สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » Student Pilot Recruitment 2024 (ThaiAirways)

01 พฤษภาคม 2567

Student Pilot Recruitment 2024 (ThaiAirways)

Student Pilot Recruitment 2024 ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทาง Website ให้ครบถ้วน โดยจะเปิดให้สามารถสมัครได้ใน ระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น

Student Pilot Recruitment 2024

Student Pilot Recruitment 2024

ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทาง Website ให้ครบถ้วน โดยจะเปิดให้สามารถสมัครได้ใน ระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสายทรัพยากรบุคคล ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่าน และเพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละขั้นตอนตามที่ระบุข้างต้น ดังนี้

.
➤ คุณสมบัติ
● ชายและหญิงไทยอายุไม่เกิน 32 ปี (นับอายุตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไป)
● พ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
● การศึกษา
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ
– กำลังศึกษา จะได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ และใบรับรองจบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
● สุขภาพ และ สายตาดี
– ผู้สมัครที่สวมแว่นตา หรือ ผ่านการทำ Lasik เมื่อผ่านขั้นตอนการสอบ (ดูกำหนดการสอบใน Website ข้างต้น) จนถึงการตรวจร่างกาย / Medical Examination โดยแพทย์ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยและอนุมัติการผ่านตรวจร่างกาย ดังนั้น จะต้องนำแว่นตา หรือประวัติการทำ Lasik ไปในวันตรวจร่างกายด้วย
● ชายมีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ หญิงมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
● ไม่มีประวัติอาชญากรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
● มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
– THAI TEP (THAI Test of English Proficiency) มีคะแนนตั้งแต่ 63 คะแนนขึ้นไป
– TOEIC (English-language Proficiency Test) มีคะแนนตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป

➤ เอกสารที่ผู้สมัครต้องเตรียมไว้สำหรับการสมัคร
● เอกสารประกอบการสมัคร (ฉบับจริง และ สำเนา) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
● บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ Passport
● ทะเบียนบ้าน
– ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หากไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อนำทะเบียนบ้าน ต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสำนักงานเขตทุกแห่งขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้แทนทะเบียนบ้านต้นฉบับได้
เอกสารพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เท่านั้น
– ผู้สมัครที่จบการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารและได้รับ สด.9 สามารถนำ สด.9 ไปเปลี่ยนเป็น สด.8 ที่สัสดีอำเภอภูมิลำเนาของผู้สมัคร
ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา ของปริญญาตรี
– สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาในปี 2567 และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้ หนังสือรับรองจบการศึกษา
– สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ให้ใช้ หนังสือคาดว่าจะจบการศึกษา ที่ออกให้โดยทางมหาวิทยาลัย
Transcript ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์
– สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาและได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ให้ใช้ Transcript ที่มีผลการศึกษาถึงเทอมสุดท้าย
– สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศให้นำใบ Transcript ไปขอใบเทียบวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนนำมายื่น
ใบแสดงผลสอบ THAI-TEP หรือ TOEIC
– สำหรับผลสอบ TOEIC รับเฉพาะที่เป็นผลสอบแบบ Personal เท่านั้น
– ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น

***สำหรับผลการสอบภาษาอังกฤษ บริษัทฯจะขอเมื่อท่านผ่านการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วโดยจะแจ้งวันรายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง***
ในปีนี้ บริษัทฯ จะไม่เก็บเอกสารการสมัครใดๆ แต่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดและกำหนดให้ผู้สมัครนำส่งเอกสารทั้งหมดหากผู้สมัครสามารถผ่านการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

➤ กระบวนการสอบคัดเลือก
● สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ The Deck ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
● ตรวจร่างกายเบื้องต้น ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
● สอบสัมภาษณ์ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
● Aptitude Tests (Professor)
– Aptitude Cognitive Test
– Teamwork Exercise
– Individual Interview
● ตรวจจิตวิทยาการบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

➤ ขั้นตอนการรับสมัคร
● ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทาง Website ให้ครบถ้วน โดยจะเปิดให้สามารถสมัครได้ใน ระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น
● เมื่อสมัครใน Website เรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะต้อง ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 2,700 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนวิภาวดีรังสิต เลขที่บัญชี 196-030-7799 ในระหว่างวันที่ 3 – 17 พฤษภาคม 2567 และต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวผู้สมัคร
● ค่าสมัครสอบนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

➤ ข้อควรทราบ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เท่านั้น

Operation Job Inquiry: 02-545-1416
Management Job Inquiry: 02-545-2647
อีเมล [email protected]


หนังสือ Student Pilot ติวสอบทุนนักบิน

★ ทั้งหมดรวม มากกว่า 100 ++ไฟล์
★ จำนวนมากกว่า 3,000 ++หน้า
★ แบบฝึกมากกว่า 1,000 ++ข้อ
★ รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
★ วัดความถนัด ภาษาอังกฤษ
★ และความรู้ทั่วไป

ราคา : 980 บาท
สั่งซื้อที่ Line : @tutorferry

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

Student Pilot Recruitment 2024 (ThaiAirways)

ทุนนักบิน, สอบทุนนักบิน, News, Student Pilot, Student Pilot Recruitment 2024