สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

doc

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

Home » Tutor » doc

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ doc แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ doc แสดงบทความทั้งหมด

23 เมษายน 2567

Can Could (เป็นอาการของประธานเป็นคำที่จะต้องกระจายรูปตาม tense และ voice ที่ควรจะเป็น)

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ
Can Could can could แปลว่า "สามารถ"

24 พฤศจิกายน 2566

22 พฤศจิกายน 2566

20 พฤศจิกายน 2566

19 พฤศจิกายน 2566

23 ตุลาคม 2566

สรุปวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยม1 เรื่องคำสรรพนาม (Pronouns)

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

คำสรรพนาม (Pronouns) 

คือ คำที่ใช้แทนคำนาม หรือใช้แทนชื่อ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ต้องพูดถึงชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่นั้นซ้ำ ๆ


The Equator is an imaginary line around the middle of the earth. It divides the earth into two equal parts.

Children should learn to respect other people. They need to learn how to treat other people politely, including their playmates.


ประเภทของคำสรรพนาม

คำสรรพนามแบ่งเป็น 6 ชนิด คือ

 1. Personal Pronouns
 2. Reflexive Pronouns
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Relative Pronouns
 5. Interrogative Pronouns
 6. Indefinite Pronouns

*********

1. Personal Pronouns ได้แก่ คำสรรพนามที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ซึ่งแบ่งเป็น

1.1 สรรพนามที่เป็นประธาน (Subject Pronoun) ได้แก่ I, you, he, she, it, they, we

1.2 สรรพนามที่เป็นกรรม (Object Pronoun) ได้แก่ me, you, him, her, it,them, us

1.3 คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Forms) ซึ่งแบ่งเป็น

(1)Possessive Adjectives ทำหน้าที่ขยายคำนามและแสดงการเป็นเจ้าของ เช่น my, your, her, our

(2)Possessive Pronouns ทำหน้าที่แทนคำนามที่ละไว้ ไม่กล่าวซ้ำอีกเช่น mine, yours, his, ours

คำสรรพนาม (Pronouns)

ตัวอย่าง

1. Jill has a part-time job. She works in a big restaurant.

2. I talk to him everyday.

3. A honeybee has two wings on each side of its body.

4. Collecting stamps is a hobby of mine.

5. Their test seems more difficult than ours.


2. Reflexive Pronouns คือ คำสรรพนามที่ลงท้ายด้วย -self หรือ -selves ที่มี

ความหมายว่า “ตัวเอง” เช่น

I – myself we – ourselves

you – yourself you – yourselves

he – himself they – themselves

she – herself

it – itself


คำ Reflexive Pronouns ใช้ในกรณีต่อไปนี้

2.1 เพื่อแสดงการเน้นว่าการกระทำนั้น เขาเป็นผู้ทำเอง

The doctor himself gave the medicine.

2.2 เพื่อแสดงถึงการกระทำต่อตนเอง

My sister bought herself a new evening-dress.

2.3 เมื่อใช้ตามหลังคำบุพบท by หมายถึง ตามลำพังหรือด้วยตนเอง

He finished the thesis by himself.

Mary went home by herself.


3. Demonstrative Pronouns คือ คำสรรพนามที่ใช้แสดงความเฉพาะเจาะจง ให้รู้

ว่าหมายถึง คนใด สิ่งใด บอกตำแหน่งใกล้-ไกลของคำนาม ได้แก่ คำ this, that, these, those เช่น

This car belongs to his manager.

Those king-cobras are dangerous animals.


4. Relative Pronouns คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามในอนุประโยคที่ซ้ำกับ

ประโยคหลัก ได้แก่ who, whom, whose, which, that

The police found the man who stole her money.

The woman whom you wanted to see was away.

That girl whose name I have forgotten is your student.


5. Interrogative Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้เมื่อต้องการถามว่า ใครหรือ สิ่งใด

เป็นผู้ทำ หรือผู้ถูกทำ ได้แก่ who, whom, whose, which, that

Who ทำหน้าที่เป็นประธาน ใช้แทนคน เช่น

Who called you last night ?

Who is considered responsible if a student misbehaves ?

Whom ทำหน้าที่เป็นกรรม ใช้แทนคน เช่น

To whom did you give the book ?

Whom are you waiting for ? - My students.

Whose ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ

Whose car is that ? It is Robert’s.

Which ใช้แสดงว่าเป็นสิ่งไหน อันไหน คนไหน

Which factors promote motivation ?

- The teacher and the lesson.

Which dress is the cheapest ?

What ใช้แทนสิ่งที่ไม่ใช่คน สามารถทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมได้

What did the newspaper report yesterday ?

What is the chief export of Thailand ? - Rice.


6. Indefinite Pronouns คือ คำสรรพนามที่ใช้กล่าวโดยรวม ๆ ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงถึง

คน สัตว์ สิ่งของหรือสถานที่ ซึ่งบางตัวจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ หรือ เป็นได้ทั้งเอกพจน์

และพหูพจน์

6.1 Indefinite Pronoun ที่เป็นเอกพจน์ ได้แก่

- everyone someone no one

- everybody somebody nobody

- everything something nothing

- anyone each another

- anybody neither one

- anything either


Everybody knows what the education is. Each player has five cards.

I heard someone fall from the tree. No one passed the English test.


6.2 Indefinite Pronouns ที่เป็นพหูพจน์ ได้แก่ both, many, several, ones, few

Both restaurants are very expensive.

Many young boys drive too fast.

Doris isn’t very popular. She has few friends.


6.3 Indefinite Pronouns ที่เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับคำนามที่ตามหลังมาในส่วนขยาย ได้แก่ all of the (N + พหูพจน์) + are

Some of (N + นับไม่ได้) + is

None

All of the flowers in her florist’s are beautiful.

Some of this money is yours.

None of these books belong to me.

European countries often have separate secondary schools for boy and for girls, but there are also co-education schools or mixed schools for both boys and girls together. Some are day schools but others are boarding schools.


ดูโปรไฟล์ครูสอนพิเศษทั้งหมด

 • ครูสอนพิเศษชลบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ชลบุรี
 • ครูสอนพิเศษพิษณุโลกเรียนพิเศษที่บ้าน จ.พิษณุโลก
 • ครูสอนพิเศษเชียงใหม่เรียนพิเศษที่บ้าน จ.เชียงใหม่
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ขอนแก่น
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ภูเก็ต
 • ครูสอนพิเศษนนทบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.นนทบุรี
 • Tutor Reviews


  Total Rating ✔

  9.2 stars – 2,789 reviews


  ดูรีวิวติวเตอร์ทั้งหมด


 • รีวิวการสอนนักเรียนอินเตอร์คุณแม่น้อง เกรด 11 MUIDS ที่ราชพฤกษ์
 • รีวิวการเรียนMathคุณแม่น้อง เกรด 10 จ.ชลบุรี
 • www.tutorferry.comคุณน้าน้อง ม.5 ที่วัชรพล
 • รีวิวการสอนเสริมทักษะภาษาไทยคุณแม่น้องอนุบาล 2 ที่พัทยา
 • รีวิวการสอนภาษาเกาหลีนักเรียน คนวัยทำงาน ที่ระยอง
 • รีวิวการสอนภาษาญี่ปุ่นคนทำงาน ที่กรุงเทพฯ
 • Tutor Ferry แนะนำครูสอนพิเศษ

  เรียนพิเศษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนพิเศษเฉพาะด้าน ต้องการครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการหาครูสอนภาษา Tutor Ferry เรียนพิเศษที่บ้าน หาครูสอนพิเศษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้านเรียนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รับสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาอื่นๆ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาไทยใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาไทย Tutor Ferry เรียนภาษาไทยที่บ้าน หาครูสอนภาษาไทยตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาไทยตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาญี่ปุ่น Tutor Ferry เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน หาครูสอนภาษาญี่ปุ่นตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาญี่ปุ่น คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาเกาหลีใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาเกาหลี Tutor Ferry เรียนภาษาเกาหลีที่บ้าน หาครูสอนภาษาเกาหลีตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาเกาหลีตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาเกาหลี คลิกที่นี่เลย

  เรียนวิทยาศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์วิทยาศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนวิทยาศาสตร์ Tutor Ferry เรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนวิทยาศาสตร์ตามบ้าน ต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์คณิตศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนคณิตศาสตร์ ต้องการครูสอนคณิตที่บ้าน Tutor Ferry เรียนคณิตศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนคณิตตามบ้าน ต้องการเรียนคณิตตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาอังกฤษ Tutor Ferry เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน หาครูสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาจีนที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาจีนใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาจีน Tutor Ferry เรียนภาษาจีนที่บ้าน หาครูสอนภาษาจีนตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาจีน คลิกที่นี่เลย