เฉลยแนวข้อสอบวชาชีววิทยา 9 วิชาสามัญ

เฉลยแนวข้อสอบวชาชีววิทยา 9 วิชาสามัญ : Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้าน

เฉลยแนวข้อสอบ ชีวะ 9 วิชาสามัญ

เรียนชีววิทยาที่บ้านย่านบางนา ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ บางพลี สุขุมวิท สีลม ชิดลม สยาม ปิ่นเกล้า บางแค หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต รามอินทรา มีนบุรี ลาดพร้าว บางกะปิ พระราม2 พระราม9 บางบอน
เรื่อง  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

1.  เฉลยข้อ  2.
2.  เฉลยข้อ  4.
3.  เฉลยข้อ  2.


เรื่อง  การศึกษาชีววิทยา

4.  เฉลยข้อ  3
  เหตุผล การตั้งปัญหานั้นจะต้องใช้เหตุผลต่างๆ จากความจริงหรือทฤษฎีเก่าๆ มาร่วมด้วย เมื่อจะแก้ปัญหาก็เพียงทดสอบตามสมมติฐาน การตั้งปัญหาจึงยากกว่าการแก้ปัญหา

5.  เฉลยข้อ  3
เหตุผล การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นการวางแผนทดลองจึงต้องให้สอดคล้องกับสมมติฐาน


เรื่อง  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

6.   เฉลยข้อ 3
เหตุผล อาหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ  อาหารที่ให้พลังงาน  ได้แก่  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  และโปรตีน  ส่วนอาหารที่ไม่ให้พลังงาน  ได้แก่  เกลือแร่  วิตามิน  และน้ำ
7.   เฉลยข้อ 2
เหตุผล ในหญิงมีการเสียเลือดในรอบเดือนตามปกติ ดังนั้นจึงต้องการปริมาณธาตุเหล็กมากกว่าปกติ เพื่อเอาไปสร้างเม็ดเลือดแดงทดแทนกับที่เสียไปในแต่ละเดือน


เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

8..     เฉลยข้อ  1
เหตุผล ผนังเซลล์ไม่มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน เพราะยอมให้สารเกือบทุกชนิดผ่าน (Permeable membtane)

9.     เฉลยข้อ  1
เหตุผล สารที่เป็นโครงสร้างส่วนใหญ่ของผนังเซลล์ คือเซลลูโลส เส้นใยเล็กๆ ของเซลลูโลส เรียกว่า Microfibril เป็นแกนหลักของผนังเซลล์

10.   เฉลยข้อ  1
เหตุผล แฟลเจลลัม  เป็นอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของเซลล์โดยเฉพาะในพวกโพรโทซัว ส่วนเบซัลบอดี ไมโครทูบูล เซนทริโอลทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของแฟลเจลลัมอีกต่อหนึ่ง
เรื่อง  การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

11.     เฉลยข้อ 2
เหตุผล ข้อดีของแอกทีฟทรานสปอร์ตที่ไม่เหมือนกับพาสซีพทรานสปอร์ต คือ สามารถลำเลียงสารต้านความเข้มข้นของสารได้ เช่น ในพืชมีแร่ธาตุอยู่มากแล้ว แต่ด้วยขบวนการแอกทีฟทรายสปอร์ตทำให้ดึงแร่ธาตุที่อยู่โดยรอบรากเข้าไปเก็บสะสมในรากได้อีก

12.   เฉลยข้อ  3
เหตุผล การดื่มเบียร์จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเลือด  ทำให้การหลั่ง ADH ลดลง การดูดน้ำกลับน้อย ปัสสาวะจึงมากและบ่อย


เรื่อง  ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

13.   เฉลยข้อ  1
เหตุผล น้ำดีจะช่วยทำให้ไขมันแตกตัว เพื่อทำให้ไลเปสเข้าย่อยได้ดี  ดังนั้นถ้าขาดน้ำดีจะทำให้อาหารประเภทไขมันได้รับผลกระทบมากที่สุด

14.    เฉลยข้อ  1
เรื่อง  การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

15.   เฉลยข้อ 2
เหตุผล ยีสต์และเม็ดเลือดขาวสามารถเคลื่อนไหวแบบอะมีบา (amoeboid  movement)

16.   เฉลยข้อ 2
เหตุผล กล้ามเนื้อทั้ง 3 ประเภท ล้วนมีฟิลาเมนต์หนา  คือ myosin และฟิลาเมนต์บาง  คือ actin เป็นองค์ประกอบแต่การจัดเรียงโครงสร้างต่างกันไป


เรื่อง  การรับรู้และการตอบสนอง


17. เฉลยข้อ  1
เหตุผล ข้อ 1. คือปลา ข้อ 2. คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำข้อ 3. คือสัตว์เลื้อยคลาน ข้อ 4. คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ปลามีซีรีบรัมเล็กที่สุดในสัตว์ 4 พวกนี้ แต่มีซีรีเบลลัมใหญ่ที่สุดเพราะเคลื่อนที่ 3 มิติ ต้องทรงตัวได้ดี  ดังนั้นในปลา ซีรีบรัม: ซีรีเบลลัม จึงมีอัตราส่วนต่ำที่สุด

18. เฉลยข้อ 3
เหตุผล การเคลื่อนไหวของลูกตาถูกควบคุมโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, 4 และ 6 ซึ่งได้แก่ เส้นประสาทที่ชื่อ Occulomoter, Trochlrar และ Abducens nerve เรียงตามลำดับ


เรื่อง  ระบบต่อมไร้ท่อ

19. เฉลยข้อ  2
เหตุผล แมลงที่ไม่มีเมตะมอร์โฟซิส หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตคือตัวสามง่ามและแมลงหางดีด

20.     เฉลยข้อ  2
เหตุผล อะดรีนาลิน มีหน้าที่กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มความดันเลือด จึงทำให้เพิ่มปริมาณของเลือดที่กล้ามเนื้อลาย


เรื่อง  พฤติกรรมของสัตว์

21. เฉลยข้อ  4
เหตุผล การส่งเสียงร้องของนก เป็นพฤติกรรมมีมาแต่กำเนิดแบบรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง

22. เฉลยข้อ  2
เหตุผล นกเพศผู้จะโจมตีนกเพศผู้ชนิดเดียวกันที่บุกรุกเข้ามาในอาณาเขตของตนเอง เป็นพฤติกรรมมีมาแต่กำเนิด เป็นรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง


เรื่อง  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

23.     เฉลยข้อ 1
เหตุผล เป็นส่วนที่ป้องกันการกระทบกระเทือน  และไม่ให้ตัวอ่อนภายในได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

24.   เฉลยข้อ 2
เหตุผล การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตจะประกอบด้วยทั้งการแบ่งเซลล์และการเพิ่มขนาดของเซลล์โดยการเพิ่มปริมาณของไซโทพลาสซึม


เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

25.   เฉลยข้อ 2
เหตุผล   ในเซลล์พืชมีโครงสร้างหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อ semi-permeable คือเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มแวคคิวโอล และเยื่อของออร์แกแนลชนิดต่างๆ

26.   เฉลยข้อ 3
เหตุผล endodermis คือเนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบ vascula bundle ของราก ตัวเซลล์ชั้นในนี้มี liposuberin ซึ่งเป็นสารไขมันจำพวกขี้ผึ้งฉาบอยู่รอบเซลล์ จึงมีผลช่วยให้น้ำที่อยู่ใน xylem ด้านในไม่สามารถแพร่ออกมา น้ำจึงถูกลำเลียงได้อย่างเต็มที่ขึ้นสู่ลำต้น 


เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง

27.  เฉลยข้อ  2
เหตุผล           Photolysis  เป็นการสลายน้ำ (H2O) เมื่อพืชได้รับพลังงานแสง  ทำให้  H2O  แยกสลายไปเป็น H+, e- และ O2

28.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล           พืชที่เกิดการตรึง CO2 แล้วได้สาร PGA ที่ทำปฏิกิริยากับ ATP และ NADPH + H+  ได้เป็น  PGAL  คือ  พืชซี-3 (C3-Plant)  เช่น  ข้าวหอมมะลิ  ข้าวสาลี  ส่วนข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  เป็นพืชซี-4
เรื่อง  การสืบพันธุ์ของพืชดอก

29.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล          การปฏิสนธิซ้อน (Double fertizization) พบเฉพาะในพืชดอก (Angiosperm) เช่น สาหร่ายหางกระรอก  สาหร่ายข้าวเหนียว  สาหร่ายฉัตร  และสาหร่ายพุงชะโด เป็นต้น ซึ่งการปฏิสนธิซ้อนมีผลทำให้เกิดต้นอ่อน (Embryo) และเอนโดสเปิร์ม (Endosperm)

30.  เฉลยข้อ  4
เหตุผล           เมื่อเสร็จสิ้นการแบ่ง Telophase-II จะได้เซลล์ที่เรียกว่า Microspore ในอับเรณู หลังจากนั้น Nucleus ของ Microspore จะแบ่ง Mitosis ได้เป็น Tube nucleus และ Generative nucleus และท้ายสุด Generative nucleus จะแบ่ง Mitosis ได้เป็น 2 Sperm


เรื่อง  การตอบสนองของพืช

31.   เฉลยข้อ 3
เหตุผล Auxin ยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้างไม่ให้พืชแตกกิ่งก้านด้านข้าง สาวนไซโทไคนิน  กระตุ้นการเจริญของตาข้าง ทำให้พืชแตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่ม

32.   เฉลยข้อ 1
เหตุผล ไซโทไคนินและออกซินเกี่ยวข้องกับการเกิดของใบ


เรื่อง  การค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

33.    เฉลยข้อ  2
เหตุผล รหัสของ m-RNA เรียกว่า Codon ส่วนเบสของ t-RNA ที่มาเกาะกับ Codon เรียกว่า anticodon

34.   เฉลยข้อ  4
เหตุผล เมล็ดสีเขียวเป็นลักษณะด้อยมีจีโนไทป์เพียงแบบเดียว คือ ต้องเป็น Homozygous recessive

35.   เฉลยข้อ   4
เหตุผล DNA  ในนิวเคลียสเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์สาร RNA ทุกชนิด


เรื่อง  ยีนและโครโมโซม

36.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล          ต้นแบบในการสังเคราะห์เอนไซม์ซึ่งเป็นโปรตีน คือ DNA

37.  เฉลยข้อ  4
เหตุผล          ใน RNA มียูราซิล แทนไธมีน

38.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล          หญิงที่มีอาการดาวน์ (Down’s syndrome) มีโครโมโซม  47  แท่ง  ดังนั้น เวลาสร้างไข่ก็จะมีโครโมโซมเป็น 23 หรือ 24 แท่ง  ก็ได้


เรื่อง  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ

39.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล          การโคลนทางชีววิทยา หมายถึง การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่  ที่มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตต้นแบบทุกประการ  วิธีหนึ่งในการโคลนสัตว์  คือการนำนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายใส่เข้าไปในเซลล์ไข่ที่ถูกดูดเอานิวเคลียสออกไปก่อนแล้ว  ไข่เซลล์นี้จึงเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตต้นแบบที่เอานิวเคลียสของเซลล์ร่างกายไปใส่แทนนิวเคลียสไข่  ส่วนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทำให้เกิดพืชต้นใหม่ได้

40.  เฉลยข้อ  4
เหตุผล          การเพาะเมล็ดพืชไม่ได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  เพราะไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตมีสมบัติตามความต้องการ


เรื่อง  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

41. เฉลยข้อ 2.
เหตุผล กล่าวถูกต้องที่สุดคือ ข้อ ข.ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ค่อยสมบูรณ์

42.   เฉลยข้อ 3.
เหตุผล สปีชีส์ของพืชเกิดจากการเปลี่ยนเเปลงจำนวนชุดโครโมโซมได้  เช่น จากผลการทดลองของคาร์ปิชงโก โดยผสมระหว่างหัวผักกาดเเดงเเละกระหล่ำปลี มีโครโมโซม 2n = 18 เเต่จะเป็นหมัน เเต่ถ้าให้ลูก 2n = 18 ผสมกัน จะได้ลูกผสม 4n = 36 ซึ่งไม่เป็นหมันจึงจัดเป็นสปีชีส์ใหม่


เรื่อง  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

43.    เฉลยข้อ  2.
44.    เฉลยข้อ  2. 
 เหตุผล ทอลัสมายถึง ชิ้นส่วนของพืชที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า จัดเป็นลำต้น


เรื่อง  ระบบนิเวศ

45.   เฉลยข้อ 1
เหตุผล ประชาชนที่อยู่ในถนนที่มีการจราจรคับคั่งจะรับสารตะกั่วมาก ส่วนการทำแหจับปลาจะมีวัตถุ ดินที่ทำจากตะกั่ว

46.   เฉลยข้อ 1
เหตุผล ความสัมพันธ์แบบไลเคนเป็นแบบ mutuatuism คือ สิ่งมีชีวิตไม่สามารถแยกกันอยู่ได้ ซึ่งได้แก่ แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ , ราไมโคไรซาที่รากต้นสน ส่วนมดดำกับเพลี้ยอ่อนเป็นความสัมพันธ์แบบ protocoperation และกล้วยไม้เกาะบนลำต้นจามจุรีเป็นความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย


เรื่อง  ประชากร

47.  เฉลยข้อ  4
เหตุผล          การที่ประชากรคนมีอัตราการเพิ่มแบบเรขาคณิต  แต่อาหารและเครื่องยังชีพมีอัตราการเพิ่มแบบเลขคณิต  ทำให้ประชากรคนมีแนวโน้มที่จะถูกจำกัด  จำนวนตามอาหารและเครื่องยังชีพ

48.  เฉลยข้อ  4
เหตุผล          การเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร  จะเกิดต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน  จึงได้รายละเอียดเกี่ยวกับด้านนี้น้อย


เรื่อง  มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

49.  เฉลยข้อ  2
เหตุผล          หลังปี  1950  เป็นต้นมา  CO2  ที่เพิ่มขึ้นในโลกมาจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง

50.  เฉลยข้อ  3
เหตุผล          การที่ท่อไซเลมสามารถลำเลียงน้ำได้รวดเร็ว  จะช่วยในการคายน้ำสู่บรรยากาศได้มากขึ้นFerry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น