เอนทรานซ์4.0

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เอนทรานซ์4.0 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เอนทรานซ์4.0 แสดงบทความทั้งหมด

3 ก.ย. 2559

การสอบเอนทรานซ์ระบบใหม่ในปี 2561 เป็นอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

Ferry Group

ระบบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระบบใหม่


ระบบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระบบใหม่


ระบบเอนทรานซ์แบบเดิม 


 • พอจบม.6 หรือสอบเทียบ 
 • สามารถสอบ Entrance ได้ โดยเลือกคณะที่อยากได้ไปเลย 4 อันดับ และมีการสอบครั้งเดียว ตามวิชาบังคับของคณะที่เราเลือกว่าคณะนั้นๆ ที่เราต้องการมีสอบตัวอะไรบ้าง 
 • สอบได้ครั้งเดียว ไม่มีการแก้ตัว เอนท์ติดไม่ติด รอลุ้นวันประกาศผลเลยทีเดียว 


ระบบแอดมิชชันที่ใช้ในปัจจุบัน

องค์ประกอบ และค่าน้ำหนักคะแนนรวมทั้งสิ้น 100% ประกอบด้วย
- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT 10-50%
- PAT 0-40% 
       
สำหรับการสอบ PAT นั้น จะประกอบด้วย
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์)
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศสเยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ) 
สอบ3 ชั่วโมงคะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัย และอัตนัย (ที่ตอบแบบปรนัย) สามารถสอบได้ 3 ครั้ง แต่จะเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งก็แล้วแต่อีก ต้องติดตามข่าวตลอดเวลา ว่าจะเปิดเพิ่มอีกมั้ย


ระบบใหม่ เอ็นทรานซ์ 4.0 

เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ ลดค่าใช้จ่าย และให้เด็กได้อยู่ในชั้นเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เบื้องต้นเป็นการเปิดรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบรับตรงกลางร่วมกัน หรือเคลียริงเฮาส์ 2 ครั้ง จากเดิมเพียง 1 ครั้ง โดยเด็กสามารถนำคะแนนไปยื่นเลือกได้ 4 อันดับตามต้องการ โดยส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางเพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริงเฮาส์ ซึ่งสามารถรับเด็กได้ประมาณ 90% ส่วนเด็กที่เหลือก็อาจไปสมัครมหาวิทยาลัยที่มีที่นั่งว่างได้เป็นลักษณะของมหกรรมการสอบที่จะเกิดขึ้นประมาณ 6 อาทิตย์ ถึง 2 เดือนเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปีการศึกษา 2561 โดยก่อนการเปิดรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องประกาศเกณฑ์การรับนักศึกษา กติกาต่างๆ จำนวนการรับนักศึกษาในแต่ละคณะ แต่ละสาขาล่วงหน้า เพื่อให้เด็กได้ประมาณตน และได้รู้ว่าจะเลือกคณะ มหาวิทยาลัยใด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่มีปัญหาการรับนักเรียนเกินจำนวน 

การสอบนั้นยังคงเป็นรูปแบบเดิม คือ มีการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา, ความถนัดทั่วไป (GAT) หรือความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) โดยจะมีขั้นตอนดังนี้


 • จบชั้น ม.6 (สอบภาคเรียนที่ 2 ของชั้น ม.6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว) จึงจะเริ่มสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกันครั้งเดียว 
 • ในช่วงกลางเดือน มี.ค.2561
 • สอบวิชาสามัญ 9 วิชา, ความถนัดทั่วไป (GAT) หรือความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT)
 • หลังจากรู้คะแนนแล้วน้องๆ จะนำคะแนนไปยื่นในสาขาวิชาที่ต้องการเรียน เลือกได้ 4 อันดับ
 • เข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮ้าท์ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์คะแนนที่จะใช้ยื่นสมัครเอง (คณะจะต้องแจ้งเกณฑ์ภายใน เม.ย.60 เพื่อให้เด็กมีเวลาเตรียมตัววางแผนการสอบ)
 • นักเรียนที่พลาดการคัดเลือกสามารถสมัครสอบตรงกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบได้ (โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดสอบหลังจากเอนทรานซ์แล้ว)


การปรับระบบใหม่ครั้งนี้ ระบุว่า ให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้ข้อสอบกลาง และหากที่ไหนจำเป็นต้องจัดสอบเอง ต้องผ่านการอนุญาตจาก ทปอ. โดยจะพิจารณาตามเหตุผล และกำหนดให้จัดสอบได้หลังจบกระบวนการเคลียริ่งเฮ้าส์เท่านั้น

ดูโปรไฟล์ครูสอนพิเศษทั้งหมด

 • ครูสอนพิเศษชลบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ชลบุรี
 • ครูสอนพิเศษพิษณุโลกเรียนพิเศษที่บ้าน จ.พิษณุโลก
 • ครูสอนพิเศษเชียงใหม่เรียนพิเศษที่บ้าน จ.เชียงใหม่
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ขอนแก่น
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ภูเก็ต
 • ครูสอนพิเศษนนทบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.นนทบุรี
 • All Reviews


  Total Rating ✔

  4.8 stars – 2,789 reviews

 • รีวิวการสอนนักเรียนอินเตอร์คุณแม่น้อง เกรด 11 MUIDS ที่ราชพฤกษ์เรียน Math Inter เสริมเพิ่มเกรด
 • รีวิวการเรียนMathคุณแม่น้อง เกรด 10 จ.ชลบุรีติวสอบ GED และ SAT วิชา Math ,Chem และ Phy
 • www.tutorferry.comคุณน้าน้อง ม.5 ที่วัชรพล เรียนคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานเตรียมแอดมิชชั่น
 • รีวิวการสอนเสริมทักษะภาษาไทยคุณแม่น้องอนุบาล 2 ที่พัทยาเรียนเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • รีวิวการสอนภาษาเกาหลีนักเรียน คนวัยทำงาน ที่ระยองเรียนภาษาเกาหลีเพื่อการใช้งาน
 • รีวิวการสอนภาษาญี่ปุ่นคนทำงาน ที่กรุงเทพฯเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงาน