3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

ก่อนจะเรียนแคลคูลัสจำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรมาบ้าง จริงๆแล้วมีหลายเรื่องเลยถ้าจะนับกันจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น เซต จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน การแก้สมการและอสมการ คุณสมบัติของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ (composite function) ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติและอิน วิร์สของฟังก์ชัน เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง (exponential function) ฟังก์ชันลอการิทึม ลำดับและอนุกรม ทฤษฎีบททวินาม เวกเตอร์ สมการอิงตัวแปรเสริม (parametric equation) พิกัดเชิงขั้ว เมทริกซ์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical induction)

ความรู้พื้นฐานของวิชาแคลคูลัส

ก่อนจะเรียนแคลคูลัสจำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรมาบ้าง จริงๆแล้วมีหลายเรื่องเลยถ้าจะนับกันจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น เซต  จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน การแก้สมการและอสมการ คุณสมบัติของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ (composite function) ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติและอิน วิร์สของฟังก์ชัน เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ ภาคตัดกรวย  ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง (exponential function) ฟังก์ชันลอการิทึม ลำดับและอนุกรม ทฤษฎีบททวินาม เวกเตอร์ สมการอิงตัวแปรเสริม (parametric equation)
พิกัดเชิงขั้ว เมทริกซ์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical induction)

แต่ในที่นี้ขอพูดถึงเฉพาะเรื่องที่สำคัญมากๆ 3 เรื่อง คือ

  • ลิมิตและความต่อเนื่อง ของฟังก์ชัน
  • อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
  • ปริพันธ์

เราไปดูเนื้อหาและทำความเข้าใจกันเลยครับ
3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส

3 เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเรียนแคลคูลัส


Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น