สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » การสอบเทียบ GED

20 มิถุนายน 2558

การสอบเทียบ GED

เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้าน เตรียมสอบ GED กับทีมติวเตอร์คุณภาพที่บ้าน รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อน จ่ายทีหลัง สะดวก ปลอดภัย

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

การสอบ GED (General Education Development) 

เป็นการสอบเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา นักเรียนผู้เข้ารับการสอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป แต่จะได้รับประกาศนียบัตร (Diploma) เมื่อมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และสอบผ่านในทุกรายวิชาเท่านั้น จากนั้นนักเรียนสามารถนำใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Tests ) พร้อมเอกสารเรื่อง “การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ” จากกระทรวงศึกษาธิการ ไปยื่นที่ทางมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องขอใบเทียบวุฒิเป็นรายบุคคล

วิชาที่ใช้ในการสอบ GED

 • Language Arts: Writing
 • Language Arts: Reading
 • Social Studies
 • Science
 • Mathematics

โดยทุกวิชาทำการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อสอบ Language Arts, Writing Part II ซึ่งเป็นการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ผู้สอบจะต้องทำข้อสอบโดยการพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์


รายละเอียดเนื้อหาแต่ละวิชา

Language Arts, Writing

 • Passing the GED Language Arts, Writing Test
 • Getting Ideas on Paper
 • The Writing Process
 • Organizing Writing
 • Writing Style and Word Choice
 • Effective Sentences
 • Grammar and Usage
 • Spelling, Punctuation and Capitalization
 • The GED Essay

Language Arts, Reading

 • Passing the GED Language Arts, Reading Test
 • Nonfiction
 • Fiction
 • Poetry
 • Drama

Social Studies

 • Passing the GED Social Studies Test
 • United States History
 • World History
 • Economics
 • Civics and Government
 • Geography

Science

 • Passing the GED Science Test
 • Life Science
 • Earth and Space Science
 • Chemistry
 • Physics

Mathematics

 • Passing the GED Math Test
 • Number Sense
 • Problem Solving
 • Decimals
 • Fractions
 • Ratio, Proportion, and Percent
 • Measurement
 • Formulas
 • Geometry
 • Data Analysis
 • Statistics and Probability
 • Algebra
 • Special Topics in Algebra and Geometry

การสมัครสอบและค่าใช้จ่าย

1. สมัครได้ที่ https://www.gedtestingservice.com/
2. สมัครแล้วจะได้ Username และ Passward 
3. Log in  เพื่อสมัครสอบเลือกวิชาที่จะสอบ วันเวลาที่จะสอบ
4. ชำระค่าสอบโดยใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
5. ค่าสมัครสอบแบบเดี่ยวเป็นรายวิชา และแบบเป็นชุด
 • Language Arts:Writing $ 147
 • Language Arts: Reading $ 119
 • Science $ 119
 • Social Studies $ 119
 • Mathematics $ 119
 • ส่วนที่ 1 (Writing & Reading)  $ 190
6. วัน - เวลาสอบ GED ในประเทศไทย
การสอบ GED มีเกือบทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. ตอนสมัครสอบระบบจะให้เลือกวิชาสอบ และจองวัน เวลาสอบก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์

7. ศูนย์สอบในประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่อาคารชาญอิสระ 2 ชั้นที่ 3 ห้อง 331-332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม 10320 โทร 02-718-1599

8. คะแนนการสอบ GED
ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ต้องได้ 450 คะแนนอย่างต่ำในแต่ละวิชา และคะแนนรวมต้องได้เกิน 2,500 คะแนนถึงจะสอบผ่านได้วุฒิจบมัธยมปลาย


9. คำแนะนำ
การสอบ GED เมื่อสอบวิชาใดแล้ว คะแนนไม่ผ่านต้องรออีก 90 วันจึงจะสมัครสอบวิชานั้นๆใหม่ได้ ดังนั้นการสอบแต่ละครั้งควรจะสมัครสอบครั้งละ 1 - 2 วิชาก็พอครับ แบบเน้นๆไปทีละวิชาและให้ผ่านแน่นอนดีกว่า

Download หนังสือเตรียมสอบ GED


หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

การสอบเทียบ GED

GED, inter, News