แนวข้อสอบวิชาชีวะ 9 วิชาสามัญ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา พร้อมเฉลย : สอนชีวะที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา

เรียนชีววิทยาที่บ้าน ติวสอบ 9 วิชาสามัญ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ อุดรธานี สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง นนทบุรี โคราช มหาสารคาม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ1.  เพราะเหตุใดร่างกายจึงต้องการวิตามินในปริมาณที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสารอาหารชนิดอื่นๆ

1.  วิตามินไม่มีความสำคัญมากต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม
2.  ร่างกายสามารถสะสมวิตามินได้จำนวนมาก
3.  วิตามินสามารถถูกนำมาใช้ได้อีกหลายครั้ง
4.  ร่างกายสามารถสร้างวิตามินบางชนิดได้เอง


2.  ถ้าท่านต้องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้เจริญมียอดเพิ่มมากขึ้น ท่านจะใส่สารหรือสารสกัดจากข้อใด

       ก.  น้ำมะพร้าว ข.  เมล็ดข้าวโพดอ่อน
       ค.  กล้วยสุก ง.  ยอดอ่อนของข้าว
      1.  ข้อ ก และ ข 2.  ข้อ ข และ ค
      3.  ข้อ ก , ข และ ค 4.  ข้อ ข , ค และ ง


3.  ข้อใดระบุวิธีการที่ปรสิตเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

1.  พยาธิตัวตืดเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุก
2.  พยาธิใบไม้ปอดสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานส้มตำ-ปูเค็มน้ำจืด
3.  พยาธิปากขอเข้าสู่ร่างกายโดยการไชเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผล
1.  ข้อ ก และ ข 2.  ข้อ ข และ ค
3.  ข้อ ก และ ค 4.  ข้อ ก , ข และ ค


4.  ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งปัญหาย่อมสำคัญกว่าการแก้ปัญหา หมายถึงอะไร

1.  การแก้ปัญหาใครก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่สามารถตั้งปัญหาได้
2.  การตั้งปัญหาเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการแก้ปัญหาทำให้เกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
3.  การตั้งปัญหาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่การแก้ปัญหาเป็นเพียงการทดลอง และใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เท่านั้น
4.  การแก้ปัญหาง่ายกว่าการตั้งปัญหามาก


5.  เมื่อวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ควรวางแผนให้สอดคล้องกับสิ่งใดมากที่สุด

1.  ข้อเท็จจริง 2.  ปัญหา 3.  สมมติฐาน 4.  ทฤษฎี


6.  ข้อความใดที่ไม่ใช่สมบัติของวิตามิน

1.  สารอาหารที่สำคัญต่อการสร้างเอนไซม์
2.  สารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพ
3.  สารอาหารที่พลังงานต่อร่างกาย
4.  สารอาหารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ของร่างกาย


7.  ผู้ที่ต้องการปริมาณธาตุเหล็กมากที่สุด

1.  ชายหนุ่ม 2.  หญิงสาว
3.  คนชรา 4.  เด็ก


8.  ข้อใดไม่มีสมบัติเยื่อเลือกผ่าน

     1.  ผนังเชลล์ 2.  เยื่อหุ้มแวคิวโอล
     3.  เยื่อหุ้มเชลล์ 4.  เยื่อหุ้มไมโทรคอนเดรีย


9.  สารที่เป็นโครงสร้างส่วนใหญ่ของผนังเซลล์ ซึ่งโมเลกุลของสารชนิดนี้จะรวมกันเป็นมัด เรียกว่า ไมโครไฟบริล สารนี้คือ

     1.  เซลลูโลส 2.  เพกทิน
     3.  ซูเบอริน 4.  คิวติน


10.  โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเซลล์

       1.  แฟกเจลลัม 2.  เบซัลบอดี
       3.  เซนตริโอล 4.  ไมโครทูบูล


11.  ข้อดีของแอกทีฟทรานสปอร์ต (active transport) คือ

     1.  ใช้พลังงาน 2.  ลำเลียงต้านความเข้มข้นของสาร
     3.  เป็นได้ทั้งการแพร่และออสโมซิส 4.  เกิดในเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้น


12.  คนที่ดื่มเบียร์จะปัสสาวะบ่อยเนื่องจากข้อใด

1.  เพิ่มการผลิตอัลโดสเตอโรน 2.  เพิ่มความดันเลือด
3.  ลดการหลั่งแอนติไดยูเรติกฮอร์โมน 4.  หลอดไตเพิ่มการดูดกลับน้ำ
13.  ถ้าขาดน้ำดี จะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไร

1.  ทำให้ความสามารถในการย่อยอาหารบางประเภทลดน้อยลง
2.  ทำให้มีการดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายลดน้อยลง
3.  ทำให้มีกรดในกระเพาะอาหารมาก
4.  ทำให้เกิดอาการท้องผูก


14.  เมื่อเคี้ยวข้าวเป็นเวลานานพอสมควร  ข้าวที่เคี้ยวจะประกอบด้วยสาเหตุใด

1.  มอลโทส กลูโคส  เดกซ์ซิน 2.  กลูโคส ซูโครส เดกซ์ซิน
3.  มอลโทส แป้ง ซูโครส 4.  แป้ง กลูโคส เดกซ์ซิน


15.  จะพบการเคลื่อนไหวแบบอะมีบาได้ในเซลล์ชนิดใด

       1.  ราเมือก  พอลเลนทิวบ์ 2.  ยีสต์  เม็ดเลือดขาว
       3.  ยูกลีนา  วอร์ติเซลลาร์ 4.  เอนตามีบา  แบคทีเรีย


16.  ข้อใดที่พบทั้งในกล้ามเนื้อโครงร่าง กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อเรียบ

       ก.  มีแถบลายขวางขาวและดำสลับกัน
       ข.  มีฟิลาเมนต์หนาและบาง
       ค.  เซลล์มีรูปร่างแหลมหัวและท้าย
       ง.  เป็นกล้ามเนื้ออินโวลันทารี (involuntary muscle)

       1.  ก 2.  ข 3.  ก , ค 4.  ข , ง


17.  โดยทั่วไปอัตราส่วนของขนาดของซีรีบรัม ต่อซีรีเบลลัม จะต่ำที่สุด ในสัตว์จำพวกใด

     1.  osteichthyes 2.  Amphibia
     3.  reptilia 4.  Manmalia


18.  เส้นประสาทสมองคู่ใดที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลูกตา

1.  2, 3, 4 2.  2, 4, 6
3.  3, 4, 6 4.  3, 4, 5


19.  แมลงชนิดใดต่อไปนี้ไม่มีเมตะมอร์โฟซิส

     1.  ตั๊กแตน 2.  ตัวสามง่าม
     3.  ผีเสื้อ 4.  ยุง


20.  คุณสมบัติข้อใดเป็นหน้าที่อะดรีนาลีน

     ก.  กระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยจากตับอ่อน ข.  กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ
     ค.  เพิ่มปริมาณของเลือดที่กล้ามเนื้อลาย ง.  เพิ่มอัตราการเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจน

     1.  ก. เท่านั้น 2.  ค. เท่านั้น
     3.  ข. และ ค. เท่านั้น 4.  ก. และ ง. เท่านั้น


21.  นกกางเขนมักออกหากินตอนเช้าตรู่ ส่งเสียงร้องกับคู่ของมัน พฤติกรรมดังกล่าวเป็นแบบใด

1.  Imprinting 2.  Conditioned reflex
3.  Habituation 4.  Chain  of reflexes


22.  ถ้าเปิดเทปบันทึกเสียงร้องของนกเพศผู้ชนิดหนึ่งในเขตคุ้มครอง ซึ่งมีนกเพศผู้ชนิดเดียวกันอาศัยอยู่เหตุการณ์ใดต่อไปนี้น่าจะเกิดขึ้นกับนกเพศผู้ในบริเวณนี้

1.  ร้องตอบ 2.  โจมตีแหล่งเสียง
3.  บินหนี 4.  ไม่แสดงพฤติกรรมใด


23.  วุ้นที่อยู่รอบ ๆ ไข่กบทำหน้าที่

     1.  ป้องกันไข่ไม่ให้ได้รับอันตราย 2.  ป้องกันตัวไรน้ำไม่ให้เข้าไปกินไข่
     3.  ป้องกันไม่ให้ไข่แต่ละใบเบียดกันมากเกินไป 4.   เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงเอมบริโอขณะเติบโต


24.  การเติบโต ของสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ

       1. ได้รับ Growth hormone จากต่อมใต้สมอง 2.  เซลล์มีการแบ่งตัวแล้วทำให้ขนาดเพิ่มขึ้น
       3.  มีการดูดซึมของสารเข้าไปในเซลล์ 4.  มีการเพิ่มปริมาณของไซโทพลาสซึมจากการสังเคราะห์


25.  เซลล์พืชส่วนที่แสดงคุณสมบัติเป็น semi-permeable ในขณะที่มีการลำเลียงน้ำเข้าสู่เซลล์พืช คือ

1.  ผนังเซลล์ 2.  เยื่อหุ้มเซลล์
3.  แวคคิวโอล 4.  นิวเคลียส26.  สาเหตุที่ทำให้ endodermis ขัดขวางการลำเลียงน้ำของพืชคือ

1.  มีเซลล์เรียงตัวหนาหลายชั้นอยู่รอบๆ ชั้นของ vascular bondle
2.  มีเซลล์เรียงตัวหนาหลายชั้นอยู่ใต้ชั้น endodermis
3.  มีเซลล์เรียงตัวหนาชั้นเดียวแต่มีสารไขมันที่เรียกว่า liposuberin มาพอกรอบเซลล์
4.  มีเซลล์เรียงตัวหนาชั้นเดียว แต่มี cell wall ที่ประกอบขึ้นด้วยเซลลูโลสหนามาก


27.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิต   ของพืช เมื่อได้รับเเสงสว่าง

1.  Photosynthesis 2.  Photolysis
3.  Glycolysis 4.  Exocytosis


28.  กลุ่มพืชในข้อใดหลังจากการตรึง   แล้วได้สารที่ทำปฏิกิริยากับ ATP  และ NADPH  แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็น  Phosphoglyceraldehydehyde

1.  ข้าวหอมมะลิ  ข้าสาลี 2.  ข้าวบาร์เลย์   ข้าวโพด
3.  ข้างฟ่าง  ข้าวโพด 4.  ข้าวโอต  ข้าวฟ่าง


29.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีการปฏิสนธิซ้อน

       1.  สาหร่ายหางกระรอก          2.  สาหร่ายข้าวเหนียว          3.  สาหร่ายไฟ          4.  สาหร่ายเทาน้ำ
1.  1,  2 2.  2,  3 3.  3,  4 4.  1,  4


30.  การแบ่งโพรโทพลาซึมของเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ในอับเรณูหลังระยะเทโลเฟส II ใช้วิธีการแบ่งเซลล์1.  แบบใดและเป็นกระบวนการใด

1.  ไมโอซิส  การสร้างสปอร์ 2.  ไมโอซิส  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
3.  ไมโทซิส  การสร้างสปอร์ 4.  ไมโทซิส  การสร้างแกมีโทไฟต์


31.  เมื่อตัดยอดต้นก้ามปูพบว่ามีกิ่งก้านด้านข้างเกิดขึ้นจำนวนมากเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนใด

ก.  ออกซิน       ข.  จิบเบอเรลลิน       ค.  ไซโทไคนิน       ง.  เอทิลีน

1.  ก 2.  ข
3.  ก, ค 4.  ข, ง


32.  การสร้างใบใหม่ของพืชเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในข้อใด

1. ออกซิน       2.  ไซโทไคนิน     3.  เอทิลีน     4.  จิบเบอเรลลิน

1.  1, 2 2.  2, 3
3.  3, 4 4.  1, 433.  จะถอดรหัสทางพันธุกรรม จากตารางรหัสได้ จะต้องอ่านจากลำดับเบสของ

1.  DNA 2.  m-RNA
3.  t-RNA 4.  r-RNA


34.  ในการผสมต้นถั่ว ลักษณะเม็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นต่อเมล็ดสีเขียว ในกรณีที่เรามีต้นถั่วต้นหนึ่งพบว่ามีเมล็ดเป็นสีเขียว ถ้าต้องการทราบ genotype ของถั่วต้นนี้ เราต้องทดสอบโดยวิธีใด

1.  test cross 2.  Back cross
3.  monohybrid cross 4.  ไม่ต้องทดสอบก็แน่ใจได้แล้ว


35.  mRNAสร้างขึ้นมาจาก

1.  tRNA ในไรโบโซม 2.  tRNA ในไซโทพลาสซึม
3.  DNA ในไรโบโซม 4.  DNA ในนิวเคลียส


36.  สมบัติทางเคมีใดที่ไม่ใช่เป็นสมบัติของโปรตีน

1.  ทำหน้าที่เป็นตัวแบบสำหรับการสังเคราะห์เอมไซม์ 2.  ทำหน้าที่ช่วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดัคชั่น
3.  ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ชั้นสูง 4.  ช่วยนำออกซิเจนสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย


37.  ข้อใดที่ไม่พบอยู่ในโมเลกุลของ  RNA

1.  Adenine 2.  Guanine
3.  Cytosine 4.  Thymine


38.  ถ้าหากหญิงที่มีอาการดาวน์  สามารถสร้างไข่ได้  สภาพของโครโมโซมของไข่ควรเป็นเช่นไร

1.  อาจมีจำนวนโครโมโซมปกติ 2.  มีจำนวนโครโมโซมน้อยกว่าปกติ
3.  มีจำนวนโครโมโซมมากกว่าปกติเสมอ 4.  แขนของโครโมโซมแท่งหนึ่งสั้นกว่าปกติ


39.  วิธีการในข้อใดเป็นการโคลน (Cloning)

1.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2.  การนำยีนอินซูลินจากคนใส่ลงในพลาสมิดของเซลล์แบคทีเรีย
3.  การผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลานิลสายพันธุ์ต่างๆ แล้วได้ปลาทับทิม
4.  การใช้รังสีแกมมาชักนำให้ข้าวขาวดอกมะลิ  105  เป็นข้าวพันธุ์ กข 640.  ข้อใดไม่ได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

1.  การผลิตปลาร้า 2.  การผลิตเต้าเจี้ยว
3.  การผสมเทียม 4.  การเพาะเมล็ดพืช


41.  ข้อความใดต่อไปนี้ที่ถูกต้องมากที่สุด

1.  ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นบนโลกส่วนมากปรับตัวได้ดีเเละอยู่รอด
2.  ซากดึกดำบรรพ์ที่เเสดงวิวัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุดคือขาของม้า
3.  เชื้อมาเลเรียดื้อต่อยาเเฟนซิดาร์ อธิบายได้โดยกฎเเห่งการใช้เเละไม่ใช้ของลามาร์ค
4.  ยีนมิวเทชั่นส่วนมากเกิดขึ้นในทางที่ดี  เเละมีประโยชน์


42.  ข้อความต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับการจัดจำเเนกสปีชีส์

1.  “ล่อ” เป็นสัตว์สปีชีส์ใหม่ที่เกิดจากการผสมระหว่างม้ากับลา
2.  Home  sapiens และ Homo  erectus ต่างก็เป็นมนุษย์  จึงจัดอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน
3.  การเกิดสปีชีส์ใหม่ข องพืชเกิดการเปลี่ยนเเปลงจำนวนชุดโครโมโซมโดยไม่เป็นหมั้น
4.  การเกิดสปีชีส์ใหม่เป็นผลจากการปรับพันธุ์ถ่ายทอดยีนกันได้ระหว่างประชากรต่างกัน


43.  โรคชนิดใดไม่สามารถมาจากโพรโทซัว

1.  หัด   อหิวาตกโรค 2.  มาลาเรีย   เท้าช้าง
3.  ปอดปวม   ตับอักเสบ 4.  กาฬโรค   คามทูม


44.  โครงสร้างที่ไม่พบในพวกเฟิร์น

1.  RHIZOME 2.  MYCELIUM
3.  HAPLOID SPORE 4.  PROTHALLUS


45.  ปริมาณสารตะกั่วในเลือดของบุคคลในข้อใดมีโอกาสเกินค่ามาตรฐาน

ก. ประชาชนอาศัยอยู่ในถนนที่มีการจราจรคับคั่ง
ข. ประชาชนที่มีอาชีพทำแหจับปลา
ค.  ผู้โดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ
1.  ก ข 2.  ข ค
3.  ก ค 4.  ก ข ค46.  ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์เหมือนกับไลเคนส์ (lichens)

ก.  Escherichia coli ในลำไส้ใหญ่ ข.  ราไมคอไรซาที่เจริญกับรากต้นสน
  ค.  มดดำกับเพลี้ยอ่อน ง.  กล้วยไม้เกาะบนลำต้นจามจุรี
1.  ก ข 2.  ค ง
3.  ก ข ค 4.  ข ค ง


47.  ประชากรคนมีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดจำนวนตามอาหารและเครื่องยังชีพที่มีอยู่เพราะเหตุใด

1.  อาหารและเครื่องยังชีพ   มีอัตราเพิ่มแบบอันดับเรขาคณิต
2.  ประชากรคนมีอัตราการเพิ่มแบบอันดับเลขาคณิต
3.  ประชากรคน  อาหาร  และเครื่องยังชีพมีอัตราการเพิ่มแบบอันดับเรขาคณิต
4.  ประชากรคนมีอัตราการเพิ่มแบบเรขาคณิต


48.  ในการสำรวจประชากรวัวป่าแห่งหนึ่ง  บริเวณที่ราบทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่  จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องบิน  บินถ่ายภาพการวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว  จะให้รายละเอียดของข้อมูลใดได้น้อยที่สุด

1.  ความหนาแน่นของประชากร 2.  รูปแบบการรวมฝูงและการกระจายของแต่ละฝูง
3.  โครงสร้างของฝูง 4.  การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร


49.  แหล่งใดในธรรมชาติที่ทำให้เกิดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุด

1.  การสลายซากพืชซากสัตว์ 2.  การเผาไหม้ของพืชและเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
3.  การระเบิดของภูเขาไฟ 4.  การหายใจของสิ่งมีชีวิต


50.  ป่าไม้ช่วยบรรเทาน้ำท่วมด้วยเหตุใด

1.  ใบไม้สามารถอุ้มน้ำได้มาก
2.  รากสามารถดูดซับน้ำได้อย่างไม่จำกัด
3.  ท่อไซเลมสามารถลำเลียงน้ำได้อย่างรวดเร็ว
4.  รากสามารถแตกแขนงและไชชอนไปในดินเป็นบริเวณกว้างเฉลยคลิกที่นี่Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น