ทุนศึกษาที่ประเทศจีน China Scholarship 2016

BNU Scholarship for International Students in China, 2016 นั้นมุ่งรับเฉพาะผู้ที่ไม่มีสัญชาติจีน เพราะต้องการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้เดินทางมาศึกษาที่ Beijing Normal University โดยไม่จำกัดสาขา ทุนครอบคลุมตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยในทุกเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนผลการศึกษาของนักเรียนทุนว่า อยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดหรือไม่ โดยหากเป็นไปตามเกณฑ์ก็จะได้รับการต่ออายุทุนไปตลอดโปรแกรม

ไปเรียนที่ประเทศจีนด้วยการขอทุนกันดีกว่า

ไปเรียนที่ประเทศจีนด้วยการขอทุนกันดีกว่า


Beijing Normal Universityกำลังเปิดรับใบสมัครขอทุนจากนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนต่อในทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอก โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด และมีเงินค่าครองชีพให้ทุกเดือน โดยต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีน เปิดรับสมัครถึง 15 มิถุนายน 2016

Beijing Normal University เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของรัฐบาล ที่เน้นหนักในหลักสูตร
humanities and sciences ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงศัตวรรษที่ 20 มหาวิทยาลัยยังเป็นที่รู้จักกันในเรื่องการเป็นสถาบันที่มุ่งอบรมครูในด้านต่างๆ  ส่วนอันดับนั้นที่นี่ คือ หมายเลข 7 ของจีน ส่วนอันดับ QS World University Ranking อยู่ที่ 252 แรงกิ้งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโลก อยู่ระหว่าง 201-300(ในจีนอยู่ระหว่าง 7-12) ส่วนอันดับในจีนในสาขาวิชา Humanities and Social Sciences อยู่อันดับ 3

BNU Scholarship for International Students in China, 2016 นั้นมุ่งรับเฉพาะผู้ที่ไม่มีสัญชาติจีน เพราะต้องการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้เดินทางมาศึกษาที่ Beijing Normal University โดยไม่จำกัดสาขา ทุนครอบคลุมตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยในทุกเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนผลการศึกษาของนักเรียนทุนว่า อยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดหรือไม่ โดยหากเป็นไปตามเกณฑ์ก็จะได้รับการต่ออายุทุนไปตลอดโปรแกรม

BNU Scholarship for International Students in China, 2016


สรุปเงื่อนไขการให้ทุน


  • ไม่เป็นผู้มีสัญชาติจีน มีสุขภาพสมบูรณ์และมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีน
  • มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และผลการเรียนที่ดีเยี่ยมตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ
  • หากเป็นผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องอยู่ในกลุ่มท็อป 3 ของผู้สอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน เพราะมีผลงานเยี่ยมยอด  
  • ระดับปริญญาโท ต้องมีผลระดับปริญญาตรีที่โดดเด่น และมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  • ระดับปริญญาเอก  ต้องมีผลระดับปริญญาโทที่โดดเด่น และมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  • ได้รับการรับเข้าศึกษาโดย BNU ในปีการศึกษาปัจจุบัน
  • ไม่ได้รับทุนอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทุนของรัฐบาลหรือองค์กรของประเทศใด

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ


  • ค่าเรียนเต็มจำนวนตลอดโปรแกรมการศึกษา
  • ค่าครองชีพระหว่างทำการศึกษา โดยปริญญาตรี ได้เดือนละ 2,000 หยวน,ปริญญาโท 2,500 หยวน และปริญญาเอก 3,000 หยวน
  • ประกันสุขภาพ
ทุนศึกษาที่ประเทศจีน China Scholarship 2016

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดูรายละเอียดทุนต่างๆของจีนได้ที่นี่
Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น