สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » เรียนต่อต่างประเทศมีสอบอะไรกันบ้าง ?

25 มิถุนายน 2559

เรียนต่อต่างประเทศมีสอบอะไรกันบ้าง ?

เรียนต่อต่างประเทศ จะเป็นระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (หรือจะเข้าไปประกอบอาชีพเฉพาะ) ทางมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนอกจากจะดูผลการเรียนที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการกำหนดสอบวัดระดับเฉพาะคณะนั้นๆด้วย ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญในการคัดเลือก น้องๆที่สนใจหรือมีแผนที่จะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไหน คณะอะไรลองศึกษาและดูระเบียบการให้ดีนะครับ

การสอบวัดระดับประเภทต่างๆ

เช่น GMAT ,GRE , ACT ,SAT ,LSAT ,PTE ,TOEFL ,IELTS

สำหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ จะเป็นระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (หรือจะเข้าไปประกอบอาชีพเฉพาะ) ทางมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนอกจากจะดูผลการเรียนที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการกำหนดสอบวัดระดับเฉพาะคณะนั้นๆด้วย ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญในการคัดเลือก น้องๆที่สนใจหรือมีแผนที่จะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไหน คณะอะไรลองศึกษาและดูระเบียบการให้ดีนะครับ จะได้เตรียมตัวไว้ได้แต่เนิ่นๆ เพราการสอบบางอย่างนั้นค่อนข้างยาดทีเดียว วันนี้เรามาดูกันครับว่าการสอบวัดระดับประเภทต่างๆนั้นมีอะไรกันบ้าง (ที่นำมาลงเป็นเพียงบางส่วนนะครับ)GMAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Graduate Management Admission Test (GMAT) คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเรียน Business schools ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่ต้องสอบ GMAT ได้แก่ MBA, บัญชี, การเงิน และการจัดการ ข้อสอบ GMAT จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก quantative section จะเป็นการวัดว่าผู้สมัครมีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะหรือไม่ ส่วนที่สอง verbal section วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านและการทำความเข้าใจ รวมถึงการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ส่วนที่สาม intergrated reasoning section วัดความสามารถในการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์บทความ และเขียนแสดงความคิดเห็น"


GRE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Graduate Records Examinations (GRE’s) คือข้อสอบพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ข้อสอบ GRE มีเนื้อหาครอบคลุมหลายวิชามาก การสมัครปริญญาโทบางสาขามีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะสอบวิชาที่กำหนดให้ผ่านเสียก่อน
GRE นิยมใช้กันมากในการสอบเข้าหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนประกอบของข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ the verbal section, the quanititve section และ the analytic writing section การทดสอบนี้เริ่มมีขึ้นในปี 1949 จัดการสอบโดย the Educational Testing Service และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่เมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา"


ACT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


American College Testing Assessment (ACT) คือ แบบทดสอบมาตรฐานสำหรับการสมัครเรียนปริญญาตรี ในประเทศอเมริกา มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะต้องการผลสอบ SAT บางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องการผลสอบ ACT การสอบจะแบ่งออกเป็น 5 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์


SAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


SAT คือ การทดสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา เนื้อหาข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ The critical reading section ทดสอบด้านการอ่านและตอบคำถาม เพื่อวัดความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์, Mathematical วัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ Creative writing การเขียนเชิงสร้างสรรค์


LSAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Law Schools Admission Test (LSAT) เป็นข้อสอบมาตรฐานใช้เวลาสอบครึ่งวัน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียน Law Schools ที่อเมริกาและแคนนาดา โดยมีสนามสอบอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วโลก แบบทดสอบนี้จะวัดทักษะการอ่าน และการใช้เหตุผลเชิงภาษา ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ที่ต้องการจะมีอาชีพในกฎหมาย
แบบทดสอบจะเป็น multiple choice ให้เลือกตอบ เพื่อดูว่าคุณมีทักษะการวิเคราะห์และการใช้ตรรกะเพื่ออธิบายเหตุผลมากน้อยแค่ไหน หากสนใจเรียนต่อด้านกฎหมาย สถานศึกษาส่วนใหญ่มักกำหนดไว้ว่าจะต้องยื่นคะแนน LSAT ประมาณช่วงเดือนธันวาคม แต่คุณก็ควรจะเริ่มสอบ LSAT ไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน หรือ เดือนกันยายน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า "


PCAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


Pharmacy College Admission Test (PCAT) คือ แบบทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ PCAT เน้นวัดความรู้เชิงบูรณาการใน 6 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษา, ความรู้ด้านชีววิทยา, การอ่านจับใจความ, ความสามารถด้านการคำนวณ, ความรู้ด้านเคมี และการเขียนเรียงความ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ วิทยาศาสตร์ หรือประเด็นการเมือง


MCAT

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Medical College Admission Test (MCAT) คือแบบทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อสาขาวิชาการแพทย์ โดยการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ physical sciences, verbal reasoning, biology และ the trial section สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ MCAT ได้ที่ www.aamc.org/students/applying/mcat


NBDE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The National Board of Dental Examination (NBDE) คือ การทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนด้านทันตกรรมในประเทศอเมริกา แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามแบบ multiple choice ประมาณ 400 ข้อ เกี่ยวกับจุลชีววิทยา, ทันตกรรม และคัพภวิทยา (Embryology) ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลด้านวิชาชีพ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัยด้านทันตกรรมในด้านต่างๆ


USMLE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The United States Licensing Examination (USMLE) คือ การสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ สำหรับทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แบบทดสอบจะเน้นการประเมินความสามารถของนักศึกษาแพทย์ว่า พวกเขาจะสามารถนำความรู้ที่เรียนมา ไปประยุกต์ใช้กับการรักษาผู้ป่วยชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหน
กระบวนการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก จะเป็นการประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ส่วนที่สอง ตรวจสอบความสามารถของแพทย์ในการโต้ตอบกับผู้ป่วย และส่วนสุดท้ายคือ ประเมินว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาใช้ในการหาสาเหตุ ของโรคและรักษาผู้ป่วยได้หรือไม่"


CGFNS

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS) คือ การทดสอบสำหรับพยาบาลที่ต้องการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบนี้ได้ ผู้ที่สนใจอยากประกอบวิชาชีพพยาบาล จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเสียก่อน


CAE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Cambridge Advanced Exam (CAE) คือ แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับสูง สำหรับศึกษาต่อในชั้นเรียนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ CAE ประกอบไปด้วยแบบทดสอบ 5 ชุด ได้แก่ Reading, Writing, Grammar and Vocabulary, Learning และ Speaking แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจาก 13,000 มหาวิทยาลัย รวมถึงนายจ้างและรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก


PTE

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


Pearson Test of English (PTE) คือ แบบทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก อย่างเช่น ออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ ข้อสอบ PTE จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Written และ Spoken ผู้ผ่านการทดสอบนี้จะได้รับการยอมรับว่ามีทักษะด้านการฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน อยู่ในระดับที่ใช้การได้


TOEFL

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


The Test of English as a Foreign Language (TOEFL )เป็นของอเมริกา ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ทั้งนี้เพื่อทดสอบว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมากน้อยแค่ไหน  จุดประสงค์คือสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ สามารถนำคะแนนสอบใช้ยื่นเข้าเรียนต่อปริญญาโท และ ปริญญาเอกคณะที่เป็นหลักสูตร International ในประเทศได้
(ดูเพิ่มเติม http://www.tutorferry.com/2015/09/toeic-toefl-ielts.html )


IELTS

สอนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%


International English Language Testing System (IELTS ) เป็นการสอบในระบบอังกฤษ เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเช่นกัน ถ้าคิดไปเรียนต่อทางอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็จะต้องใช้คะแนน IELTS การสอบ IELTS ใช้ ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียนการพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษา
(ดูเพิ่มเติม http://www.tutorferry.com/2015/09/toeic-toefl-ielts.html )
เพิ่มเพื่อน

HOTLINEหาครูสอนออนไลน์ ต้องการเรียนออนไลน์ที่บ้าน Tutor Ferry Live รับสอนพิเศษออนไลน์

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เรียนต่อต่างประเทศมีสอบอะไรกันบ้าง ?

บทความจาก TutorFerry, เรียนต่อต่างประเทศ, inter