เรียนต่อต่างประเทศ

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เรียนต่อต่างประเทศ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เรียนต่อต่างประเทศ แสดงบทความทั้งหมด

10 ก.ย. 2560

เรียนต่อเกาหลีใต้

Ferry Group
เรียนต่อเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้ให้การสนับสนุนนักเรียนต่างชาติในการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้  ในปี 2015 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศเป็นจำนวนสูงถึง 200,000 คน ให้สำเร็จภายในปี 2023 และในปี 2015 ที่ผ่านมานี้เอง ประเทศเกาหลีได้ทำลายสถิติสูงสุด โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนกว่า 105,000 คน !

15 ก.ค. 2560

เรียนต่อที่มาเลเซียแะนำวิทยาลัย Sunway และสถานที่เที่ยวในสลังงอร์

Ferry Group

Sunway College KL

เรียนต่อที่มาเลเซีย ที่วิทยาลัย Sunway

วิทยาลัย Sunway ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดย Tan Sri Dr Jeffrey Cheah, AO และได้พัฒนาจนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของประเทศมาเลเซียได้ภายในเวลาไม่นาน วิทยาลัยเป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรคู่แฝดและหลักสูตรโอนหน่วยกิตเพื่อช่วยให้นักศึกษามาเลเซียและนานาชาติได้มีโอกาสสำเร็จคุณวุฒิอันเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้ภายในประเทศมาเลเซีย ด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประวัติผลงานด้านวิชาการอันดีเยี่ยมทำให้วิทยาลัยได้รับการยกระดับสถานะเป็น Sunway University College ในปี 2004

ในเดือนมกราคม 2011 ซึ่งเป็นช่วงที่ Sunway University College ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย Sunway ทางวิทยาลัย Sunway ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย, หลักสูตรวิชาชีพการบัญชีรวมถึงหลักสูตรคู่แฝดระดับปริญญาตรีและหลักสูตร MBA ร่วมกับมหาวิทยาลัย Victoria ของประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลโดยสรุป:


 • มีนักศึกษามากกว่า 40,000 คน ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sunway
 • อันดับ 1 ของทวีปเอเชียในด้านความสามารถในการได้งานจากการสำรวจ Student Barometer Survey
 • สถาบันการศึกษา AUSMAT ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมาเลเซีย
 • โอกาสเพื่อการสำเร็จหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Victoria ในประเทศมาเลเซีย
 • ได้คะแนนระดับ 6 ดาวในระบบการให้คะแนนวิทยาลัยของ MYQUEST (ระบบประเมินคุณภาพวิทยาลัยเอกชนของมาเลเซีย) 2014/2015
 • ห้องสมุดวิทยาเขต Sunway อันทันสมัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • ฉลองครบรอบ 14 ปีที่ได้รับสถานะ Platinum ของ ACCA (2003-2017)

เรียนต่อที่มาเลเซีย ที่วิทยาลัย Sunway

พันธมิตรด้านวิชาการ:


มหาวิทยาลัย Victoria:

มหาวิทยาลัย Victoria เป็นมหาวิทยาลัยอันมีชีวิตชีวาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสาขาวิชา ด้วยจำนวนนักศึกษามากกว่า 50,000 คนที่เรียนในหลักสูตรมากกว่า 350 หลักสูตรที่วิทยาเขต 11 แห่งทั้งในและรอบเมือง Melbourne

ACCA:

ACCA เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเริ่มดำเนินการในสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1904 โดยเป็นสมาคมที่เป็นองค์กรด้านการบัญชีนานาชาติที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัย Sunway:

มหาวิทยาลัย Sunway ได้มอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับชั้นนำมายาวนานกว่า 29 ปี โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาธุรกิจ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คอมพิวเตอร์, ศิลปะสร้างสรรค์, การสื่อสาร, ธุรกิจการบริการและจิตวิทยา

การเรียนก่อนระดับมหาวิทยาลัย

ที่ระดับการเรียนเพื่อเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ทางวิทยาลัย Sunway มีหลักสูตรทางเลือกการเรียนระดับเกรด 12 หรือเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลียและแคนาดา หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการเรียนที่แตกต่างกันของนักศึกษาและช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ต้องการ หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอาทิเช่น:


 • AUSMAT (เตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย)
 • Cambridge GCE Advance Level (A-Level)
 • CIMP (หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติของแคนาดา)
 • MUFY (หลักสูตรปูพื้นของมหาวิทยาลัย Monash)
 • Sunway FIA (หลักสูตรปูพื้นสาขาศิลปศาสตร์)
 • Sunway FST (หลักสูตรปูพื้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

หลักสูตรวิชาชีพการบัญชี:

สถาบัน Sunway TES เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลและเป็นส่วนสำคัญของวิทยาลัย Sunway โดยเปิดสอนหลักสูตรการบัญชีวิชาชีพที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อันได้แก่หลักสูตรคุณวุฒิของสมาคมนักบัญชีได้รับอนุญาต (ACCA) และนักเทคนิคการบัญชีได้รับอนุญาต (CAT), คุณวุฒิของสถาบันนักบัญชีได้รับอนุญาตในประเทศอังกฤษและเวลส์ (ICAEW),  ประกาศนียบัตรด้านการเงิน, การบัญชีและธุรกิจ (CFAB), คุณวุฒิของสถาบันผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตแห่งประเทศมาเลเซีย (MICPA) และคุณวุฒิระดับปริญญาโทเช่นผู้ตรวจสอบบัญชีภายในได้รับอนุญาต (CIA), นักวิเคราะห์การเงินได้รับอนุญาต (CFA)

นอกจากนี้ Sunway TES ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูงสาขาวิชาชีพการบัญชีอีกด้วย

ในปี 2013 ทาง Sunway TES ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบัญชี (CAE) โดยรัฐบาลผ่านทางหน่วยงาน Performance Management and Delivery Unit (PEMANDU) และในปีเดียวกัน Sunway TES ยังได้ฉลองครบรอบ “10 ปีที่ได้รับสถานะระดับ Platinum ของสมาคมนักบัญชีได้รับอนุญาต (ACCA)” ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพสูงสุดโดย ACCA (สมาคมนักบัญชีได้รับอนุญาต) ในด้านการเรียนการสอนและบริการช่วยเหลือคุณภาพสูงที่มีให้กับนักศึกษาหลักสูตร CAT และ ACCA

ในปี 2014 Sunway TES ได้มีการฉลองความร่วมมือกับ ICAEW ครบ 10 ปี และในปี 2015 Sunway TES ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของ CPA Australia อีกด้วย

หลักสูตรคู่แฝดและ MBA:

มหาวิทยาลัย Victoria (VU) ในเมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลียมีประวัติความร่วมมือกับ Sunway มาอย่างยาวนานย้อนหลังไปถึงปี 1987 ความร่วมมือทางวิชาการอันดีนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงานและภาคอุตสาหกรรม เช่นหลักสูตรปริญญาตรีธุรกิจคู่แฝด, MBA และหลักสูตรปริญญาโทธุรกิจ – ระบบการวางแผนทรัพยากรบริษัท (ERP) ที่เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Victoria โดยในปี 2014 ทางวิทยาลัย Sunway และ VU ได้มีการจัดงานฉลองความร่วมมือครบ 20 ปี

วิทยาลัย Sunway จะยังคงมอบการศึกษาแบบองค์รวมและบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักวิเคราะห์และพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการสมัครเรียนวิทยาลัย Sunway คือการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งมาทางอีเมล์พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถส่งเอกสารมายังวิทยาลัยทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน 

เอกสารประกอบการสมัครมีดังต่อไปนี้: • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ (พื้นหลังสีขาวและสีหน้าปกติ)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด - รวมหน้าที่ว่าง หนังสือเดินทางควรมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 18 เดือนนับจากวันรับเข้าเรียนหลักสูตร
 • สำเนาที่ผ่านการรับรอง 2 ฉบับของใบรับรองผลการเรียนและผลการสอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • หากได้รับทุนการศึกษา/ทุนกู้ยืม ต้องแสดงหลักฐานแนบ
 • เอกสารทั้งหมดที่ส่งมาตัองแปลเป็​​นภาษาอังกฤษ
 • ผลการตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตร (ไม่สามารถขอคืนได้)  700 ริงกิต
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับ EMGS 2,000 ริงกิต (1 ปี)
 • เอกสารรับรองการนำไปใช้ (NOC)/หนังสือรับรองสถานภาพ (ประเทศแอฟริกาใต้ซาฮารา)

นักศึกษาที่ต้องการที่พักภายในวิทยาเขตควรทำการสมัครพร้อมกัน โดยมีค่าดำเนินการ 500 ริงกิต ใบสมัครทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาด้วยความรอบคอบและนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าเรียนที่วิทยาลัย ค่าอาหารและที่พักโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 1,500 ริงกิต
เรียนต่อที่มาเลเซีย

ที่อยู่


No. 2, Jalan Universiti,
Bandar Sunway,
Selangor,
Malaysia,
47500
ที่มา : https://www.hotcourses.in.th/


สถานที่ท่องเที่ยวในรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย

ถ้ำบาตู 

เรียนต่อที่มาเลเซียแะนำวิทยาลัย Sunway และสถานที่เที่ยวในสลังงอร์

นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปี ผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจำปีไทปูซัม

ถ้ำหินปูนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยสามถ้ำหลัก ซึ่งใช้เป็นวัดและศาลฮินดู สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ำบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำ นอกจากนี้ หากคุณเดินขึ้นบันได 272 ขั้น คุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน

รอบๆ วัด คุณจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ที่นี่ยังเป็นจุดปีนหน้าผาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย นอกจากนี้ ยังมีถ้ำรามายณะซึ่งด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนาฮินดูให้เที่ยวชม


สวนสนุกซันเวย์ลากูน (Sunway Lagoon Theme Park)

เรียนต่อที่มาเลเซียแะนำวิทยาลัย Sunway และสถานที่เที่ยวในสลังงอร์

ความสนุกสนานเล็กๆ ในวันหยุด ที่คุณไม่ต้องออกไปไกลถึงนอกเมือง สวนสนุกซันเวย์ลากูน ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย และอยู่ห่างจากเมืองกัวลาลัมเปอร์เพียง 15 นาที ที่นี่ คุณจะพบกับสวนสนุกถึงห้าแบบตั้งอยู่ในที่เดียวกัน พร้อมเครื่องเล่นกว่า 80 ชิ้น และสถานที่ที่น่าสนใจให้เลือกชม

เลือกไปเดินเล่นที่ Water Park, Amusement Park, Wildlife Park, Extreme Park และ Scream Park ที่ใดที่หนึ่ง หรือใช้เวลาทั้งวันเที่ยวชมสวนทุกแห่ง เพลิดเพลินไปกับชายหาดโต้คลื่นเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ชิงช้าน่าหวาดเสียว สวนสัตว์แบบอินเตอร์แอคทีฟแห่งแรกในมาเลเซีย และหนึ่งในเส้นทางบินของค้างคาวแม่ไก่ที่ยาวที่สุดในโลก

ชายหาดเทียมที่สวนสนุกแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตร สามารถสร้างคลื่นได้สูงถึง 8 ฟุต ผู้ปกครองสามารถนอนอาบแดด ในขณะที่เด็กๆ เพลิดเพลินไปกับการเล่นทรายได้ สำหรับผู้ที่กระหายความตื่นเต้น ก็สามารถคว้ากระดานออกไปโต้คลื่นได้เลย!

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ เกมเพนท์บอล การขี่จักรยานเสือภูเขา การปีนหน้าผาเทียม บันจี้จั๊ม ขับรถโกคาร์ต ขับรถ ATV โรงละครแห่งความสะพรึงกลัวปอนเตียนัก สงครามเลเซอร์เทอร์มิเนเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ซันเวย์ลากูนได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียจากสมาคมสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ (IAAPA) เป็นเวลา 4 ปี (2007-2010) สวนสนุกปิดวันอังคาร ยกเว้นวันวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดโรงเรียน

ไอ-ซิตี้ (i-City)

เรียนต่อที่มาเลเซียแะนำวิทยาลัย Sunway และสถานที่เที่ยวในสลังงอร์

ไอ-ซิตี้ตั้งอยู่ในเมืองชาห์อาลัม รัฐสลังงอร์ รู้จักกันในชื่อเมืองแห่งไฟดิจิตอลและเป็นสวนแสดงแสงไฟเพื่อการท่องเที่ยวแห่งแรกในมาเลเซียโดยจัดแสดงเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัย

เมืองดิจิตอลแห่งนี้ประกอบด้วยถนนช็อปปิ้งสุดชิคและสวนสนุกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยสำหรับการแสดงไฟดิจิตอลที่แตกต่างไม่เหมือนใคร จุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคือ CityPark และ CityWalk

คุณสามารถเดินเล่นในสวน ดูรูปปั้นสวยๆ และสัมผัสโลกใบใหม่จากการแสดงแสงสีที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไอ-ซิตี้คือสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว

หากคุณมาที่นี่ อย่าลืมพกกล้องถ่ายรูปมาเก็บภาพการแสดงแสงสีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ที่นี่ คุณจะได้สัมผัสกับเวทมนตร์อย่างแท้จริง!

25 มิ.ย. 2559

เรียนต่อต่างประเทศมีสอบอะไรกันบ้าง ?

Ferry Group

การสอบวัดระดับประเภทต่างๆ

เช่น GMAT ,GRE , ACT ,SAT ,LSAT ,PTE ,TOEFL ,IELTS

สำหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ จะเป็นระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (หรือจะเข้าไปประกอบอาชีพเฉพาะ) ทางมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนอกจากจะดูผลการเรียนที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการกำหนดสอบวัดระดับเฉพาะคณะนั้นๆด้วย ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญในการคัดเลือก น้องๆที่สนใจหรือมีแผนที่จะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไหน คณะอะไรลองศึกษาและดูระเบียบการให้ดีนะครับ จะได้เตรียมตัวไว้ได้แต่เนิ่นๆ เพราการสอบบางอย่างนั้นค่อนข้างยาดทีเดียว วันนี้เรามาดูกันครับว่าการสอบวัดระดับประเภทต่างๆนั้นมีอะไรกันบ้าง (ที่นำมาลงเป็นเพียงบางส่วนนะครับ)GMAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Graduate Management Admission Test (GMAT) คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเรียน Business schools ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่ต้องสอบ GMAT ได้แก่ MBA, บัญชี, การเงิน และการจัดการ ข้อสอบ GMAT จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก quantative section จะเป็นการวัดว่าผู้สมัครมีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะหรือไม่ ส่วนที่สอง verbal section วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านและการทำความเข้าใจ รวมถึงการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ส่วนที่สาม intergrated reasoning section วัดความสามารถในการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์บทความ และเขียนแสดงความคิดเห็น"


GRE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Graduate Records Examinations (GRE’s) คือข้อสอบพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ข้อสอบ GRE มีเนื้อหาครอบคลุมหลายวิชามาก การสมัครปริญญาโทบางสาขามีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะสอบวิชาที่กำหนดให้ผ่านเสียก่อน
GRE นิยมใช้กันมากในการสอบเข้าหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนประกอบของข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ the verbal section, the quanititve section และ the analytic writing section การทดสอบนี้เริ่มมีขึ้นในปี 1949 จัดการสอบโดย the Educational Testing Service และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่เมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา"


ACT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


American College Testing Assessment (ACT) คือ แบบทดสอบมาตรฐานสำหรับการสมัครเรียนปริญญาตรี ในประเทศอเมริกา มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะต้องการผลสอบ SAT บางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องการผลสอบ ACT การสอบจะแบ่งออกเป็น 5 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์


SAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


SAT คือ การทดสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา เนื้อหาข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ The critical reading section ทดสอบด้านการอ่านและตอบคำถาม เพื่อวัดความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์, Mathematical วัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ Creative writing การเขียนเชิงสร้างสรรค์


LSAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Law Schools Admission Test (LSAT) เป็นข้อสอบมาตรฐานใช้เวลาสอบครึ่งวัน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียน Law Schools ที่อเมริกาและแคนนาดา โดยมีสนามสอบอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วโลก แบบทดสอบนี้จะวัดทักษะการอ่าน และการใช้เหตุผลเชิงภาษา ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ที่ต้องการจะมีอาชีพในกฎหมาย
แบบทดสอบจะเป็น multiple choice ให้เลือกตอบ เพื่อดูว่าคุณมีทักษะการวิเคราะห์และการใช้ตรรกะเพื่ออธิบายเหตุผลมากน้อยแค่ไหน หากสนใจเรียนต่อด้านกฎหมาย สถานศึกษาส่วนใหญ่มักกำหนดไว้ว่าจะต้องยื่นคะแนน LSAT ประมาณช่วงเดือนธันวาคม แต่คุณก็ควรจะเริ่มสอบ LSAT ไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน หรือ เดือนกันยายน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า "


PCAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


Pharmacy College Admission Test (PCAT) คือ แบบทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ PCAT เน้นวัดความรู้เชิงบูรณาการใน 6 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษา, ความรู้ด้านชีววิทยา, การอ่านจับใจความ, ความสามารถด้านการคำนวณ, ความรู้ด้านเคมี และการเขียนเรียงความ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ วิทยาศาสตร์ หรือประเด็นการเมือง


MCAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Medical College Admission Test (MCAT) คือแบบทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อสาขาวิชาการแพทย์ โดยการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ physical sciences, verbal reasoning, biology และ the trial section สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ MCAT ได้ที่ www.aamc.org/students/applying/mcat


NBDE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The National Board of Dental Examination (NBDE) คือ การทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนด้านทันตกรรมในประเทศอเมริกา แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามแบบ multiple choice ประมาณ 400 ข้อ เกี่ยวกับจุลชีววิทยา, ทันตกรรม และคัพภวิทยา (Embryology) ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลด้านวิชาชีพ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัยด้านทันตกรรมในด้านต่างๆ


USMLE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The United States Licensing Examination (USMLE) คือ การสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ สำหรับทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แบบทดสอบจะเน้นการประเมินความสามารถของนักศึกษาแพทย์ว่า พวกเขาจะสามารถนำความรู้ที่เรียนมา ไปประยุกต์ใช้กับการรักษาผู้ป่วยชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหน
กระบวนการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก จะเป็นการประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ส่วนที่สอง ตรวจสอบความสามารถของแพทย์ในการโต้ตอบกับผู้ป่วย และส่วนสุดท้ายคือ ประเมินว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาใช้ในการหาสาเหตุ ของโรคและรักษาผู้ป่วยได้หรือไม่"


CGFNS

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS) คือ การทดสอบสำหรับพยาบาลที่ต้องการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบนี้ได้ ผู้ที่สนใจอยากประกอบวิชาชีพพยาบาล จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเสียก่อน


CAE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Cambridge Advanced Exam (CAE) คือ แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับสูง สำหรับศึกษาต่อในชั้นเรียนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ CAE ประกอบไปด้วยแบบทดสอบ 5 ชุด ได้แก่ Reading, Writing, Grammar and Vocabulary, Learning และ Speaking แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจาก 13,000 มหาวิทยาลัย รวมถึงนายจ้างและรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก


PTE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


Pearson Test of English (PTE) คือ แบบทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก อย่างเช่น ออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ ข้อสอบ PTE จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Written และ Spoken ผู้ผ่านการทดสอบนี้จะได้รับการยอมรับว่ามีทักษะด้านการฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน อยู่ในระดับที่ใช้การได้


TOEFL

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Test of English as a Foreign Language (TOEFL )เป็นของอเมริกา ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ทั้งนี้เพื่อทดสอบว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมากน้อยแค่ไหน  จุดประสงค์คือสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ สามารถนำคะแนนสอบใช้ยื่นเข้าเรียนต่อปริญญาโท และ ปริญญาเอกคณะที่เป็นหลักสูตร International ในประเทศได้
(ดูเพิ่มเติม http://www.tutorferry.com/2015/09/toeic-toefl-ielts.html )


IELTS

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


International English Language Testing System (IELTS ) เป็นการสอบในระบบอังกฤษ เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเช่นกัน ถ้าคิดไปเรียนต่อทางอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็จะต้องใช้คะแนน IELTS การสอบ IELTS ใช้ ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียนการพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษา
(ดูเพิ่มเติม http://www.tutorferry.com/2015/09/toeic-toefl-ielts.html )
เพิ่มเพื่อน

HOTLINEหาครูสอนออนไลน์ ต้องการเรียนออนไลน์ที่บ้าน Tutor Ferry Live รับสอนพิเศษออนไลน์

11 มิ.ย. 2559

4 เรื่องที่ควรทำเมื่อคิดจะขอทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

Ferry Group

เรื่องที่ควรทำเมื่อคิดจะขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

พร้อมกับแนะนำทุนจากมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลียและการเขียน CV ให้ได้ทุน

เรื่องที่ควรทำเมื่อคิดจะขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พร้อมกับแนะนำทุนจากมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลียและการเขียน CV ให้ได้ทุน

21 พ.ย. 2558

TOP 5 มหาวิทยาลัยของโลกและของเอเชีย (และมหาวิทยาลัยของไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่กัน?)

Ferry Group

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Times

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกและของเอเชีย จัดโดยนิตยสารไทม์ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกและทั่วเอเชียเช่น

 • การเรียนการสอน
 • การวิจัย
 • การถ่ายทอดความรู้
 • และมุมมองจากต่างประเทศ 


Top 5 World University Rankings 2015-2016

มหาวิทยาลัยของโลก 5 อันดับแรกมหาวิทยาลัยของโลก 5 อันดับแรก


 1. California Institute of Technology - United States of America
 2. University of Oxford - United Kingdom
 3. Stanford University - United States of America
 4. University of Cambridge - United Kingdom
 5. Massachusetts Institute of Technology - United States of America


Top 5 Asia University Rankings 2015

มหาวิทยาลัยของเอเชีย 5 อันดับแรกมหาวิทยาลัยของเอเชีย 5 อันดับแรก 1. University of Tokyo - Japan
 2. National University of Singapore - Singapore
 3. University of Hong Kong - Hong Kong
 4. Peking University - China
 5. Tsinghua University - China


ส่วนมหาวิทยาลัยของไทยนั้น จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเอเชีย 100 อันดับแรกมีติดอยู่ 2 สถาบันคือ

 • อันดับที่ 55 มหาวิทยาลัยเทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
 • อันดับที่ 91 มหาวิทยาลัยมหิดล


เรียนพิเศษหรือเรียนภาษาออนไลน์สดทาง Skype คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชียปี 2015 : University of Tokyo

Ferry Group

University of Tokyo มหาวิทยาลัยโตเกียว


กำลังจะหมดปี 2015 อีกไม่กี่วันข้างหน้า เราลองมาดูมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชียจากการจัดอันดับของนิตยสารไทม์ ซึ่งการจัดอันดับนี้ ทางนิตยสารไทม์ โดย Thomson Reuters จะพิจารณาจากการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้และมุมมองจากต่างประเทศ 


และในปี 2015 นี้มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชียคือ มหาวิทยาลัยโตเกียว University of Tokyo 

เรามาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้กันเลยครับ


University of Tokyo


University of Tokyo

Address
113-8654
Tokyo Bunkyo-ku 7-3-1 Hongo
Japan
Contact +81 3 3812 2111
http://www.u-tokyo.ac.jp/en


 • 26,199 Students
 • 5.7 Student:Staff Ratio
 • 10% International Studentsผลงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย

A message from University of Tokyo

The University of Tokyo (UTokyo) has led research and education in Japan since our foundation as a national university in 1877. For more than a century, we have been nurturing minds that have gone on to explore space, win Nobel Prizes and expand the frontiers of human knowledge. Today, over 5,500 faculty and over 27,000 students make UTokyo one of the most important global hubs of research and education in one of Asia’s most exciting cities.

UTokyo has long been known as Japan’s premier institution of higher education and for our low student-to-faculty ratio. Our unique liberal arts education provides a sound base in the first half of our four-year undergraduate program, after which our students choose a two-year specialisation in line with their interests. We encourage interdisciplinary approaches throughout.

Our graduate schools provide an excellent environment for first-rate intensive research with the world’s leading researchers, and each graduate student can learn at the cutting edge of their field. In recent years UTokyo has established undergraduate and graduate English-language degree programs, such as our undergraduate PEAK program, further promoting campus diversity.

UTokyo is networked with top universities and research institutions from all parts of the world and the flow of students, research and researchers creates a truly global campus. UTokyo also goes abroad to bring our university to the world, through events such as the UTokyo Forum, held in close partnership with globally renowned academic institutions around the world since 2000.

UTokyo researchers and alumni have expanded the frontiers of human knowledge and their achievements have been recognized in multiple Nobel and other prizes. Yoichiro Nambu and Masatoshi Koshiba have transformed physics, while Kenzaburo Oe and Yasunari Kawabata have enriched global culture through their literary works, to mention just a few. Our website UTokyo Research offers a glimpse into the world of our cutting-edge research.จะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นติวสอบวัดระดับ N คลิกที่นี่
หรือเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์สดทาง Skype คลิกที่นี่

6 พ.ย. 2558

ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย @ RMIT University

Ferry Group

RMIT University 

Royal Melbourne Institute of Technology University

RMIT University

 • จำนวนนักเรียน : 82,000 คน
 • ค่าเทอมศึกษาต่อปริญญาตรี : 28,990 AU$
 • ค่าเทอมศึกษาต่อปริญญาโทและเอก : 28,180 AU$


Melbourne เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 • คุณจะได้เจอผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก นักศึกษานานาชาติจะรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตและการแสดงออกในบรรยากาศที่เป็นอิสระและเคารพกันและกัน 
 • คุณจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้อื่น มันทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจ ผู้คนท้องถิ่นที่นี่ก็อบอุ่นและเป็นมิตร เช่นถ้าคุณหลงทาง ขึ้นรถรางไม่ทัน พวกเขาจะยินดีให้ความช่วยเหลือ 
 • Melbourne เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน คุณจะเจอร้านอาหารต่างประเทศแท้ๆหรือภัตตาคารที่ผสมผสานอาหารหลากหลายสไตล์ ที่นี่ยังมีสถานที่อันน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณอยู่ตามตรอกซอกซอยหรือถนนสายต่างๆ

ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศออสเครเลีย @ The Gordon

Ferry Group

The Gordon Institute of TAFE 

The Gordon International Programs 2016

The Gordon International Programs 2016

สถาบัน TAFE อันเก่าแก่ในเมือง Geelong, รัฐ Victoria


 • รับประกันการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Deakin
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาในหลายสาขาวิชา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนและการอยู่อาศัยอันทันสมัย


ในฐานะหนึ่งในสถาบัน TAFE ประจำภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียThe Gordon มีความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมอันปลอดภัย, ค่าใช้จ่ายเหมาะสมและเป็นมิตร สถาบันตั้งอยู่ในเมือง Geelong ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัฐ Victoria และเป็นประตูสู่ชายหาดโต้คลื่นอันสวยงาม, สัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์และงานเทศกาลและกิจกรรมมากมายที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม


นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1887 ทางสถาบันได้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา, สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่คณาจารย์ที่มีความสามารถสูงในหลากหลายสาขาวิชาชีพพร้อมด้วยจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีมากกว่า 19,000 คน

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันมีความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา, การฝึกอบรมและการพัฒนาของลูกค้ารายบุคคล, ผู้จ้างงาน, ชุมชนและองค์กรภาคอุตสาหกรรมอันหลากหลายข้อมูลการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย @ University of Technology, Sydney

Ferry Group

University of Technology, Sydney - UTS


UTS - University of Technology, Sydney

UTS หนึ่งในมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย นักศึกษา 37,000 คน

 • 130 หลักสูตรปริญญาตรี
 • 210 หลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีหลากหลายสาขา
 • ความร่วมมือทางวิชาการกับ 185 มหาวิทยาลัยใน 40 ประเทศ
 • วิทยาเขตระดับโลกในใจกลางย่านธุรกิจของเมือง Sydney
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี, Sydney (UTS)

เป็นมหาวิทยาลัยร่วมสมัยที่มีวิสัยทัศน์ระดับสากล UTS ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 21 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 50 อันดับแรกที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีโดย QS ครั้งล่าสุด นอกจากนี้ UTS ยังอยู่ในอันดับที่ 28 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ 100 อันดับแรกของโลกโดย Times Higher Education (2015) UTS เป็นหนึ่งใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านวิชาการ (ARWU) โดย Shanghai Jiao Tong ประจำปี 2014 และอยู่ใน 250 อันดับแรกในการจัดอันดับรวมมหาวิทยาลัยโลกโดย Time Higher Education

UTS ตั้งอยู่ในเมือง Sydney อันมีชีวิตชีวาและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม โดยอยู่ไม่ไกลจาก Central Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟและรถประจำทางสถานีหลักของเมือง Sydney และยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งอีกด้วย

UTS จะมอบการเรียนที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติในสถานที่เรียนที่มีคุณภาพระดับโลก นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กับชีวิตการทำงานที่ผ่านทางโครงการสำคัญต่างๆ, การทำงานกลุ่มและกรณีศึกษาจริง หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในด้านการวิจัย, เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทมากกว่า 150 บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับ UTS เพื่อมอบทรัพยากรความรู้, ความเชี่ยวชาญและโอกาสการฝึกงาน


12 ต.ค. 2558

เรียนต่อที่อเมริกา มาดูTOP 7 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในอเมริกา

Ferry Group

TOP 7 University in USA

7 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในอเมริกา จัดอันดับโดยนิตยสาร Time

TOP 7 University in USA 7 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในอเมริกา จัดอันดับโดยนิตยสาร Time


1. Harvard University

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
Massachusetts Hall,
CAMBRIDGE,
Massachusetts,
United States,
02138

Harvard College ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1636 โดยมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่เคมบริดจ์และบอสตัน คณะต่างๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ ศิลปะและวิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การออกแบบ, ศาสนศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา, การปกครอง (JFK School of Government), นิติศาสตร์, แพทยศาสตร์ และสาธารณสุข หลักสูตรต่างๆ เปิดสอนทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี และวิชาชีพ รวมไปถึงเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรภาคฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมี Harvard Art Museum, ห้องสมุดและอื่นๆ อีกมากมายไว้อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาอีกด้วย

 • จำนวนนักเรียน 21000 คน มีนักเรียนต่างชาติคิดเป็น 23% 
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวม S$14,669 ต่อปี2. California Institute of Technology

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
1200 East California Boulevard,
PASADENA,
California,
United States,
91125
California Institute Of Technology ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 2,100 คน หลักสูตรที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ 

 • ชีววิทยา
 • เคมีและวิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณิตศาสตร์ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 
 • และหลักสูตรสหสาขาวิชา 

นอกจากนี้ California Institute Of Technology มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนและในปีแรกของนักศึกษาปริญญาโททุกคนอีกด้วย

 • จำนวนนักเรียน 2130 คน  
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวม US$ 4,467 ต่อปี3. Stanford University

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
450 Serra Mall,
STANFORD,
California,
United States,
94305
Standford University เปิดสอนในปี ค.ศ. 1891 หลังจากใช้เวลาวางแผนและก่อสร้างอาคารเรียนเป็นระยะเวลาถึง 6 ปี มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมืองสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดสอนหลายคณะ ได้แก่ 

 • มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • การศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัยสาขาธุรกิจ
 • กฎหมาย
 • การแพทย์ 

โดยสถาบันเปิดสอนทั้งระดับสูงกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา

 • จำนวนนักเรียน 17,096 คน  
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวม US$14107 ต่อปี4. Massachusetts Institute of Technology

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
77 Massachusetts Avenue,
CAMBRIDGE,
Massachusetts,
United States,
02139
The Massachusetts Institute of Technology admitted its first students in 1865. It is located along the Cambridge side of the Charles River Basin. MIT is accredited by the New England Association of Schools and Colleges. The various schools—
School of Architecture and Planning
School of Engineering
School of Humanities
Arts, and Social Sciences
Sloan School of Management
School of Science and Whitaker College of Health Sciences and Technology—
of the institution offer the different study programs. There are 6 campus houses at MIT which provide accommodation to the students.

 • จำนวนนักเรียน 11,319 คน  
 • ค่าใช้จ่ายโดยรวม US$13224 ต่อปี5. Princeton University

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
The Trustees of Princeton University,
PRINCETON,
New Jersey,
United States,
08544
Princeton University is a private research university located in Princeton, New Jersey. It was founded in 1746 as the College of New Jersey. Today, the university enrolls approximately 7,145 undergraduate and graduate students. Undergraduate students are offered the bachelor of Arts or Science degrees in different fields. The Graduate School offers advanced degrees in Humanities, Social Sciences, ordinary Sciences and Engineering. Ph.D. candidates can pursue research in a range of programs that include: Mathematics, Geosciences, Philosophy, Religion, Sociology, Physics, Music, Classics and Psychology.

 • จำนวนนักเรียน 7800 คน 
 • ค่าใช้จ่าย S$28425 ต่อปี6. University of California, Berkeley

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
BERKELEY,
California,
United States,
94720
University of California ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 สถานที่ตั้งอยู่ที่เมือบเบิร์กลีย์ บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรัฐแห่งนี้มีจำนวนนักศึกษา 35,409 คน ระดับการศึกษาที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ ปริญญาตรี, ปริญญาโท, วิชาชีพ และปริญญาเอก สำหรับคณะต่างๆ ที่นี่ ได้แก่ 

 • เคมี
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภูมิสถาปัตย์
 •  อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ศึกษาศาสตร์
 •  วารสารศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • นโยบายสาธารณะ
 • สารสนเทศ
 • นิติศาสตร์
 • ทัศนมาตรศาสตร์(คลีนิกสายตา)
 • สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

จำนวนนักเรียน 37,581 คน 
ค่าใช้จ่าย S$14922 ต่อปี


7. Yale University

หาครูสอนภาษาที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาที่บ้าน

ที่อยู่
Yale University,
PO Box 208323,
NEW HEAVEN,
Connecticut,
United States,
06511
Yale University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1701 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ในเมืองนิวเฮเวน รัฐคอนเนคติคัท และมหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของกลุ่มไอวีลีกด้วย สถาบันประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ วิทยาลัยเยล (หลักสูตรระดับปริญญาตรี), บัณฑิตวิทยาลัยสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภาคคคณะการศึกษาด้านวิชาชีพ โดยเปิดสอนหลักสูตรการสอนและการวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัยและคณะการศึกษาด้านวิชาชีพจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 

 • บัณฑิตวิทยาลัยสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ศาสนศาสตร์
 • การศึกษาเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมาย, การจัดการ
 • การแพทย์
 • การพยาบาล 

และอีก 4คณะ เปิดสอนสาขาศิลปะ ได้แก่ สถาปัตยกรรม, ศิลปะ, การละครและดนตรี

 • จำนวนนักเรียน 12,336 คน นักเรียนต่างชาติคิดเป็น 20%  
 • ค่าใช้จ่าย S$14000 ต่อปี
นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเข้าประเทศได้ด้วยวีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่าแบบ F-1 (academic studies) หรือ M-1


หากต้องการสมัครวีซ่านักเรียน เราจะต้อง


 1. ลงทะเบียนหรือได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาการ (ปริญญาตรีและโท), หลักสูตรด้านภาษา หรือหลักสูตรอาชีวะศึกษา แล้ว
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถาบันของเราได้รับการรับรองผ่าน US Citizenship and Immigration Services
 3. เป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลา
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเสริมทักษะ
 5. มีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน
 6. มีความตั้งใจจะกลับประเทศหลังเรียนจบ

หลังจากได้รับเลือกให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราสมัครแล้ว เราจะได้รับแบบฟอร์ม I-20 จากทางสถาบันและจ่ายค่าสมัครขอวีซ่า I-901 SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) ประมาณ $200 USD (6,000 บาท)ผู้สมัครต้องส่งแบบฟอร์มและเอกสารตามด้านล่างนี้


 1. แบบฟอร์ม I-20A-B, Certificate of Eligibility for Non-immigrant (F-1) Student Status-For Academic and Language Students,หรือ แบบฟอร์ม I-20 M-N, Certificate of Eligibility for Non-immigrant (M-1) Student Status for Vocational Students. เราจะต้องส่งเอกสารเหล่านี้ผ่านแบบฟอร์มที่ทาง SEVIS กำหนด และได้รับการเซ็นจากสถาบันที่ตอบรับเราเรียบร้อยแล้ว
 2. แบบฟอร์ม DS-160 webpageหรือ DS-160 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมภาษาไทยที่นี่
 3. Passport ที่สามารถเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาได้ และมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน หลังจากวันจบหลักสูตร (หากไม่ได้รับการยกเว้นจาก country-specific agreements) หาก Passport มีชื่อเจ้าของมากกว่า 1 คน ผู้สมัครวีซ่าควรเป็นคนกรอกข้อมูลการสมัคร
 4. รูปถ่าย 2x2 นิ้ว 1 ใบ ดูคำแนะนำเรื่องรูปถ่ายสำหรับวีซ่า
 5. ใบเสร็จรับเงินจาก MRV ที่แสดงให้เห็นว่าเราจ่ายค่าดำเนินการขอวีซ่าแล้ว
 6. ใบเสร็จรับเงินจาก SEVIS I-901ผู้สมัครทุกคนควรเตรียมเอกสารเหล่านี้ในกรณีที่ถูกขอให้แสดงเอกสาร


 1. Transcripts และใบประกาศณียบัตรจากสถาบันที่เคยศึกษา
 2. ใบประกาศคะแนนจากการสอบTOEFL, SAT, GRE, GMAT หรืออื่นๆ ตามที่สถาบันบังคับ
 3. หลักฐานทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าเราหรือผู้ปกครองมีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอต่อค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราในขณะที่เรียนอยู่ 

ยกตัวอย่างเช่น หากเราหรือผู้สนับสนุนมีเงินเดือน ก็ควรนำเอกสารจ่ายภาษีหรือสมุดบัญชี/ใบรับรองจากธนาคารตัวจริงมาแสดงด้วย หากเราหรือผู้สนับสนุนเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็ควรแสดงใบประกอบการและใบเสียภาษี พร้อมกับสมุดบัญชี/ใบรับรองจากธนาคารตัวจริง

ตามปรกติแล้วเราจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตก่อนได้รับวีซ่า
นักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับอนุญาติให้ทำงานได้ ยกเว้นแต่งานนั้นเป็นงานที่อยู่ในตัวมหาวิทยาลัย ซึjงในกรณีนี้จะสามารถทำงานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษทั้งหมด

 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ชลบุรีครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองชลบุรี บางแสน ศรีราชา แหลมฉบัง บางละมุง พัทยา สัตหีบ
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.พิษณุโลกครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองพิษณุโลก ม.นเรศวร พรหมพิราม บางระกำ เนินมะปราง
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.เชียงใหม่ครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่ แม่ริม สารภี สันกำแพง สันทราบ สันป่าตอง หางดง
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ขอนแก่นครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองขอนแก่น ม.ข. หนองเรือ พระยืน บ้านฝาง ชุมแพ น้ำพอง หนองสองห้อง พล บ้านไผ่
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ภูเก็ตครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองภูเก็ต วิชิต ป่าตอง ราไวย์ เกาะแก้ว ถลาง กะทู้ บางเทา กู้กู
 • www.tutorferry.comเรียนพิเศษที่บ้าน จ.นนทบุรีครูสอนพิเศษตามบ้นในเมืองนนท์ บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด งามวงศ์วาน บางกรวย
 • Tutors Reviews


  Total Rating ✔

  4.8 stars – 2,789 reviews

 • www.tutorferry.comคุณแม่น้อง เกรด 11 MUIDS ที่ราชพฤกษ์เรียน Math Inter เสริมเพิ่มเกรด
 • www.tutorferry.comคุณแม่น้อง เกรด 10 จ.ชลบุรีติวสอบ GED และ SAT วิชา Math ,Chem และ Phy
 • www.tutorferry.comคุณน้าน้อง ม.5 ที่วัชรพล เรียนคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานเตรียมแอดมิชชั่น
 • www.tutorferry.comคุณแม่น้องอนุบาล 2 ที่พัทยาเรียนเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • www.tutorferry.comนักเรียน คนวัยทำงาน ที่ระยองเรียนภาษาเกาหลีเพื่อการใช้งาน
 • www.tutorferry.comคนทำงาน ที่กรุงเทพฯเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงาน
 • FAQ : เรียนพิเศษที่บ้านและเรียนออนไลน์เรียนกับติวเตอร์คนไหนดี?

  สอนพิเศษตามบ้านและสอนออนไลน์ โดยติวเตอร์คุณภาพ

  ครูสอนพิเศษตามบ้านและสอนออนไลน์

  เรียนคณิตศาสตร์ที่บ้านและเรียนออนไลน์กับติวเตอร์คนไหนดี?

  เรียนคณิตศาสตร์ที่บ้านและเรียนออนไลน์ทาง Google Meet, ZOOM, Skype, Line Vdo Call กับครูสอนคณิตศาสตร์ตามบ้านและสอนออนไลน์คุณภาพอันดับ 1 คลิกดูรายละเอียดติวเตอร์คณิตศาสตร์ที่นี่เลย

  เรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้านและเรียนออนไลน์กับติวเตอร์คนไหนดี?

  เรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้านและเรียนออนไลน์ทาง Google Meet, ZOOM, Skype, Line Vdo Call กับครูสอนวิทยาศาสตร์ตามบ้านและสอนออนไลน์คุณภาพอันดับ 1 คลิกดูรายละเอียดติวเตอร์วิทยาศาสตร์ที่นี่เลย

  เรียนฟิสิกส์ที่บ้านและเรียนออนไลน์กับติวเตอร์คนไหนดี?

  เรียนฟิสิกส์ที่บ้านและเรียนออนไลน์ทาง Google Meet, ZOOM, Skype, Line Vdo Call กับครูสอนฟิสิกส์ตามบ้านและสอนออนไลน์คุณภาพอันดับ 1 คลิกดูรายละเอียดติวเตอร์ฟิสิกส์ที่นี่เลย

  เรียนเคมีที่บ้านและเรียนออนไลน์กับติวเตอร์คนไหนดี?

  เรียนเคมีที่บ้านและเรียนออนไลน์ทาง Google Meet, ZOOM, Skype, Line Vdo Call กับครูสอนเคมีตามบ้านและสอนออนไลน์คุณภาพอันดับ 1 คลิกดูรายละเอียดติวเตอร์เคมีที่นี่เลย

  เรียนชีววิทยาที่บ้านและเรียนออนไลน์กับติวเตอร์คนไหนดี?

  เรียนชีววิทยาที่บ้านและเรียนออนไลน์ทาง Google Meet, ZOOM, Skype, Line Vdo Call กับครูสอนชีววิทยาตามบ้านและสอนออนไลน์คุณภาพอันดับ 1 คลิกดูรายละเอียดติวเตอร์ชีววิทยาที่นี่เลย

  เรียนภาษาอังกฤษที่บ้านและเรียนออนไลน์กับติวเตอร์คนไหนดี?

  เรียนภาษาอังกฤษที่บ้านและเรียนออนไลน์ทาง Google Meet, ZOOM, Skype, Line Vdo Call กับครูสอนภาษาอังกฤษตามบ้านและสอนออนไลน์คุณภาพอันดับ 1 คลิกดูรายละเอียดติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่นี่เลย