เรียนต่อที่มาเลเซียแะนำวิทยาลัย Sunway และสถานที่เที่ยวในสลังงอร์

วิทยาลัย Sunway ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดย Tan Sri Dr Jeffrey Cheah, AO และได้พัฒนาจนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของประเทศมาเลเซียได้ภายในเวลาไม่นาน วิทยาลัยเป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรคู่แฝดและหลักสูตรโอนหน่วยกิตเพื่อช่วยให้นักศึกษามาเลเซียและนานาชาติได้มีโอกาสสำเร็จคุณวุฒิอันเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้ภายในประเทศมาเลเซีย ด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประวัติผลงานด้านวิชาการอันดีเยี่ยมทำให้วิทยาลัยได้รับการยกระดับสถานะเป็น Sunway University College ในปี 2004

Sunway College KL

เรียนต่อที่มาเลเซีย ที่วิทยาลัย Sunway

วิทยาลัย Sunway ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดย Tan Sri Dr Jeffrey Cheah, AO และได้พัฒนาจนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของประเทศมาเลเซียได้ภายในเวลาไม่นาน วิทยาลัยเป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรคู่แฝดและหลักสูตรโอนหน่วยกิตเพื่อช่วยให้นักศึกษามาเลเซียและนานาชาติได้มีโอกาสสำเร็จคุณวุฒิอันเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้ภายในประเทศมาเลเซีย ด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประวัติผลงานด้านวิชาการอันดีเยี่ยมทำให้วิทยาลัยได้รับการยกระดับสถานะเป็น Sunway University College ในปี 2004

ในเดือนมกราคม 2011 ซึ่งเป็นช่วงที่ Sunway University College ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย Sunway ทางวิทยาลัย Sunway ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย, หลักสูตรวิชาชีพการบัญชีรวมถึงหลักสูตรคู่แฝดระดับปริญญาตรีและหลักสูตร MBA ร่วมกับมหาวิทยาลัย Victoria ของประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลโดยสรุป:


 • มีนักศึกษามากกว่า 40,000 คน ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sunway
 • อันดับ 1 ของทวีปเอเชียในด้านความสามารถในการได้งานจากการสำรวจ Student Barometer Survey
 • สถาบันการศึกษา AUSMAT ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมาเลเซีย
 • โอกาสเพื่อการสำเร็จหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Victoria ในประเทศมาเลเซีย
 • ได้คะแนนระดับ 6 ดาวในระบบการให้คะแนนวิทยาลัยของ MYQUEST (ระบบประเมินคุณภาพวิทยาลัยเอกชนของมาเลเซีย) 2014/2015
 • ห้องสมุดวิทยาเขต Sunway อันทันสมัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • ฉลองครบรอบ 14 ปีที่ได้รับสถานะ Platinum ของ ACCA (2003-2017)

เรียนต่อที่มาเลเซีย ที่วิทยาลัย Sunway

พันธมิตรด้านวิชาการ:


มหาวิทยาลัย Victoria:

มหาวิทยาลัย Victoria เป็นมหาวิทยาลัยอันมีชีวิตชีวาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสาขาวิชา ด้วยจำนวนนักศึกษามากกว่า 50,000 คนที่เรียนในหลักสูตรมากกว่า 350 หลักสูตรที่วิทยาเขต 11 แห่งทั้งในและรอบเมือง Melbourne

ACCA:

ACCA เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเริ่มดำเนินการในสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1904 โดยเป็นสมาคมที่เป็นองค์กรด้านการบัญชีนานาชาติที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัย Sunway:

มหาวิทยาลัย Sunway ได้มอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับชั้นนำมายาวนานกว่า 29 ปี โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาธุรกิจ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คอมพิวเตอร์, ศิลปะสร้างสรรค์, การสื่อสาร, ธุรกิจการบริการและจิตวิทยา

การเรียนก่อนระดับมหาวิทยาลัย

ที่ระดับการเรียนเพื่อเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ทางวิทยาลัย Sunway มีหลักสูตรทางเลือกการเรียนระดับเกรด 12 หรือเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลียและแคนาดา หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการเรียนที่แตกต่างกันของนักศึกษาและช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ต้องการ หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอาทิเช่น:


 • AUSMAT (เตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย)
 • Cambridge GCE Advance Level (A-Level)
 • CIMP (หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติของแคนาดา)
 • MUFY (หลักสูตรปูพื้นของมหาวิทยาลัย Monash)
 • Sunway FIA (หลักสูตรปูพื้นสาขาศิลปศาสตร์)
 • Sunway FST (หลักสูตรปูพื้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

หลักสูตรวิชาชีพการบัญชี:

สถาบัน Sunway TES เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลและเป็นส่วนสำคัญของวิทยาลัย Sunway โดยเปิดสอนหลักสูตรการบัญชีวิชาชีพที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อันได้แก่หลักสูตรคุณวุฒิของสมาคมนักบัญชีได้รับอนุญาต (ACCA) และนักเทคนิคการบัญชีได้รับอนุญาต (CAT), คุณวุฒิของสถาบันนักบัญชีได้รับอนุญาตในประเทศอังกฤษและเวลส์ (ICAEW),  ประกาศนียบัตรด้านการเงิน, การบัญชีและธุรกิจ (CFAB), คุณวุฒิของสถาบันผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตแห่งประเทศมาเลเซีย (MICPA) และคุณวุฒิระดับปริญญาโทเช่นผู้ตรวจสอบบัญชีภายในได้รับอนุญาต (CIA), นักวิเคราะห์การเงินได้รับอนุญาต (CFA)

นอกจากนี้ Sunway TES ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูงสาขาวิชาชีพการบัญชีอีกด้วย

ในปี 2013 ทาง Sunway TES ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบัญชี (CAE) โดยรัฐบาลผ่านทางหน่วยงาน Performance Management and Delivery Unit (PEMANDU) และในปีเดียวกัน Sunway TES ยังได้ฉลองครบรอบ “10 ปีที่ได้รับสถานะระดับ Platinum ของสมาคมนักบัญชีได้รับอนุญาต (ACCA)” ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพสูงสุดโดย ACCA (สมาคมนักบัญชีได้รับอนุญาต) ในด้านการเรียนการสอนและบริการช่วยเหลือคุณภาพสูงที่มีให้กับนักศึกษาหลักสูตร CAT และ ACCA

ในปี 2014 Sunway TES ได้มีการฉลองความร่วมมือกับ ICAEW ครบ 10 ปี และในปี 2015 Sunway TES ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของ CPA Australia อีกด้วย

หลักสูตรคู่แฝดและ MBA:

มหาวิทยาลัย Victoria (VU) ในเมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลียมีประวัติความร่วมมือกับ Sunway มาอย่างยาวนานย้อนหลังไปถึงปี 1987 ความร่วมมือทางวิชาการอันดีนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงานและภาคอุตสาหกรรม เช่นหลักสูตรปริญญาตรีธุรกิจคู่แฝด, MBA และหลักสูตรปริญญาโทธุรกิจ – ระบบการวางแผนทรัพยากรบริษัท (ERP) ที่เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Victoria โดยในปี 2014 ทางวิทยาลัย Sunway และ VU ได้มีการจัดงานฉลองความร่วมมือครบ 20 ปี

วิทยาลัย Sunway จะยังคงมอบการศึกษาแบบองค์รวมและบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักวิเคราะห์และพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการสมัครเรียนวิทยาลัย Sunway คือการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งมาทางอีเมล์พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถส่งเอกสารมายังวิทยาลัยทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน 

เอกสารประกอบการสมัครมีดังต่อไปนี้: • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ (พื้นหลังสีขาวและสีหน้าปกติ)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด - รวมหน้าที่ว่าง หนังสือเดินทางควรมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 18 เดือนนับจากวันรับเข้าเรียนหลักสูตร
 • สำเนาที่ผ่านการรับรอง 2 ฉบับของใบรับรองผลการเรียนและผลการสอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • หากได้รับทุนการศึกษา/ทุนกู้ยืม ต้องแสดงหลักฐานแนบ
 • เอกสารทั้งหมดที่ส่งมาตัองแปลเป็​​นภาษาอังกฤษ
 • ผลการตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตร (ไม่สามารถขอคืนได้)  700 ริงกิต
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับ EMGS 2,000 ริงกิต (1 ปี)
 • เอกสารรับรองการนำไปใช้ (NOC)/หนังสือรับรองสถานภาพ (ประเทศแอฟริกาใต้ซาฮารา)

นักศึกษาที่ต้องการที่พักภายในวิทยาเขตควรทำการสมัครพร้อมกัน โดยมีค่าดำเนินการ 500 ริงกิต ใบสมัครทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาด้วยความรอบคอบและนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าเรียนที่วิทยาลัย ค่าอาหารและที่พักโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 1,500 ริงกิต
เรียนต่อที่มาเลเซีย

ที่อยู่


No. 2, Jalan Universiti,
Bandar Sunway,
Selangor,
Malaysia,
47500
ที่มา : https://www.hotcourses.in.th/


สถานที่ท่องเที่ยวในรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย

ถ้ำบาตู 

เรียนต่อที่มาเลเซียแะนำวิทยาลัย Sunway และสถานที่เที่ยวในสลังงอร์

นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปี ผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจำปีไทปูซัม

ถ้ำหินปูนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยสามถ้ำหลัก ซึ่งใช้เป็นวัดและศาลฮินดู สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ำบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำ นอกจากนี้ หากคุณเดินขึ้นบันได 272 ขั้น คุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน

รอบๆ วัด คุณจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ที่นี่ยังเป็นจุดปีนหน้าผาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย นอกจากนี้ ยังมีถ้ำรามายณะซึ่งด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนาฮินดูให้เที่ยวชม


สวนสนุกซันเวย์ลากูน (Sunway Lagoon Theme Park)

เรียนต่อที่มาเลเซียแะนำวิทยาลัย Sunway และสถานที่เที่ยวในสลังงอร์

ความสนุกสนานเล็กๆ ในวันหยุด ที่คุณไม่ต้องออกไปไกลถึงนอกเมือง สวนสนุกซันเวย์ลากูน ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย และอยู่ห่างจากเมืองกัวลาลัมเปอร์เพียง 15 นาที ที่นี่ คุณจะพบกับสวนสนุกถึงห้าแบบตั้งอยู่ในที่เดียวกัน พร้อมเครื่องเล่นกว่า 80 ชิ้น และสถานที่ที่น่าสนใจให้เลือกชม

เลือกไปเดินเล่นที่ Water Park, Amusement Park, Wildlife Park, Extreme Park และ Scream Park ที่ใดที่หนึ่ง หรือใช้เวลาทั้งวันเที่ยวชมสวนทุกแห่ง เพลิดเพลินไปกับชายหาดโต้คลื่นเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ชิงช้าน่าหวาดเสียว สวนสัตว์แบบอินเตอร์แอคทีฟแห่งแรกในมาเลเซีย และหนึ่งในเส้นทางบินของค้างคาวแม่ไก่ที่ยาวที่สุดในโลก

ชายหาดเทียมที่สวนสนุกแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตร สามารถสร้างคลื่นได้สูงถึง 8 ฟุต ผู้ปกครองสามารถนอนอาบแดด ในขณะที่เด็กๆ เพลิดเพลินไปกับการเล่นทรายได้ สำหรับผู้ที่กระหายความตื่นเต้น ก็สามารถคว้ากระดานออกไปโต้คลื่นได้เลย!

สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ เกมเพนท์บอล การขี่จักรยานเสือภูเขา การปีนหน้าผาเทียม บันจี้จั๊ม ขับรถโกคาร์ต ขับรถ ATV โรงละครแห่งความสะพรึงกลัวปอนเตียนัก สงครามเลเซอร์เทอร์มิเนเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ซันเวย์ลากูนได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียจากสมาคมสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ (IAAPA) เป็นเวลา 4 ปี (2007-2010) สวนสนุกปิดวันอังคาร ยกเว้นวันวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดโรงเรียน

ไอ-ซิตี้ (i-City)

เรียนต่อที่มาเลเซียแะนำวิทยาลัย Sunway และสถานที่เที่ยวในสลังงอร์

ไอ-ซิตี้ตั้งอยู่ในเมืองชาห์อาลัม รัฐสลังงอร์ รู้จักกันในชื่อเมืองแห่งไฟดิจิตอลและเป็นสวนแสดงแสงไฟเพื่อการท่องเที่ยวแห่งแรกในมาเลเซียโดยจัดแสดงเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัย

เมืองดิจิตอลแห่งนี้ประกอบด้วยถนนช็อปปิ้งสุดชิคและสวนสนุกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยสำหรับการแสดงไฟดิจิตอลที่แตกต่างไม่เหมือนใคร จุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคือ CityPark และ CityWalk

คุณสามารถเดินเล่นในสวน ดูรูปปั้นสวยๆ และสัมผัสโลกใบใหม่จากการแสดงแสงสีที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไอ-ซิตี้คือสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว

หากคุณมาที่นี่ อย่าลืมพกกล้องถ่ายรูปมาเก็บภาพการแสดงแสงสีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ที่นี่ คุณจะได้สัมผัสกับเวทมนตร์อย่างแท้จริง!

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น