สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » สอบ GED วิชา Social Studies พร้อมตัวอย่างโจทย์สำหรับนักเรียนอินเตอร์ (เกรด5)

20 มิถุนายน 2559

สอบ GED วิชา Social Studies พร้อมตัวอย่างโจทย์สำหรับนักเรียนอินเตอร์ (เกรด5)

สอบ GED Social Studies มาดูพื้นฐานและโจทย์ตัวอย่างกันครับพร้อมตัวอย่างข้อสอบ : Tutor Ferry

Fifth grade social studies


Here is a list of social studies skills students learn in fifth grade! These skills are organized into categories, and you can move your mouse over any skill name to view a sample question. To start practicing, just click on any link. IXL will track your score, and you will get immediate feedback as you practice!

Maps

A.1 Read a map: cardinal directions
A.2 Identify lines of latitude and longitude
A.3 Use lines of latitude and longitude

Read a map: cardinal directions

States

B.1 Identify states of the West
B.2 Select states of the West
B.3 Name states of the West
B.4 Identify states of the Midwest
B.5 Select states of the Midwest
B.6 Name states of the Midwest
B.7 Identify states of the Southeast
B.8 Select states of the Southeast
B.9 Name states of the Southeast
B.10 Identify states of the Northeast
B.11 Select states of the Northeast
B.12 Name states of the Northeast
B.13 Identify the 50 states
B.14 Select the 50 states
B.15 Name the 50 states

Select states of the Northeast

State capitals

C.1 Identify state capitals of the West
C.2 Name state capitals of the West
C.3 Identify state capitals of the Midwest
C.4 Name state capitals of the Midwest
C.5 Identify state capitals of the Southeast
C.6 Name state capitals of the Southeast
C.7 Identify state capitals of the Northeast
C.8 Name state capitals of the Northeast
C.9 Identify the 50 state capitals
C.10 Name the 50 state capitals


Cities

D.1 Cities of the West
D.2 Cities of the Midwest
D.3 Cities of the Southeast
D.4 Cities of the Northeast
D.5 Major U.S. cities

Cities of the Northeast

English colonies in North America

E.1 Jamestown: the early years
E.2 Jamestown: growth of a colony
E.3 Plymouth
E.4 New England colonies: religion and government
E.5 New England colonies: economy and conflict
E.6 Middle colonies: founding and government
E.7 Middle colonies: economy and society
E.8 Southern colonies: founding and government
E.9 Southern colonies: economy and slavery
E.10 Identify the Thirteen Colonies
E.11 Select the Thirteen Colonies
E.12 Name the Thirteen Colonies

Southern colonies: economy and slavery

The American Revolution

F.1 The American Revolution: the Thirteen Colonies under British rule
F.2 The American Revolution: New British taxes
F.3 The American Revolution: the Boston Tea Party
F.4 The American Revolution: the rebellion begins
F.5 The American Revolution: preparing for war
F.6 The American Revolution: struggle for independence
F.7 The American Revolution: turning the tide of the war
F.8 The American Revolution: conclusion and aftermath


Early 19th century American history

G.1 The Louisiana Purchase
G.2 The Lewis and Clark Expedition
G.3 The War of 1812: causes
G.4 The War of 1812: events and effects
G.5 Antebellum Period: economies of North and South
G.6 Antebellum Period: abolitionist and proslavery perspectives
G.7 Antebellum Period: slavery and politics part I
G.8 Antebellum Period: slavery and politics part II

The Civil War and Reconstruction

H.1 The Civil War: the beginning of the war
H.2 The Civil War: the First Battle of Bull Run to Gettysburg
H.3 The Civil War: war tactics and the home front
H.4 The Civil War: the end of the war
H.5 Reconstruction

The Civil War: war tactics and the home front

20th century American history

I.1 World War I: the road to war
I.2 World War I: the war begins
I.3 World War I: events of the war
I.4 World War I: the road to peace
I.5 The Great Depression: part I
I.6 The Great Depression: part II
I.7 The New Deal
I.8 World War II: lead-up to war in Europe, Asia
I.9 World War II: global events

World War I: the road to war

Government

J.1 Local government
J.2 State government
J.3 Federal government
J.4 The Constitution
J.5 The Bill of Rights
J.6 Checks and balances

The Constitution

American symbols, landmarks, and monuments

K.1 Identify American symbols
K.2 Identify American landmarks and monuments: part I
K.3 Identify American landmarks and monuments: part II
K.4 The American flag
K.5 The White House
K.6 The Washington Monument
K.7 The Lincoln Memorial
K.8 The Statue of Liberty
K.9 The Empire State Building
K.10 The Golden Gate Bridge
K.11 Mount Rushmore

Identify American landmarks and monuments: part II

American national holidays

L.1 Thanksgiving

Thanksgiving

Economics

M.1 Understand quantity supplied and quantity demanded
M.2 Understand overall supply and demand
M.3 Create and use supply and demand curves
M.4 Identify shortage and surplus
M.5 Identify shortage and surplus with graphs
M.6 Identify shortage and surplus with data

Create and use supply and demand curves


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

สอบ GED วิชา Social Studies พร้อมตัวอย่างโจทย์สำหรับนักเรียนอินเตอร์ (เกรด5)

GED, inter, News