สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

12 มกราคม 2566

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6 วิชาดนตรี - นาฏศิลป์

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาดนตรี - นาฏศิลป์

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6

วิชาดนตรี - นาฏศิลป์

 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ตัวอย่าง

1. การสังเกตการตีฉิ่งประกอบเพลงไทย เป็ นการพิจารณาถึงองค์ประกอบใด
ก. เสียง 
ข. จังหวะ
ค. ทํานอง 
ง. คีตลักษณ์

2. องค์ประกอบข้อใดที่ทําให้เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหวางเพลงได้ 
ก. เสียง 
ข. จังหวะ
ค. ทํานอง 
ง. คีตลักษณ์

3. การตีระนาดโดยใช้มือทั้งสองข้างตีสลับกนถี่ๆ แต่ไม่ตีอยูในที่เดียวกัน เกี่ยวข้องกบศัพท์สังคีตข้อใด
ก. กรอ 
ข. คลอ
ค. ขัน 
ง. กวาด

เฉลย

1. ตอบ ข 
เพราะฉิ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กากํ บจังหวะเพลงไทย การจะดูจังหวะของเพลงไทยจึงต้องดูการตีฉิ่งเป็ นหลักวา เป็นการตีจังหวะชั้นเดียว จังหวะสองชั้น หรือจังหวะสามชั้น ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคําตอบที่ถูก

2. ตอบ ค 
เพราะทํานองเป็ นการจัดเสียงสูง-ตํ่า ของเสียงดนตรีในบทเพลง ซึ่งส่วนมากมักจะไม่เหมือนกน จึงสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพลงได้

3. ตอบ ก 
เพราะการกรอ เป็ นวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ดําเนินทํานองโดยใช้มือทั้งสองข้างตีสลับกนถี่ๆ แต่่ไม่ได้ตีอยูในที่เดียวกัน ส่วนมากใช้กบระนาด ส่วนคําวา คลอ ขับ และกวาด ไม่มีความสัมพันธ์กบการตีระนาดดังกล่าวแต่อยางใด


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

โจทย์วิชาดนตรี, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, แนวข้อสอบเข้ามัธยม1, download, test