สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

13 มกราคม 2566

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6

วิชาภาษาอังกฤษ

 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ตัวอย่าง

1. Betty: Where were you last Saturday?
Mark: __________
a. Thank you. 
b. I’m sleeping.
c. I was in the sea. 
d. I’m a teacher.

2. Mark: __________?
Harry: Yes, I am.
a. Are you friendly? 
b. Do you friendly?
c. Were you friendly? 
d. Have you friendly?

6. Ken wants to be a writer. He likes _________.
a. taking photographs 
b. English
c. reading and writing 
d. science

เฉลย

1. ตอบ c 
เพราะประโยคคําถามใช้คําขึ้นต้นประโยคว่า Where ดังนั้นประโยคคําตอบต้องบอกเกี่ยวกบสถานที่ที่ไป

2. ตอบ a 
เพราะประโยคคําตอบตอบว่า Yes, I am. ดังนั้นคําขึ้นต้นประโยค ต้องเป็ นคํากริยาช่วยช่องที่ 1

6. ตอบ c 
เพราะ Ken ต้องการเป็ นนักเขียน ดังนั้นเขาจึงชอบการอ่านและการเขียน


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, แนวข้อสอบเข้ามัธยม1, download, test