สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 2 โจทย์ชีวะ เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

28 พฤศจิกายน 2565

2 โจทย์ชีวะ เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

1. เมื่อพิจารณาความซับซ้อนของโมเลกุล ข้อใดจัดเป็นพวกเดียวกัน 2. นํ้าตาลชนิดใดร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ต้องมีการย่อยเสียก่อน

โจทย์ชีววิทยามัธยมปลายโจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น

โจทย์วิชาชีววิทยามัธยมปลาย


2 โจทย์ชีวะ เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พร้อมเฉลยและคำอธิบายโจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น


1. เมื่อพิจารณาความซับซ้อนของโมเลกุล ข้อใดจัดเป็นพวกเดียวกัน 

 1. กลูโคส มอลโทส เซลลูโลส 
 2. มอลโทส แป้ง คาร์โบไฮเดรต 
 3. กาแลกโทส มอลโทส ซูโครส 
 4. คาร์โบไฮเดรต แป้ง เซลลูโลส 

 2. นํ้าตาลชนิดใดร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ต้องมีการย่อยเสียก่อน 

 1. กลูโคส 
 2. กาแลกโทส 
 3. ฟรักโทส 
 4. ซูโครส

เฉลย1. เฉลยข้อ 4 
 เหตุผล ทั้งแป้งและเซลลูโลส เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดโมเลกุลใหญ่ด้วยกัน 

 2. เฉลยข้อ 4 
 เหตุผล ซูโครสเป็นนํ้าตาลโมเลกุลคู่ เกิดจากการรวมของกลูโคสกับฟรุกโตส ดังนั้น เมื่อกินนํ้าตาลซูโครสหรือนํ้าตาลทรายเข้าไป จะต้องถูกย่อยเป็นกลูโคสและฟรุกโตสเสียก่อน จึงนำไปใช้ในร่างกายได้


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

2 โจทย์ชีวะ เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

โจทย์ชีววิทยา, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, test