สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » แนวข้อสอบ Onet ภาษาไทยพร้อมเฉลย ชุด 1

03 มกราคม 2559

แนวข้อสอบ Onet ภาษาไทยพร้อมเฉลย ชุด 1

ติวสอบ Onet ที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET

ข้อ 1 - 23


อ่านประกาศแจ้งความนี้  แล้วตอบคำถามข้อ 1 – 3

รูปประกอบคำถามข้อ 1 – 3

1. บุคคลในข้อใดไม่มีสิทธิ์รับเงินความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. จำนวน 100,000  บาท  ในกรณีประสบภัย
จากรถ
1.  สาลีสติวิปลาสตลอดไป
2.  สาโรจน์ต้องตัดขาข้างซ้าย
3.  สาลินเดินไม่ได้  ต้องนั่งเก้าอี้เข็นตลอดเวลา
4.  สารัชกระดูกข้อเท้าหัก  ต้องเข้าเฝือกเป็นเวลา  2  เดือน

2. ข้อใดไม่ใช่แหล่งสอบถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย
1.  สายด่วนประกันภัย  1186 2.  www.doi.go.th
3.  กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย์ 4.  ตู้ปณ. 69  บางซื่อ  กรุงเทพ 10800

3. บุคคลในข้อใดไม่ทำตามกติกาในการตอบปัญหาชิงรางวัลประจำเดือน
1.  ประณตใช้ไปรษณียบัตรเขียนคำตอบ
2.  ประพาสระบุชื่อและที่อยู่ของตนเองในคำตอบ
3.  ประทินเขียนคำตอบส่งไปที่  www.doi.go.th
4.  ประสงค์ระบุชื่อหนังสือพิมพ์มติชน  ประจำวันที่  25  ธันวาคม  2549  ในคำตอบ

4. ข้อใดเป็นประโยคใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
(1)  ภาวะโภชนาการเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในวัย  50  ปี/ (2)  เพราะการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมดุล /  (3)  โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่จะมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  มีภูมิต้านทาน  ไม่ติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่าย /  (4)  ร่างกายจะสามารถต้านโรคร้ายต่าง  ๆ รวมถึงป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจได้
1.  ข้อ  (1) 2.  ข้อ  (2)
3.  ข้อ  (3) 4.  ข้อ  (4)

5. คำสอนในข้อใดนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนได้มากที่สุด
1.  อย่าลองคะนองตน ตามชอบ ทำนา
2.  จงพ่ออย่ายืนยล แต่ตื้น
3.  อย่าระคนปนใกล้ เกลือกกลั้วขลาดเขลา
4.  อย่าหย่อนวิริยะยล อย่างเกียจ

6. ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรี่องใด
ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า  การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ  หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น
1.  ความรับผิดชอบของผู้นำ 2.  ความสามัคคีของคนในสังคม
3.  ความเจริญมั่นคงของประเทศ 4.  ความสำนึกรู้หน้าที่ของคนไทย

7. ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้
อันข้าไทได้พึ่งเขาจึงรัก แม้นถอยศักดิ์สิ้นอำนาจวาสนา
เขาหน่ายหนีมิได้อยู่คู่ชีวา แต่วิชาช่วยกายจนวายปราณ
1.  รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา 2.  ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด
3.  มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน 4.  ความรู้คู่เปรียบด้วย กำลัง  กายเฮย

8. ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดไม่อาจอนุมานได้
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว  ความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในครอบครัวจึงไม่แน่นแฟ้นเท่าที่ควร
1.  ครอบครัวส่วนมากพ่อแม่ทำงานนอกบ้าน 2.  พ่อแม่ไม่มีเวลารับฟังปัญหาของลูก
3.  สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อย 4.  เวลาส่วนใหญ่ของลูกอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียน

9. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวใจผู้อ่านในเรื่องใด
หากพวกเราทั้งหลายอยากให้ลูกหลานของเราเจริญเติบโตเป็นคนดีที่มีความฉลาด  มีความเพียร  ก็จงหมั่น
จัดหาหนังสือดี ๆ  ให้พวกเขาได้อ่านกัน  และร่วมสร้างกุศลจัดซื้อหนังสือบริจาคส่งไปให้ห้องสมุด  เพื่อ
ลูกหลานของเราได้มีโอกาสอ่านเถอะ  เพราะเด็กที่ฉลาดมีความเพียรย่อมส่งผลให้ประเทศชาติเจริญ
1.  การรักการอ่าน 2.  การบริจาคหนังสือ
3.  การส่งเสริมให้เด็กฉลาด 4.  การพัฒนาประเทศด้วยการอ่าน

10. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของผู้พูด
แม้ว่าฉันจะตายในการรับใช้ชาติ  ฉันก็จะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก  เพราะเลือดทุกหยดที่รินรดออกมาจะ
สร้างความเจริญให้ประเทศชาติ  และก่อให้เกิดความเข้มแข็งอันทรงพลัง
1.  ความเสียสละ 2.  ความมุ่งมั่น
3.  ความซื่อสัตย์ 4.  ความรับผิดชอบ

11. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
วัยรุ่นจะรักเพื่อนมาก  เพราะมองเห็นว่าเพื่อนมีปัญหาคล้ายกับตนเอง  จึงมักเห็นอกเห็นใจกันและมัก
คิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ  จึงได้พยายามเกาะกลุ่มกันเอง พูดคุยกันเอง  ปรึกษากันเอง พ่อแม่หลายคนไม่เข้าใจไป
ตำหนิว่าเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อแม่  จึงทำให้น้อยใจและโต้ตอบกลับมา  เกิดเป็นความขัดแย้งในครอบครัว
1.  ให้ผู้ใหญ่เข้าใจวัยรุ่น 2.  แสดงความเห็นใจวัยรุ่น
3.  แสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นในแง่ลบ 4.  แก้ปัญหาการคบเพื่อนของวัยรุ่น

12. คำประพันธ์ต่อไปนี้ผู้เขียนสื่อความหมายตามข้อใด
ถ้าโลกคือละครโรงใหญ่ ผู้กำกับคือใครที่แอบซ่อน
เราจะยอมเขากำหนดทุกบทตอน หรือจะต้อนผู้กำกับให้อับจน
1.  เยาะเย้ยโชคชะตาอันรันทด 2.  ต้องการลิขิตชีวิตด้วยตนเอง
3.  ปลงตกกับชีวิตที่พลิกผัน 4.  ครุ่นคิดเรื่องอำนาจพรหมลิขิต

13. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้
แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกำลังถูกโรคอ้วนรุมเร้าอันเป็นผลจากการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด  จึงร่วมกันจัดการประกวดการลดน้ำหนักเพื่อขจัดความเสี่ยง  เป็นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการลดน้ำหนักมากกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองอ้วนต่อไป
1.  ผลเสียของโรคอ้วน 2.  การแข่งขันลดความอ้วน
3.  ภัยของการบริโภคอาหารจานด่วน 4.  วิธีการป้องกันและรักษาโรคอ้วน

14. ข้อใดไม่แสดงภาพความขัดแย้ง
1.  รู้สึกอ่อนเพลีย  เหนื่อย  คล้ายอยู่ในความฝัน 2.  ภายในปากเต็มไปด้วยน้ำ  แต่ลำคอกลับแห้งผาก
3. หนาวกับร้อนคละเคล้า  ทั้งผลาญเผาและเย็นชา 4.  มีทั้งความเจ็บปวดทรมาน  ว่างเปล่าและสงบสุข

อ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วตอบคำถามข้อ  15-16
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมามองประเทศของตนเองเพื่อตรวจดูความเหมาะสมของเชื้อเพลงชนิดต่าง ๆ  ที่จะนำมาผลิตไฟฟ้า  รวมทั้งกระจายแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ  และมีต้นทุนต่อค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม  ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการวางแผนการผลิตไฟฟ้า  ซึ่งผลสุดท้ายจะส่งผลถึงประชาชนให้ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูก

15. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียน
1.  เชิญชวน 2.  บอกกล่าว
3.  ชี้แจง 4.  ตักเตือน

16. ข้อความข้างต้นไม่ใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด
1.  กระตุ้นให้เกิดการสำนึก 2.  ชี้ให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย
3.  แสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วม 4.  แสดงเหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ

17. ข้อใดใช้วัจนภาษา
1.  เขายิ้มด้วยความพอใจเมื่อได้รับชัยชนะ 2.  เธออ่านนวนิยายแล้วชอบเล่าให้เพื่อนฟัง
3.  นักเรียนในชั้นเงียบทันทีเมื่อครูจ้องหน้า 4.  ทุกครั้งที่ฟังเพลงตลกพวกเราจะหัวเราะทันที


18. “ประกาศ”  ในข้อใดสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด
1.  ให้นักเรียนชั้นม. 6  ทุกคนไปประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมหลังเลิกเรียน
2.  นักเรียนคนในสนใจเข้าค่ายศิลปะสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน  สมัครเข้าค่ายได้วันที่ 2  เดือนหน้า
3.  เชิญร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันจันทร์ที่  26  มิ.ย.  2549  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  
หอประชุม
4.  ให้นักศึกษาวิชาทหารที่จะเดินทางไปฝึกภาคสนามที่ค่ายทหารขึ้นรถพร้อมกันที่โรงเรียน  วันเสาร์ที่  3  
ต.ค. 2549

19.  ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายแบบใด
การเดินทางในสมัยก่อนใช้เกวียนหรือช้างหรือม้าถ้าไปทางบก  ถ้าเดินทางเรือก็ใช้เรือพายหรือเรือแจว  
การเดินทางกินเวลานาน  ผู้ที่มีนิสัยทางกวีจึงแต่งคำประพันธ์พรรณาหนทางที่ผ่านไป
1.  ใช้ตัวอย่าง 2.  กล่าวตามลำดับ
3.  ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน 4.  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

20. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบบรรยาย
1.  ปลาหนักสามสิบกิโลกระแทกผิวน้ำเสียงดัง  มันหงายท้องขึ้นมาอยู่ครู่หนึ่งก่อนพลิกกลับ  แล้วผลุบ
หายลงสู่ใต้น้ำ
2.  พ่อครัวรีบปืนขึ้นหลังคา  อุ้มไอ้โต้งลงมาล่ามไว้  หยิบผ้าขนหนูออกมาเช็ดขนให้มัน
3.  รถยนต์คันหนึ่งเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยและจอดอยู่ใกล้ปากทางหลายนาที
4.  เขายังจำใบหน้าท่าทางของเธอได้อย่างติดตา  เธอเป็นคนอ้วน หน้าอิ่ม  แก้มแดงเรื่อ  เหมือนดอกหงอนไก่บาน

21. ข้อใดใช้โวหารการเขียนต่างกับข้ออื่น
1.  เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น  พร้อมกับเสียงที่ทุกคนเปล่งออกมาว่า  “ทรงพระเจริญ”  ก็ดังก้อง
    ไปทั่วบริเวณ
2.  มองไปทางไหนเห็นแต่สีเหลืองอร่ามสะพรั่งไปทั่วบริเวณ  อาจมีสีอื่นบ้างจากร่มกั้นกางกันแดดเป็นสี
    กระดำกระด่างแซมปนอยู่
3.  เสียงผู้คนตะโกนก้องไปทั่วว่า  “ทรงพระเจริญ”  แสงแดดที่แผดกล้ากลับรู้สึกอบอุ่น  มีสายลมเย็น ๆ  
    แผ่วผ่านมา
4.  เสียงเห่เรือก้องกังวานตามผืนน้ำ  ท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่สาดแสงสีเหลืองทองจับเป็นประกาย
   บริเวณหมู่ยอดเจดีย์

22. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
1.  สมัยนี้ของทุกอย่างแพงไปหมดเพราะภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ
2.  เขาเป็นนักกีฬาชื่อก้องของไทย  ที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้วีรบุรุษคนสำคัญ
3.  ฝนโปรยปรายลงมาให้ความปรานีแก่ชีวิตสัตว์ในทะเลทรายซึ่งแห้งแล้งอย่างแสนสาหัส
4.  วัฒนธรรมทางจิตใจที่สำคัญคือวัฒนธรรมเกี่ยวกับความคิด  ความเชื่อ  และความศรัทธาในศาสนา
23. รายงานเรื่อง  “การวิเคราะห์เพลงอีแซว”  ควรเรียงลำดับโครงเรื่องตามข้อใด
1.  บทบาทของเพลงอีแซวต่อสังคมไทย
2.  ความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว
3.  สถานภาพและการอนุรักษ์เพลงอีแซวในปัจจุบัน
4.  การสร้างสรรค์บทเพลงอีแซว
1.  2-1-3-4 2.  2-4-1-3
3.  4-2-3-1 4.  4-3-2-1เฉลยแนวข้อสอบ Onet วิชาภาษาไทยข้อ 1 - 23


ข้อ 1 - 9

ข้อ 10 - 18

ข้อ 19 - 23
เพิ่มเพื่อน

HOTLINE

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แนวข้อสอบ Onet ภาษาไทยพร้อมเฉลย ชุด 1

แอดมิชชั่น, O-NET