบ 1 ตีแฉกหาความแตกต่างไป 2 ชั ้น จะได้ 554 + 559 = 1,113

ข้อ 6 ตอบ 2 หลัง 10 คือ 3 หลัง 2 คือ 5 หลัง 14 คือ 7

ข้อ 7 ตอบ 2

ข้อ8 ตอบ 3

ข้อ9 ตอบ 1

ข้อ10 ตอบ 3

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

10 โจทย์ข้อสอบ ก.พ.และรัฐวิสาหกิจพร้อมเฉลย ชุดที่1

ข้อสอบ ก.พ., โจทย์คณิตศาสตร์, test