สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » หาครูสอนเคมีที่เชียงใหม่

10 กันยายน 2566

หาครูสอนเคมีที่เชียงใหม่

ต้องการเรียนเคมีที่เชียงใหม่ครูสอนเคมีที่ไหนดี? หาที่เรียนเคมีอยู่ใช่ไหม? เรียนเคมีที่บ้านสะดวกกว่า แนะนำครูสอนเคมีที่เชียงใหม่ ด้านล่างนี้

ครูสอนเคมีที่เชียงใหม่

ต้องการเรียนเคมีที่เชียงใหม่ครูสอนเคมีที่ไหนดี?

หาที่เรียนเคมีอยู่ใช่ไหม? เรียนเคมีที่บ้านสะดวกกว่า แนะนำครูสอนเคมีที่เชียงใหม่ ด้านล่างนี้

ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มิลค์ น.ส ธนัญญา จันทวัง ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เกียรตินิยมอันดับ 1) และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
เพิ่มเติม : -วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4-6 -เคมีม.4-6 -วิทยาศาสตร์กายภาพ -ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 ปี 57-62 -อบรมสสวท -ใบประกอบวิชาชีพ - ครูมิลค์อายุ 26 ปี นับถือศาสนาพุทธ มีสไตล์การสอนที่เข้าใจง่าย เน้นการสรุปเป็นรูปภาพ สอนเทคนิคการจดจำ

สอนวิชา : เคมี -วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1-6 -วิทยาศาสตร์ ม.1-6 -9สามัญเคมี ,กสพทเคมี, pat2เคมี
สถานที่ : อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.แม่อาย อ.เมืองเชียงราย
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.แม่อาย อ.เมืองเชียงราย

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เชาว์ นาย กิตติพงษ์ แซ่จาง ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : เภสัชกรร้านยา และ โรงพยาบาล - อายุ 31 อยากทำการสอนพิเศษ

สอนวิชา : เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
สถานที่ : โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เกรท สิรภพ คูณเจริญสุข ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
เพิ่มเติม : - อายุ 25 ไม่มีศาสนา รูปร่างผอม ผิวคล้ำ ใส่แว่น ผมทรงบ๊อบ ไว้หนวดเครา

สอนวิชา : เคมี เคมี ม.ปลาย, pat2, 9วิชาสามัญ, มหาลัยปี1
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / อำเภอเมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ไนท์ นาย นัฐวุฒิ เต็มชื่น ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประวัติการทำงาน : - ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ - ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ - นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการสอน : - เคมี ม.4-6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ - เคมี ม.4-6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง - เคมี ม.4-6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย - เคมี ม.ปลาย TCAS - เคมี Cadet - เคมี โอลิมปิก - เคมีทั่วไป ม.เกษตรศาสตร์, ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, KMITL (inter), CU (inter), KU (inter) - เคมีอินทรีย์ ม.เชียงใหม่, ม.หัวเฉียว, ม.แม่โจ้, ม.มหิดล - เคมีวิเคราะห์ ม.เชียงใหม่ - ชีวเคมี ม.มหิดล - ปฏิบัติการเคมี ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ : - สอนนักเรียนจนได้รางวัลเหรียญทองแดง The 16th Thailand Chemistry Olympaid. - สอนนักเรียนจนสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอนนักเรียนจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะต่างๆ
เพิ่มเติม : - อายุ 37 ปี มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียน

สอนวิชา : เคมี - เคมี มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) - เคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) - เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย - ตะลุยโจทย์เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย - เคมี เพื่อสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย - เคมี โอลิมปิก - เคมีทั่วไป (ป.ตรี) - เคมีอินทรีย์ (ป.ตรี) - เคมีวิเคราะห์ (ป.ตรี) - สเปคโทรสโคปีสำหรับสารอินทรีย์ (ป.ตรี) - ชีวเคมี (ป.ตรี) - วัสดุศาสตร์ (ป.ตรี) - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (ป.ตรี)
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่ (บ้านของผู้เรียน หรือสถานที่สาธารณะ)
จังหวัด : เชียงใหม่ / อำเภอเมืองเชียงใหม่ (บ้านของผู้เรียน หรือสถานที่สาธารณะ)

สอนทางออนไลน์ : ZOOM

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปอ ทัศนวรรณ เงินคำจันทร์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์(เคมี ) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลาออกจากราชการครู
เพิ่มเติม : สอนตัวต่อตัว เน้นเด็กที่อยากเรียน จริง ๆ - เพศหญิง อายุ 39 ปี ศาสนาพุทธ รูปร่างหน้าตาธรรมดา

สอนวิชา : เคมี เคมี ม.ปลาย
สถานที่ : สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เอก นพรุจ เบ็ญจมณี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ตอนนี้ศึกษาอยู่ปี 5 คณะทันคแพทยศาสตร์ มช.
เพิ่มเติม : ชิลๆ ไม่รีบมากเกินไปแต่ก็ไม่เล่นชิลเกินไป เน้นคอนเสปต์ก่อนและค่อยนำมาประยุกต์ - อายุ 25 ปีเพศชายศาสนาพุทธ

สอนวิชา : เคมี ภาษาอังกฤษสอนได้ครับตั้งแต่ประถม-ม.ปลาย เคมีตั้งแต่ม.ต้นถึงม.ปลาย
สถานที่ : สวนดอก หรือ แถว มช. กรุงเทพแถวเขตมีนบุรีหรือคลองสามวา
จังหวัด : เชียงใหม่ / สวนดอก หรือ แถว มช. กรุงเทพแถวเขตมีนบุรีหรือคลองสามวา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ไนท์ นัฐวุฒิ เต็มชื่น
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพิ่มเติม : เน้นความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ - ผมไนท์ครับ อายุ 35 ปี ปัจจุบันเป็นติวเตอร์อิสระครับ

สอนวิชา : เคมี
สถานที่ : อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แอ๊มพ์ ภัทราพร ปานรักษา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (ฐานตรี) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : คนสอนเป็นคนใจเย็น สอนเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่เร่ง สามารถสอบถามโจทย์หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้ตลอด มีประสบการณ์การสอนและติวเข้ามหาวิทยาลัย 3 ปี - อายุ 24 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : เคมี เคมี (ม.ต้น-ม.ปลาย-ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย), ชีววิทยา (ม.ต้น-ม.ปลาย), คณิตศาสตร์ (ม.ต้น)
สถานที่ : สวนดอก, นิมมาน, รอบๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่,
จังหวัด : เชียงใหม่ / สวนดอก, นิมมาน, รอบๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่,

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------
สนใจเรียนกับครูสอนพิเศษ
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

#ป.ตรี #เชียงใหม่ #ครูสอนเคมีที่เชียงใหม่ #ที่เชียงใหม่เรียนเคมีที่ไหนดี #ติวเตอร์เชียงใหม่ #ติวเตอร์เคมี #Tutor

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

หาครูสอนเคมีที่เชียงใหม่

เรียนเคมีที่เชียงใหม่