สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » การสอบ SAT สำหรับนักเรียน Inter

20 มิถุนายน 2558

การสอบ SAT สำหรับนักเรียน Inter

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน สอบ SAT ที่บ้านกับทีมติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพิใจ 100% เรียนก่อน จ่ายทีหลัง สะดวก ปลอดภัย

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


SAT (เอส เอ ที )

คือ ข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รรวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี คล้ายๆกับการแอดมิชชั่น เป็นการสอบที่วัดทักษะด้าน verbal และ mathematical reasoning


ส่วนประกอบของข้อสอบ SAT

SAT ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วนได้แก่

 • Critical Reading
 • Mathematics
 • Writing

โดยแต่ละส่วนจะมีคะแนนตั้งแต่ 200-800 คะแนน
คะแนนเต็มรวมคือ 2,400 คะแนน 
นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดคะแนนย่อยในส่วน Writing อีก 2 ส่วนย่อยคือ 
ส่วน Errors 20-80 คะแนน 
และEssay 2-12 คะแนน 

เวลาที่ใช้ในการสอบ

3 ชั่วโมง 45 นาที 
มีช่วงพักสั้นๆ ระหว่างการทำแต่ละส่วน

Critical Reading การอ่านเชิงวิเคราะห์

ประกอบไปด้วยการอ่านบทความสั้นๆ แล้วตอบคำถาม (passage) ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวรรณกรรม
และการเติมประโยคให้สมบูรณ์ โดยทักษะที่น้องๆ ต้องใช้คือการหาใจความสำคัญและข้อความสนับสนุน ความเข้าใจความหมายของศัพท์บางคำในแต่ละบริบท 
เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียน เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของแต่ละประโยค

Mathematics คณิตศาสตร์

มีข้อสอบสองแบบคือเลือกคำตอบที่ถูกต้อง และเขียนคำตอบเอง โดยเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และการแปลความหมายของกราฟ ตารางหรือชาร์ต 
โดยทั้งหมดจะครอบคลุมเนื้อหาหลัก 4 บทเรียนคือ ตัวเลขและการคำนวณ พีชคณิตและฟังก์ชั่น ตรีโกณมิติและการชั่งตวงวัด การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และความน่าจะเป็น

Writing การเขียน 

มี 2 ประเภทคือการเขียนเรียงความ และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วย 
Errors การหาจุดที่ผิดในประโยค
การเปรียบเทียบและเลือกข้อเขียนที่ดีที่สุด และการปรับปรุงข้อเขียนสั้นๆ ให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ SAT ยังมีข้อสอบอีกส่วนหนึ่งที่ไม่นำมาคิดคะแนน ข้อสอบส่วนนี้คือว่าที่ข้อสอบ SAT ในอนาคตที่ College Board
ต้องการทดสอบดูว่าเหมาะสมเอามาใช้จริงหรือไม่ โดยจะเป็นข้อสอบจากการอ่าน คณิตศาสตร์หรือการเขียนก็ได้ แต่เป็นข้อสอบตัวเลือก ให้เวลาทำ 25 นาที


การคิดคะแนนข้อสอบ SAT

ขั้นแรกจะให้คะแนนดิบก่อนโดยมีหลักการให้คะแนนดังนี้
 • ตอบถูกจะได้ 1 คะแนน 
 • ตอบผิดหัก 0.25 คะแนน 
 • ถ้าไม่ตอบก็ไม่ได้ไม่เสียคะแนน
ยกเว้นข้อสอบส่วนคณิตศาสตร์ที่ให้เติมคำตอบเอง ถ้าตอบผิดจะไม่เสียคะแนน จากนั้นจะนำคะแนนดิบมาแปลงเป็นคะแนนอิงกลุ่ม นั่นคือที่มาของคะแนน 200-800 ในแต่ละส่วน โดยเปรียบเทียบกับของทุกคนที่สอบรอบเดียวกัน และเทียบกับคะแนนเดิมสำหรับผู้ที่เคยสอบแล้วด้วย


หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


สถานที่สอบ SAT ในไทย

 • โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต
 • โรงเรียนนานาชาติเปรม (PTIS) เชียงใหม่
 • โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (CMIS)
 • โรงเรียนประชาคมนานาชาติ (ICS) กรุงเทพ
 • โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพ
 • โรงเรียนนานาชาตคิวเอสไอ (QSI) ภูเก็ต
 • โรงเรียนนานาชาติคิซ (KIS) กรุงเทพ
 • โรงเรียนนานาชาติล้านนา (LIST) เชียงใหม่
 • โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส กรุงเทพ
 • โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก (ISE) ชลบุรี
 • โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ กรุงเทพ
 • โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพ
 • โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน สมุทรปราการ
 • โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (NIST) กรุงเทพ
 • ดูตัวอย่างข้อสอบ SAT คลิก การสอบ SAT II เป็นอย่างไร ? คลิก ลักษณะข้อสอบ SAT II Chem - Phy - Bio คลิก SAT Math Level 1 คลิก
  SAT II Math Geometry คลิก

1 comments:

 1. ไม่ระบุชื่อ7/10/59 10:29

  Great post with very useful information to all thanks for sharing with all of us. I like it very much.
  ติวสอบ SAT

  ตอบลบ