สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2

03 มกราคม 2559

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2

ติวO_NETที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%

ตัวอย่างข้อสอบ ONET วิชาภาษาไทย

ข้อ 24 - 41

ข้อสอบภาษาไทย Onet ข้อ 24-41

24. ถ้าต้องการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง  เนื้อหาในข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด
1.  มัคคุเทศก์  2.  พาหนะและเส้นทางคมนาคม
3.  ที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศ 4.  สิ่งที่น่าสนใจและประโยชน์

25. ข้อความต่อไปนี้ไม่อาจใช้เป็นส่วนใดของเรียงความ
ตลาดโรงเกลือที่นี่จึงเปรียบได้ดั่ง  “สวรรค์ของนักช็อปเดินดิน”  ที่แต่ละวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นจะมี
นักท่องเที่ยวนับพันนับหมื่นทยอยเดินทางมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกคุณภาพดีจากทั่วทุก
มุมโลก  ใครที่เคยบอกว่าของถูกมักไม่ดี  ของดีมักไม่ถูก  เห็นทีจะใช้กับที่นี่ไม่ได้แน่
1.  ส่วนนำเรื่อง   2.  ส่วนเนื้อเรื่อง
3.  ส่วนขยายความ 4.  ส่วนสรุป

26. เมื่อเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง ข้อใดเป็นลำดับที่ 4
1.  บางก้อนอยู่ใต้พื้นถนน  บางก้อนแช่นิ่งจมอยู่ในคลอง
2.  นี่แหละหินก็เหมือนชีวิตคนเรามีสูงมีต่ำ
3.  หินจากภูเขาลูกเดียวกันแท้ ๆ 
4.  บางก้อนอยู่บนยอดสูงของเจดีย์

27. ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจน้อยที่สุด
1.  ยีนส์ฟอกของแท้จากอเมริกามาถึงแล้ว
2.  รับซื้อรถเก๋ง  กระบะ  ตู้  ในราคาสูงด้วยเงินสด
3.  ที่นี่รับเช่าพระเครื่อง  พระบูชาทุกรุ่น  ทั้งเก่าและใหม่
4.  ขายรถสปอร์ตรุ่นล่าสุด  สภาพสวยหรู  ราคาเป็นกันเอง

28. ข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด
สังคมไทยยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ขณะเดียวกันก็เกิดสังคมอุตสาหกรรม  สังคมเมือง  
และกำลังจะกระโดดข้ามไปเป็นสังคมเทคโนโลยี  สังคมไทยจึงมิได้ข้ามผ่าน  แต่อยู่ในสังคม  3  ยุค
ในช่วงเวลาเดียวกัน
1.  เชิงคุณค่า 2.  เชิงนโยบาย
3.  เชิงข้อเท็จจริง 4.  เชิงข้อเท็จจริงและคุณค่า

29. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้
หมู่บ้านนี้มีผู้อาศัยเกือบหนึ่งพันครอบครัว  แต่ไม่มีสถานะที่ที่ชาวบ้านจะพักผ่อนหย่อนใจได้เลย  บริเวณ
นี้เป็นที่ว่างแห่งเดียวที่เหลืออยู่  การสร้างอาคารพาณิชย์ในบริเวณนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมแม้แต่น้อย
1.  หมู่บ้านนี้ควรสร้างอาคารพาณิชย์หรือไม่
2.  ชาวบ้านมีที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอหรือไม่
3.  ควรสร้างอาคารพาณิชย์ในบริเวณที่เหลืออยู่หรือไม่
4.  ผลประโยชน์ทางธุรกิจสำคัญกว่าผลประโยชน์ของชุมชนหรือไม่

30. ข้อใดไม่ใช่การแสดงทรรศนะ
1.  ความสมดุลของร่างกายและจิตใจตามหลักหยิน-หยางน่าจะทำให้สุขกายสุขใจอย่างไม่ต้องสงสัย
2.  การติดต่อสื่อสารกันทั้งสองประเทศทำให้เกิดปรากฎการณ์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
3.  การคมนาคมขนส่งที่จะนำไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิดูจะไม่สะดวกเหมือนที่ได้ประกาศไว้
4.  สิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวพึงระลึกไว้เสมอยามไปอยู่ต่างแดนคือการเปิดใจยอมรับความแตกต่างทาง
    วัฒนธรรม

31. ข้อใดมีการแสดงเหตุผล
1.  บ้านเมืองสะอาด ประชาชาติปลอดโรค
2.  เติมน้ำมันทีไร ขับไปได้หน่อยเดียว
3.  ภูมิปัญญาไทย ขอจงร่วมใจส่งเสริม
4.  รักชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของคนไทย

32. ข้อความต่อไปนี้เป็นการอ้างเหตุผลตามข้อใด
จังหวัดสระแก้วเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ  พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสูงใหญ่  มีต้นน้ำ
สำคัญหลายสายที่เกิดจากหุบเขาเหล่านี้
1.  จากสาเหตุไปหาผลลัพธ์ 2.  จากผลลัพธ์ไปหาสาเหตุ
3.  จากผลลัพธ์ไปหาผลลัพธ์ 4.  จากสาเหตุไปหาสาเหตุ

33. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด
(1)  การใช้พลังงานอย่างผิดวิธีของเด็กมักเกิดจากความไม่รู้และไม่เข้าใจ /  (2)  เนื่องจากเขาไม่ได้เรียนรู้
วิธีการประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง  /  (3)  และไม่ได้ฝึกให้เคยชินเป็นนิสัย
1.  (1)  และ  (2)  เป็นข้อสรุป (3)  เป็นข้อสนับสนุน
2.  (1)  และ  (2)  เป็นข้อสนับสนุน (3)  เป็นข้อสรุป
3.  (1)  เป็นข้อสรุป (2)  และ  (3)  เป็นข้อสนับสนุน
4.  (1)  เป็นข้อสนับสนุน (2)  และ  (3)  เป็นข้อสรุป

34. ข้อความในประกาศของหายต่อไปนี้ส่วนใดไม่สมควรแจ้ง
(1)  มีผู้ลืมประเป๋าสตางค์ไว้ในห้องน้ำหญิง / (2)  เป็นกระเป๋าสีดำพับได้มีรอยขาดด้านซ้าย /  (3)  ผู้ใดเป็น
เจ้าของโปรดแสดงหลักฐานมาขอรับคืน  /  (4)  ที่ห้องธุรการของโรงเรียนในเวลาราชการ
1.  ส่วนที่  1 2.  ส่วนที่  2
3.  ส่วนที่  3 4.  ส่วนที่  4

35. การพูดในข้อใดมีน้ำเสียงต่างกับข้ออื่น   
1.  หยุดทีเถอะ  ฉันจะนอน 2.  หยุดทีเถอะ  เธอเหนื่อยมากแล้ววันนี้
3.  หยุดทีเถอะ  แล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะ 4.  หยุดทีเถอะ  พูดเรื่องอื่นบ้างได้ไหม

36. คำพูดในข้อใดไม่แสดงการวิเคราะห์วิจารณ์
1. ฉันว่า  ดูหนังเรื่องโหมโรงจบแล้วทำให้รักดนตรีไทยขึ้นแยะเลย
2.  ดูละครสะดุดรักเมื่อคืน  สงสารพระเอก  ใครมีแม่ที่คอยบงการอย่างนี้น่าอนาถ
3.  ข่าวโทรทัศน์ทุกช่องเมื่อคืนตรงกันหมด  เป็นข่าวรถขนระเบิดสภาพเตรียมพร้อม
4.  สารคดีชีวิตสัตว์ป่าทำให้ได้ข้อคิดจริง  ๆ ชีวิตใครใครก็รัก  เราท่านประจักษ์กันหรือไม่

37. ถ้าท่านเป็นพ่อค้าและถูกลูกค้าต่อว่าสินค้าของท่านแพงเกินไป  ท่านจะตอบเช่นไรจึงจะเหมาะสมในการสร้างไมตรี
1.  รอให้ราคามันลดลงก่อน  แล้วค่อยมาซื้อนะครับ
2.  ของดีมันก็ต้องแพงเป็นธรรมดาครับ  ของถูกก็ไม่ดีซิครับ
3.  ถ้าคุณยังไม่พร้อมวันหลังค่อยมาซื้อก็ได้ครับ  ของยังมีอยู่
4.  ตุ้นทุนมาก็แพงแล้วครับ  คราวหน้ามาอุดหนุนอีก  ผมจะลดให้

38. ข้อใดเป็นคำที่ใช้แทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้อง
ในการประชุมเรื่องไปทัศนศึกษาที่เชียงใหม่  คณะครูแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเกี่ยวกับ
กำหนดการเดินทาง   มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย         
1.  ถกเถียง   เห็นชอบ   โต้แย้ง 2.  ถกเถียง   สนับสนุน   คัดค้าน
3.  อภิปราย   เห็นชอบ   โต้แย้ง 4.  อภิปราย   สนับสนุน   คัดค้าน

39. บุคคลในข้อใดขาดมารยาทในการฟัง
1.  กรองกาญจน์ปรบมือเสียงดังหลังจากพิธีกรแนะนำผู้บรรยาย
2.  ขณะฟังบรรยายมาลีมักจะซักถามตลอดเวลา
3.  เมื่อวิทยากรเริ่มบรรยายสิรินาก็นั่งฟังอย่างตั้งใจ
4.  สุชาดาสบตาอาจารย์ขณะฟังบรรยาย

40. จากคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้  คำว่า  “ชุ่มใจ”  จัดอยู่ในข้อใด

ชุ่ม  ก.  มีน้ำหรือของเหลวซึมซาบหรือเอิบอาบอยู่  เช่น  ชุ่มคอ.
ชุ่มใจ,  ชุ่มอกชุ่มใจ  ก. อิ่บเอิบใจ.    

1.  ตัวอย่างการใช้คำ 2.  ความหมายของคำ
3.  คำที่ใช้เฉพาะแห่ง 4.  ลูกคำ

41. ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.  อาหารจานใหญ่ 2.  อาหารจานด่วน
3.  อาหารจานพิเศษ 4.  อาหารจานเด็ดเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย Onet ข้อ 24 - 41

ข้อ 24-30

ข้อ 31-36

ข้อ 37-41


4 comments:

 1. ไม่ระบุชื่อ14/9/63 17:25

  ข้อสอบนี้ปีไหนคะ?

  ตอบลบ
 2. ข้อสอบ o-net ของปีไหนคะ?

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27/5/66 13:47

  ข้อ33ใช้กับโจทย์ พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือกที่นำมาใช้ปลูกแซมในแถวไม้ผลและไม้ยืนต้นได้ไหมคะ

  ตอบลบ