เรียนต่อที่อเมริกา มาดูTOP 7 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในอเมริกา

7 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในอเมริกา จัดอันดับโดยนิตยสาร Time - Tutor Ferry Inter สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน ติวสอบ SAT IGCSE GED IELTS TOEFL

TOP 7 University in USA

7 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในอเมริกา จัดอันดับโดยนิตยสาร Time

TOP 7 University in USA 7 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในอเมริกา จัดอันดับโดยนิตยสาร Time


1. Harvard University

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
Massachusetts Hall,
CAMBRIDGE,
Massachusetts,
United States,
02138

Harvard College ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1636 โดยมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่เคมบริดจ์และบอสตัน คณะต่างๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ ศิลปะและวิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การออกแบบ, ศาสนศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา, การปกครอง (JFK School of Government), นิติศาสตร์, แพทยศาสตร์ และสาธารณสุข หลักสูตรต่างๆ เปิดสอนทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี และวิชาชีพ รวมไปถึงเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรภาคฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมี Harvard Art Museum, ห้องสมุดและอื่นๆ อีกมากมายไว้อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาอีกด้วย

 • จำนวนนักเรียน 21000 คน มีนักเรียนต่างชาติคิดเป็น 23% 
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวม S$14,669 ต่อปี2. California Institute of Technology

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
1200 East California Boulevard,
PASADENA,
California,
United States,
91125
California Institute Of Technology ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 2,100 คน หลักสูตรที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ 

 • ชีววิทยา
 • เคมีและวิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณิตศาสตร์ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
 • และหลักสูตรสหสาขาวิชา 

นอกจากนี้ California Institute Of Technology มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนและในปีแรกของนักศึกษาปริญญาโททุกคนอีกด้วย

 • จำนวนนักเรียน 2130 คน  
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวม US$ 4,467 ต่อปี3. Stanford University

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
450 Serra Mall,
STANFORD,
California,
United States,
94305
Standford University เปิดสอนในปี ค.ศ. 1891 หลังจากใช้เวลาวางแผนและก่อสร้างอาคารเรียนเป็นระยะเวลาถึง 6 ปี มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมืองสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดสอนหลายคณะ ได้แก่ 

 • มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • การศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัยสาขาธุรกิจ
 • กฎหมาย
 • การแพทย์ 

โดยสถาบันเปิดสอนทั้งระดับสูงกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา

 • จำนวนนักเรียน 17,096 คน  
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวม US$14107 ต่อปี4. Massachusetts Institute of Technology

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
77 Massachusetts Avenue,
CAMBRIDGE,
Massachusetts,
United States,
02139
The Massachusetts Institute of Technology admitted its first students in 1865. It is located along the Cambridge side of the Charles River Basin. MIT is accredited by the New England Association of Schools and Colleges. The various schools—
School of Architecture and Planning
School of Engineering
School of Humanities
Arts, and Social Sciences
Sloan School of Management
School of Science and Whitaker College of Health Sciences and Technology—
of the institution offer the different study programs. There are 6 campus houses at MIT which provide accommodation to the students.

 • จำนวนนักเรียน 11,319 คน  
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวม US$13224 ต่อปี5. Princeton University

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
The Trustees of Princeton University,
PRINCETON,
New Jersey,
United States,
08544
Princeton University is a private research university located in Princeton, New Jersey. It was founded in 1746 as the College of New Jersey. Today, the university enrolls approximately 7,145 undergraduate and graduate students. Undergraduate students are offered the bachelor of Arts or Science degrees in different fields. The Graduate School offers advanced degrees in Humanities, Social Sciences, ordinary Sciences and Engineering. Ph.D. candidates can pursue research in a range of programs that include: Mathematics, Geosciences, Philosophy, Religion, Sociology, Physics, Music, Classics and Psychology.

 • จำนวนนักเรียน 7800 คน 
 • ค่าใช้จ่าย S$28425 ต่อปี6. University of California, Berkeley

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
BERKELEY,
California,
United States,
94720
University of California ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 สถานที่ตั้งอยู่ที่เมือบเบิร์กลีย์ บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรัฐแห่งนี้มีจำนวนนักศึกษา 35,409 คน ระดับการศึกษาที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ ปริญญาตรี, ปริญญาโท, วิชาชีพ และปริญญาเอก สำหรับคณะต่างๆ ที่นี่ ได้แก่ 

 • เคมี
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภูมิสถาปัตย์
 •  อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ศึกษาศาสตร์
 •  วารสารศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • นโยบายสาธารณะ
 • สารสนเทศ
 • นิติศาสตร์
 • ทัศนมาตรศาสตร์(คลีนิกสายตา)
 • สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

จำนวนนักเรียน 37,581 คน 
ค่าใช้จ่าย S$14922 ต่อปี


7. Yale University

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
Yale University,
PO Box 208323,
NEW HEAVEN,
Connecticut,
United States,
06511
Yale University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1701 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ในเมืองนิวเฮเวน รัฐคอนเนคติคัท และมหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของกลุ่มไอวีลีกด้วย สถาบันประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ วิทยาลัยเยล (หลักสูตรระดับปริญญาตรี), บัณฑิตวิทยาลัยสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภาคคคณะการศึกษาด้านวิชาชีพ โดยเปิดสอนหลักสูตรการสอนและการวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัยและคณะการศึกษาด้านวิชาชีพจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 

 • บัณฑิตวิทยาลัยสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ศาสนศาสตร์
 • การศึกษาเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมาย, การจัดการ
 • การแพทย์
 • การพยาบาล 

และอีก 4คณะ เปิดสอนสาขาศิลปะ ได้แก่ สถาปัตยกรรม, ศิลปะ, การละครและดนตรี

 • จำนวนนักเรียน 12,336 คน นักเรียนต่างชาติคิดเป็น 20%  
 • ค่าใช้จ่าย S$14000 ต่อปี
นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเข้าประเทศได้ด้วยวีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่าแบบ F-1 (academic studies) หรือ M-1


หากต้องการสมัครวีซ่านักเรียน เราจะต้อง


 1. ลงทะเบียนหรือได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาการ (ปริญญาตรีและโท), หลักสูตรด้านภาษา หรือหลักสูตรอาชีวะศึกษา แล้ว
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถาบันของเราได้รับการรับรองผ่าน US Citizenship and Immigration Services
 3. เป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลา
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเสริมทักษะ
 5. มีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน
 6. มีความตั้งใจจะกลับประเทศหลังเรียนจบ

หลังจากได้รับเลือกให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราสมัครแล้ว เราจะได้รับแบบฟอร์ม I-20 จากทางสถาบันและจ่ายค่าสมัครขอวีซ่า I-901 SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) ประมาณ $200 USD (6,000 บาท)ผู้สมัครต้องส่งแบบฟอร์มและเอกสารตามด้านล่างนี้


 1. แบบฟอร์ม I-20A-B, Certificate of Eligibility for Non-immigrant (F-1) Student Status-For Academic and Language Students,หรือ แบบฟอร์ม I-20 M-N, Certificate of Eligibility for Non-immigrant (M-1) Student Status for Vocational Students. เราจะต้องส่งเอกสารเหล่านี้ผ่านแบบฟอร์มที่ทาง SEVIS กำหนด และได้รับการเซ็นจากสถาบันที่ตอบรับเราเรียบร้อยแล้ว
 2. แบบฟอร์ม DS-160 webpageหรือ DS-160 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมภาษาไทยที่นี่
 3. Passport ที่สามารถเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาได้ และมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน หลังจากวันจบหลักสูตร (หากไม่ได้รับการยกเว้นจาก country-specific agreements) หาก Passport มีชื่อเจ้าของมากกว่า 1 คน ผู้สมัครวีซ่าควรเป็นคนกรอกข้อมูลการสมัคร
 4. รูปถ่าย 2x2 นิ้ว 1 ใบ ดูคำแนะนำเรื่องรูปถ่ายสำหรับวีซ่า
 5. ใบเสร็จรับเงินจาก MRV ที่แสดงให้เห็นว่าเราจ่ายค่าดำเนินการขอวีซ่าแล้ว
 6. ใบเสร็จรับเงินจาก SEVIS I-901ผู้สมัครทุกคนควรเตรียมเอกสารเหล่านี้ในกรณีที่ถูกขอให้แสดงเอกสาร


 1. Transcripts และใบประกาศณียบัตรจากสถาบันที่เคยศึกษา
 2. ใบประกาศคะแนนจากการสอบTOEFL, SAT, GRE, GMAT หรืออื่นๆ ตามที่สถาบันบังคับ
 3. หลักฐานทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าเราหรือผู้ปกครองมีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอต่อค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราในขณะที่เรียนอยู่ 

ยกตัวอย่างเช่น หากเราหรือผู้สนับสนุนมีเงินเดือน ก็ควรนำเอกสารจ่ายภาษีหรือสมุดบัญชี/ใบรับรองจากธนาคารตัวจริงมาแสดงด้วย หากเราหรือผู้สนับสนุนเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็ควรแสดงใบประกอบการและใบเสียภาษี พร้อมกับสมุดบัญชี/ใบรับรองจากธนาคารตัวจริง

ตามปรกติแล้วเราจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตก่อนได้รับวีซ่า
นักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับอนุญาติให้ทำงานได้ ยกเว้นแต่งานนั้นเป็นงานที่อยู่ในตัวมหาวิทยาลัย ซึjงในกรณีนี้จะสามารถทำงานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น