สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

สอบพยาบาล4เหล่าทัพ

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

Home » Tutor » สอบพยาบาล4เหล่าทัพ

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สอบพยาบาล4เหล่าทัพ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สอบพยาบาล4เหล่าทัพ แสดงบทความทั้งหมด

16 ธันวาคม 2562

ติวเพื่อสอบเข้าเรียนพยาบาลหรือติวสอบสภาการพยาบาลกับครูพี่ไซอิ๋ว ( ID:12569 )

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ
หาครูสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้าน เรียนตัวต่อตัว Tutor Ferry รับสอนพิเศษที่บ้าน

06 ตุลาคม 2559

อยากเป็นพยาบาล 4 เหล่าทัพ ต้องสอบอะไรบ้าง ?

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ
ติวสอบเข้าพยาบาล 4 เหล่าทัพที่บ้าน


วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆหลักก็มีอยู่ 4 วิทยาลัยได้แก่

 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พยาบาล 4 เหล่าทัพจะเปิดรับสมัครประมาณช่วงต้นปี ดังนี้

ทบ.  เริ่มรับสมัครประมาณเดือน ม.ค. - มี.ค.
ทร.   เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. - เม.ย.
ทอ.  เริ่มรับสมัครประมาณห้วงเดือน ก.พ. - เม.ย.
ตร.   เริ่มรับสมัครเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกรอบรับตรงยื่นผลคะแนนประมาณ พ.ย.-ธ.ค. และห้วงที่สอง เม.ย.-พ.ค. ยื่นคะแนนโดยผ่านระบบ admission

การสอบคัดเลือกใช้การพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนอะไรบ้าง ?


 พิจารณาจากคะแนนดังนี้


 1. คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
 2.  คะแนนสอบ GAT เชื่อมโยง ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 
 3. คะแนนสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ (เฉพาะพยาบาล ตร.)  
 4. คะแนนสอบ PAT2 วิทยาศาสตร์      
 5. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย GPAX กองทัพเรือและกองทัพบก เฉลี่ย 6 เทอม / เหล่าอื่นเฉลี่ย 5 เทอม   
 6. พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ทบ. เพิ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร)


เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GAT  PAT2  ONET (ตามสถิติที่สอบติดในปีก่อนๆ)


 • GAT  230    คะแนน
 • PAT2  120  คะแนน
 • O-NET  อังกฤษ น้องๆต้องทำให้ไม่ตำกว่า 30 คะแนนด้วยนะครับ

ติวสอบ PAT1 PAT2 และ GAT เชื่อมโยงเข้าวิทยาลัยพยาบาลของ 4 เหล่าทัพ

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม..6) สายวิทย์-คณิต (เท่านั้น)
 2. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. บิดาและมารดาสัญชาติไทย


 • ทบ. รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก.
 • ทร. รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี       น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน  65 กก.
 • ทอ. รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 กก.
 • ตร. รับ ช.และ ญ. อายุ 16-25 ปี      น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก


การสอบเข้ารับราชการแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

ทุนทางราชการ/ทุนส่วนตัว/ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม ทั้ง 3 ประเภทแตกต่างกันในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

- ทุนกองทัพ ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
- ทุนส่วนตัว นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม  เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ
สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง
- ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)


ค่าเทอมโดยประมาณของแต่ละปีการศึกษา (อ้างอิง พยาบาลกองทัพอากาศ เหล่าอื่นก็จะใกล้เคียงกัน)


 ชั้นปีที่ 1
– นักเรียนทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 17,785.00 บาท
– นักเรียนทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอมจำนวนทั้งสิ้น 58,835 บาท 

ชั้นปีที่ 2
– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 38,550

ชั้นปีที่ 3
– ทุนกองทัพ (ทอ.)  รวมค่าเทอม 9,500
– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 35,750

ชั้นปีที่ 4
– ทุนกองทัพ (ทอ.) รวมค่าเทอม  9,500
– ทุนส่วนตัว  รวมค่าเทอม 34,350

(อัตราค่าธรรมเนียมนี้ กำหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2544 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )

รวมทั้งสิ้นประมาณ เกือบ 2 แสนบาท ต่อหลักสูตรทั้งหมด 4 ปี

ดูโปรไฟล์ครูสอนพิเศษทั้งหมด

 • ครูสอนพิเศษชลบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ชลบุรี
 • ครูสอนพิเศษพิษณุโลกเรียนพิเศษที่บ้าน จ.พิษณุโลก
 • ครูสอนพิเศษเชียงใหม่เรียนพิเศษที่บ้าน จ.เชียงใหม่
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ขอนแก่น
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ภูเก็ต
 • ครูสอนพิเศษนนทบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.นนทบุรี
 • Tutor Reviews


  Total Rating ✔

  9.2 stars – 2,789 reviews


  ดูรีวิวติวเตอร์ทั้งหมด


 • รีวิวการสอนนักเรียนอินเตอร์คุณแม่น้อง เกรด 11 MUIDS ที่ราชพฤกษ์
 • รีวิวการเรียนMathคุณแม่น้อง เกรด 10 จ.ชลบุรี
 • www.tutorferry.comคุณน้าน้อง ม.5 ที่วัชรพล
 • รีวิวการสอนเสริมทักษะภาษาไทยคุณแม่น้องอนุบาล 2 ที่พัทยา
 • รีวิวการสอนภาษาเกาหลีนักเรียน คนวัยทำงาน ที่ระยอง
 • รีวิวการสอนภาษาญี่ปุ่นคนทำงาน ที่กรุงเทพฯ
 • Tutor Ferry แนะนำครูสอนพิเศษ

  เรียนพิเศษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนพิเศษเฉพาะด้าน ต้องการครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการหาครูสอนภาษา Tutor Ferry เรียนพิเศษที่บ้าน หาครูสอนพิเศษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้านเรียนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รับสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาอื่นๆ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาไทยใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาไทย Tutor Ferry เรียนภาษาไทยที่บ้าน หาครูสอนภาษาไทยตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาไทยตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาญี่ปุ่น Tutor Ferry เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน หาครูสอนภาษาญี่ปุ่นตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาญี่ปุ่น คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาเกาหลีใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาเกาหลี Tutor Ferry เรียนภาษาเกาหลีที่บ้าน หาครูสอนภาษาเกาหลีตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาเกาหลีตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาเกาหลี คลิกที่นี่เลย

  เรียนวิทยาศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์วิทยาศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนวิทยาศาสตร์ Tutor Ferry เรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนวิทยาศาสตร์ตามบ้าน ต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์คณิตศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนคณิตศาสตร์ ต้องการครูสอนคณิตที่บ้าน Tutor Ferry เรียนคณิตศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนคณิตตามบ้าน ต้องการเรียนคณิตตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาอังกฤษ Tutor Ferry เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน หาครูสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาจีนที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาจีนใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาจีน Tutor Ferry เรียนภาษาจีนที่บ้าน หาครูสอนภาษาจีนตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาจีน คลิกที่นี่เลย