สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

SAT

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

Home » Tutor » SAT

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SAT แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SAT แสดงบทความทั้งหมด

27 มกราคม 2566

ครูพี่เบลล์ (ID : 14411) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เชียงใหม่

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ
เรียนวิทยาศาสตร์กับครูพี่เบลล์ที่เชียงใหม่

01 กรกฎาคม 2559

ตอบทุกข้อสงสัยการสอบ SAT ใหม่

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

New SAT เป็นอย่างไร ?

การสอบ SAT แบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในประเทศไทยรอบการสอบเดือนพฤษภาคม 2016 นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง น้องๆที่มีแผนที่จะสอบ จะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อเตรียมตัวสอบได้ถูก วันนี้พี่เลยมาตอบปัญหาข้อสงสัยที่น้องๆถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกิน เราไปดูกันครับ


เปรียบเทียบการสอบ SAT เก่าและ SAT ใหม่ที่จะใช้ในเดือย พฤศภาคมนี้SAT แบบใหม่เริ่มใช้เมื่อไหร่ ?

การสอบ SAT จะเปลี่ยนระบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า "Redesigned SAT" หรือ "New SAT" โดยจะเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม 2016 และประเทศอื่นๆนอกสหรัฐอเมริกาจะเริ่มใช้ SAT แบบใหม่เดือนพฤษภาคม 2016 ซึ่งจะไม่มีการจัดสอบ SAT ในรอบเดือนมีนาคมสำหรับศูนย์สอบนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 


มหาวิทยาลัยจะรับคะแนน SAT แบบใหม่เมื่อไหร่ ?

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะยังคงรับคะแนน SAT ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่สำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาปี 2017 ตั้งแต่รอบสอบเดือนพฤษภาคม 2016 ในประเทศไทย 


ข้อแตกต่างของข้อสอบ SAT เก่าและ SAT ใหม่มีอะไรบ้าง ?


 • ลดข้อสอบจากเดิม 3 ส่วน (Math, Critical Reading, Writing) เหลือ 2 ส่วนคือ Math และ Reading & Writing พูดกันแบบง่ายๆก็คือ ข้อสอบใหม่จะรวบ Reading และ Writing เข้าเป็นส่วนเดียวกันนั่นเอง
 • ลดเวลาในการสอบจาก 3 ชั่วโมง 45 นาที เหลือ 3 ชั่วโมง
 • มี 4 ตัวเลือกแทน 5 ตัวเลือก
 • ไม่หักคะแนนหากตอบผิด
 • คะแนนรวมสูงสุด คือ 1600 คะแนน ( จากเดิมคะแนนเต็ม 2400 คะแนน )
 ติว SAT ใหม่
ติว SAT ใหม่กับครูชาวต่างชาติ คลิกเลย

เนื้อหาในการออกข้อสอบเปลี่ยนไปอย่างไร ?

ก่อนจะไปดูการสอบ SAT แบบใหม่ มาดู SAT แบบเก่ากันก่อนครับ ซึ่งการสอบแบบเก่านั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. Critical Reading
 2.  Math 
 3. Writing 

ซึ่งคะแนนเต็มแต่ละส่วนคือ 800 คะแนน คะแนนรวมสูงสุดคือ 2400 คะแนน
ดูรายละเอียดการสอบ SAT แบบเดิมได้ที่นี่


ทีนี้มาดูการสอบ SAT แบบใหม่กันบ้างครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอบ ปี 2016 ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเนื้อหาการสอบในทุกส่วน เรามาดูรายละเอียดแยกเป็นแต่ละส่วนกันเลยครับReading 

ข้อสอบในส่วนนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Evidence-Based Reading โดยมีคำถาม 52 ข้อ ให้เวลาทำ 65 นาที ในการสอบจะมี 4 Passage และ 1 Pair Passage (หมายถึงมี 2 Passage ที่เขียนโดยผู้เขียนคนละคน แต่พูดถึงเรื่องเดียวกันหรือคล้ายกัน) ในเรื่องต่างๆคือ

 1. Literature – วรรณกรรมต่างๆ
 2. Founding Documents or Great Global Conversation – เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ เช่น รัฐธรรมนูญหรือคำพูดของบุคคลสำคัญของโลก
 3. Social Studies – เรื่องความรู้ในวิชาต่างๆ เช่น Economics, Geography, Political Science, Psychology
 4. Science – วิชาวิทยาศาสตร์ (Physics, Chemistry, Biology)

โดยคำถามจะเริ่มจากคำถามกว้างๆก่อน เช่น The main purpose of this passage is to แล้วค่อยๆลงรายละเอียดในคำถามต่อไป


 ติว SAT ใหม่ Reading Writting
ติว SAT ใหม่ Evidence-Based Reading คลิกเลยสิ่งที่แตกต่างจากข้อสอบ Reading แบบเดิมคือ

1. การถามคำศัพท์ จะไม่มีการถามคำศัพท์แบบให้ท่องจำเหมือนแบบเดิม (ให้เติมคำศัพท์จากตัวเลือกลงในช่องว่าง ใครไม่รู้ศัพท์จะไม่มีทางตอบได้เลย) แต่การถามคำศัพท์แบบใหม่จะถามโดยให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วถามว่าคำศัพท์ในเนื้อเรื่องคำนั้นน่าจะมีความหมายตรงกับตัวเลือกใดมากที่สุด วิธีนี้ทำให้ผู้สอบสามารถหาคำตอบได้หากสามารถตีความเนื้อเรื่องได้ดี เช่น As used in line 7, “want” most nearly means (A) hardship. (B) desire. (C) lack. (D) necessity.
2. มีการให้กราฟ/ ตาราง มานอกเหนือจาก Reading อย่างเดียว โดยคำถามจะให้หาข้อสรุปของข้อมูลในกราฟ/ ตารางWriting 

ข้อสอบในส่วนนี้มีชื่อเรียกเต็มๆว่า Writing and Language โดยมีคำถาม 44 ข้อ ให้เวลาทำ 35 นาที ในการสอบจะมี 4 Passage ในเรื่องที่คล้ายกับ Passage Reading โดยในแต่ละ Passage จะมีการขีดเส้นใต้คำหรือประโยคจำนวน 11 จุด จากนั้นคำถาม 11 ข้อจะถามว่าส่วนที่ขีดเส้นใต้นั้นผิดหลัก Grammar หรือการเขียนหรือไม่ ถ้าผิด จะต้องแก้เป็นอย่างไร สิ่งที่แตกต่างจากข้อสอบ Writing แบบเดิมคือจะไม่มีการสอบ Error Identification อีกต่อไป


Mathematics 

ข้อสอบในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1. No Calculator โดยมีคำถาม 20 ข้อ ให้เวลาทำ 25 นาที (1.25 นาทีต่อข้อ) ข้อสอบในส่วนนี้ห้ามใช้เครื่องคิดเลข แต่ผู้ออกสอบจะใจดี ออกข้อสอบที่ไม่ต้องมีการคำนวณซับซ้อน เช่น การคูณจุดทศนิยมหลายตัว
 2. Calculator โดยมีคำถาม 38 ข้อ ให้เวลาทำ 55 นาที (1.45 นาทีต่อข้อ) ข้อสอบส่วนนี้ใช้เครื่องคิดเลขได้ตามปกติ โดยส่วนสำคัญคือการเพิ่มเนื้อหาบางอย่างที่ไม่เคยออกสอบข้ามา เช่น Trigonometry


สนใจติวสอบ SAT ใหม่กับเรา ...

เพิ่มเพื่อน

Tel. 099-823-0343

29 กันยายน 2558

28 กันยายน 2558

โจทย์ SAT Math Level 2 พร้อมเฉลย เรื่อง Algebraic Fractions

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

Math Practice Exercises and Solutions By Topic

Algebraic Fractions


หาครูสอนพิเศษที่บ้านติวสอบ SAT GED IG ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน

Tutor Ferry Inter ติวสอบ SAT GED IGCSE ที่บ้าน

Tutor Ferry Inter ติวสอบ SAT GED IGCSE ที่บ้าน

Tutor Ferry Inter ติวสอบ SAT GED IGCSE ที่บ้าน

Tutor Ferry Inter ติวสอบ SAT GED IGCSE ที่บ้าน

ดูโปรไฟล์ครูสอนพิเศษทั้งหมด

 • ครูสอนพิเศษชลบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ชลบุรี
 • ครูสอนพิเศษพิษณุโลกเรียนพิเศษที่บ้าน จ.พิษณุโลก
 • ครูสอนพิเศษเชียงใหม่เรียนพิเศษที่บ้าน จ.เชียงใหม่
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ขอนแก่น
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ภูเก็ต
 • ครูสอนพิเศษนนทบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.นนทบุรี
 • Tutor Reviews


  Total Rating ✔

  9.2 stars – 2,789 reviews


  ดูรีวิวติวเตอร์ทั้งหมด


 • รีวิวการสอนนักเรียนอินเตอร์คุณแม่น้อง เกรด 11 MUIDS ที่ราชพฤกษ์
 • รีวิวการเรียนMathคุณแม่น้อง เกรด 10 จ.ชลบุรี
 • www.tutorferry.comคุณน้าน้อง ม.5 ที่วัชรพล
 • รีวิวการสอนเสริมทักษะภาษาไทยคุณแม่น้องอนุบาล 2 ที่พัทยา
 • รีวิวการสอนภาษาเกาหลีนักเรียน คนวัยทำงาน ที่ระยอง
 • รีวิวการสอนภาษาญี่ปุ่นคนทำงาน ที่กรุงเทพฯ
 • Tutor Ferry แนะนำครูสอนพิเศษ

  เรียนพิเศษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนพิเศษเฉพาะด้าน ต้องการครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการหาครูสอนภาษา Tutor Ferry เรียนพิเศษที่บ้าน หาครูสอนพิเศษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้านเรียนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รับสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาอื่นๆ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาไทยใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาไทย Tutor Ferry เรียนภาษาไทยที่บ้าน หาครูสอนภาษาไทยตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาไทยตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาญี่ปุ่น Tutor Ferry เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน หาครูสอนภาษาญี่ปุ่นตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาญี่ปุ่น คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาเกาหลีใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาเกาหลี Tutor Ferry เรียนภาษาเกาหลีที่บ้าน หาครูสอนภาษาเกาหลีตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาเกาหลีตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาเกาหลี คลิกที่นี่เลย

  เรียนวิทยาศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์วิทยาศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนวิทยาศาสตร์ Tutor Ferry เรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนวิทยาศาสตร์ตามบ้าน ต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์คณิตศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนคณิตศาสตร์ ต้องการครูสอนคณิตที่บ้าน Tutor Ferry เรียนคณิตศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนคณิตตามบ้าน ต้องการเรียนคณิตตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาอังกฤษ Tutor Ferry เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน หาครูสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาจีนที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาจีนใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาจีน Tutor Ferry เรียนภาษาจีนที่บ้าน หาครูสอนภาษาจีนตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาจีน คลิกที่นี่เลย