สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1

04 ตุลาคม 2565

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1

บุคคลในข้อใดได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งคอมพิวเตอร์" ก. บิลล์ เกตส์ (Bill Gates) ข. สตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs) ค. ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) ง.

โจทย์การงาน อาชียและเทคโนโลยี่มัธยม 1โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น

โจทย์วิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1


วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น


บุคคลในข้อใดได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งคอมพิวเตอร์" 

 ก. บิลล์ เกตส์ (Bill Gates) 
 ข. สตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs) 
 ค. ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) 
 ง. โจเซฟ มารี จาโอควอด (Joseph Marie Jaoquard)

เฉลยตอบ ค. ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษได้สร้างเครื่องผลต่าง (difference engine) และออกแบบวิเคราะห์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมาอย่างมาก


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้นวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี่มัธยม 1

โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น, วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, test