สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » 100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

12 มกราคม 2566

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6 วิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6

วิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ตัวอย่าง

1. จากข้อความที่ยกมานี้ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกบฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
ก. ยักษ์รามสูร และนางเมขลา
ข. บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่องจับระบํา
ค. การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์
ง. การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจากเมฆกอนหนึ่งไปยังเมฆอีกก้อน

2. จากเรื่องเห่จับระบําข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริง
ก. ฟ้าผาเกิดจากการที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ระหวางเมฆกับพื้นดิน
ข. บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่องจับระบํา แต่งโดยสุนทรภู่
ค. เมขลาและรามสูรเป็ นตํานานการเกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง
ง. รามสูรขว้างขวานทําให้เกิดเป็นฟ้าร้อง

3. เมื่อเกิดฝนตก และมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ไม่ควรปฏิบัติตนตามข้อใด
ก. หลบฝนอยูใต้ต้นไม้สูงๆ
ข. หลบอยูในบ้านที่มั่นคงแข็งแรง
ค. ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะมีฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
ง. ไม่สวมเครื่องประดับที่เป็ นทองแดงหรือนาก

เฉลย

1. ตอบ ค 
ฟ้าแลบเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจากเมฆกอนหนึ่งไปยังเมฆอีกก้อนหนึ่งโดยบทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่องจับระบํา ที่มีเมขลาและรามสูรเป็ นการอธิบายปรากฏการณ์ฟ้าแลบ ฟ้าร้องและฟ้าผ่า ในรูปแบบตํานาน ส่วนการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์เป็ นเรื่องจักรราศี

2. ตอบ ง 
ฟ้าร้องเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าระหวางเมฆกับพื้นดิน ไม่ได้เกิดจากการที่รามสูรขว้างขวาน

3. ตอบ ก 
เมื่อเกิดฝนตกและมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ไม่ควรหลบฝนอยูใกล้วัตถุหรือสิ่่งที่มีความสูงมากๆ เพราะอาจถูกฟ้าผาได้


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

โจทย์วิชาภาษาไทย, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, แนวข้อสอบเข้ามัธยม1, download, test