สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » 2 ข้อสอบวิชาชีววิทยา เรื่องการศึกษาชีววิทยา พร้อมเฉลยและคำอธิบายสอบ

28 พฤศจิกายน 2565

2 ข้อสอบวิชาชีววิทยา เรื่องการศึกษาชีววิทยา พร้อมเฉลยและคำอธิบายสอบ

1. ข้อใดเป็นวิธีศึกษาชีววิทยาที่ถูกต้อง 2. นักวิทยาศาสตร์จะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป สมบัติเฉพาะตัวนั้นคืออะไร

โจทย์ชีววิทยามัธยมปลายสอบ TCAS

โจทย์วิชาชีววิทยามัธยมปลาย


2 ข้อสอบวิชาชีววิทยา เรื่องการศึกษาชีววิทยา พร้อมเฉลยและคำอธิบายสอบ TCAS


1. ข้อใดเป็นวิธีศึกษาชีววิทยาที่ถูกต้อง 

 1. ค้นจากตำรา 
 2. เริ่มจากปัญหา 
 3. มีการเก็บตัวอย่าง 
 4. เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อน 

 2. นักวิทยาศาสตร์จะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป สมบัติเฉพาะตัวนั้นคืออะไร 

 1. ชอบตั้งทฤษฎี 
 2. ช่างสังเกตและอยากรู้อยากเห็น 
 3. อยากรู้อยากเห็น และพิสูจน์ทดลอง 
 4. อยากรู้อยากเห็น คิดค้นหาคำตอบ และพิสูจน์ทดลอง

เฉลย1. เฉลยข้อ 2 
 เหตุผล วิธีการศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์(ชีววิทยาก็เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง) นั้นเริ่มต้นจากการสังเกต การตั้งปัญหา แล้วจึงคาดคะเนหาคำตอบ หรือที่เรียกว่าตั้งสมมติฐาน จากนั้นจึงไปตรวจสอบสมมติฐานอีกต่อหนึ่ง 

 2. เฉลยข้อ 2 
 เหตุผล นักวิทยาศาสตร์จะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป สมบัติเฉพาะตัวนั้นคือการสังเกต และอยากรู้อยากเห็น


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

2 ข้อสอบวิชาชีววิทยา เรื่องการศึกษาชีววิทยา พร้อมเฉลยและคำอธิบายสอบ

โจทย์ชีววิทยา, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, test