สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » แนะนำ TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 ตุลาคม 2565

แนะนำ TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ

แนะนำ TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ

ค้นหา "วิศวะจุฬา" เพิ่มเติมคลิกเลย

รอบ 1 Portfolio รับ 322 คน


 • โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)
รับ 2 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
รับ 100 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รับ 220 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GEDรอบ 2 Quota รับ 38 คน


 • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
รับ 3 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการจุฬาฯ-ชนบท
รับ 5 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
รับ 30 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED


รอบ 3 Admission รับ 235 คน


 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รับ 235 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2

 • การคำนวณคะแนน
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%
ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 20%
A-Level ฟิสิกส์ 20%
A-Level เคมี 10%รอบ 4 Direct Admission

ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้


สรุปข้อมูลการรับสมัคร TCAS65

 • หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • คะแนนต่ำสุด - สูงสุด
 • ประมวลผลครั้งที่ 1 51.0196 / 85.4686
 • ประมวลผลครั้งที่ 2 51.0196 / 85.4686
 • จำนวนรับ 465

#TCAS #Dek66 #จุฬา #คณะวิศวะ

ค้นหา "วิศวะจุฬา" เพิ่มเติมคลิกเลย

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แนะนำ TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEK66, News, Tcas