เฉลยแนวข้อสอบวิชาชีววิทยา

เฉลยตัวอย่างข้อสอบวิชาชีววิทยา มัธยมปลาย : Tutor Ferry

ติวชีวะที่บ้าน ที่ภูเก็ต ป่าตอง เกาะแก้ว ราไวย์ กะทู้ โรบินสเันภูเก็ต เซนทรัลภูเกต

เรื่อง  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

1.  เฉลยข้อ  2.
2.  เฉลยข้อ  2.
3.  เฉลยข้อ  3.


เรื่อง  การศึกษาชีววิทยา

4.  เฉลยข้อ  2
เหตุผล วิธีการศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์(ชีววิทยาก็เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง) นั้นเริ่มต้นจากการสังเกต  การตั้งปัญหา  แล้วจึงคาดคะเนหาคำตอบ  หรือที่เรียกว่าตั้งสมมติฐาน  จากนั้นจึงไปตรวจสอบสมมติฐานอีกต่อหนึ่ง

5.  เฉลยข้อ  2
เหตุผล นักวิทยาศาสตร์จะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป  สมบัติเฉพาะตัวนั้นคือการสังเกต  และอยากรู้อยากเห็น


เรื่อง  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

6.   เฉลยข้อ  4
เหตุผล ทั้งแป้งและเซลลูโลส  เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดโมเลกุลใหญ่ด้วยกัน

7.   เฉลยข้อ 4
เหตุผล ซูโครสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่  เกิดจากการรวมของกลูโคสกับฟรุกโตส  ดังนั้น  เมื่อกินน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายเข้าไป  จะต้องถูกย่อยเป็นกลูโคสและฟรุกโตสเสียก่อน  จึงนำไปใช้ในร่างกายได้


เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

8.   เฉลยข้อ  3
เหตุผล การตัดตามขวางเซนทริโอล จะพบว่าภายในมีมีดของแท่งไมโครทิวบูลทั้งหมด 9 มัด  มันละ 3 อัน  เรียงตัวกันเป็นวง  และตรงกลางของวงไม่มีไมโครทิวบูลจึง มีสูตรโครงสร้าง 9 + 0

9.   เฉลยข้อ  4
เหตุผล ภายในไมโทคอนเดรียมี DNA เป็นรูปวง ส่วนในคลอโรพลาสต์มี DNA และไรโบโซมเป็นของตัวเอง คล้ายกับในไมโทคอนเดรีย

10.   เฉลยข้อ  4
เหตุผล หากใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาส่องดูสไลด์สด หรือสไลด์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้องใช้น้ำหยดลงบนสไลด์ก่อนที่จะปิดแผ่นกระจก ถ้าเอียงฐานที่ตั้งสไลด์ อาจทำให้น้ำไหลออกจากแผ่นสไลด์เปียกเลนส์ หรือส่วนอื่นของกล้องได้


เรื่อง  การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

11.     เฉลยข้อ  3
เหตุผล คุณสมบัติอย่างหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์ คือ เป็น receptor

12.   เฉลยข้อ  2
เหตุผล ตับสร้างโปรทรอมบิน โดยใช้วิตามินเค เป็นปัจจัยร่วม


เรื่อง  ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

13.     เฉลยข้อ  -

14.   เฉลยข้อ  2
เหตุผล เป็นตำแหน่งที่มีน้ำย่อยจากตับอ่อน น้ำดีจากตับ น้ำย่อยของลำไส้เล็กและน้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร


เรื่อง  การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

15.     เฉลยข้อ 3
เหตุผล ถุงลมมีหนังหนา และไม่มีเส้นเลือดฝอยล้อมรอบ จึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้

16.   เฉลยข้อ 3
เหตุผล งูเลื้อย เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ 2 ชุดแบบตรงกันข้าม (antagonism) ซึ่งในขณะเลื้อยไปจะเห็นภาพการทำงานแบบตรงกันข้ามได้เด่นชัดกว่าข้ออื่นๆ


เรื่อง  การรับรู้และการตอบสนอง

17. เฉลยข้อ  4
เหตุผล คนที่ตาบอดสีสีแดง จะมองไม่เห็นสีเฉพาะสีแดงและสีฟ้า ส่วนสีที่เห็นเป็นปกติคือสีเขียวกับสีน้ำเงิน
ในตาคนปกติจะมีเซลล์รูปกรวยรับสีของแสงได้ 3 สี คือ แดง  เขียว และน้ำเงิน แต่ที่มองเห็นสีต่างๆ นอกจากนี้ เพราะ มีการกระตุ้นเซลล์รูปกรวยหลายสีพร้อมกัน การกระตุ้นเซลล์รูปกรวยสีแดงและเขียวพร้อมกันจะทำให้เห็นเป็นสีเหลือง ถ้ากระตุ้นเซลล์รูปกรวยสีแดงกับสีน้ำเงินพร้อมกันก็จะเห็นเป็นสีม่วง ดังนั้นคนตาบอดสีแดงจะไม่เห็นสีอื่น ๆ ที่เกิดจากการผสมสีแดง เช่น สีเหลืองและสีม่วง

18. เฉลยข้อ  3
เหตุผล ซีรีเบลลัม มีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ถ้าหากถูกทำลายยืนไม่ได้ และไม่สามารถทรงตัวได้ เพราะกล้ามเนื้อเอกเทนเซอร์ถูกกระตุ้นมากหรือน้อยเกินไป
เรื่อง  ระบบต่อมไร้ท่อ

19. เฉลยข้อ  1
เหตุผล ต่อมพาราไทรอยด์ทั้ง 4 ต่อม มีน้ำหนักรวมกันเพียง 0.05 – 0.3 กรัม แต่ไอเลสออฟลองเกอร์ฮานส์เล็กที่สุด

20. เฉลยข้อ  1
เหตุผล ต่อมไทรอยด์สร้าง Thyroxin ควบคุม Metabolism ของร่างกาย เช่น การเผาผลาญอาหาร เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกาย


เรื่อง  พฤติกรรมของสัตว์

21. เฉลยข้อ  3
เหตุผล คนขับรถคนนั้นขับรถเร็วจนเป็นนิสัย

22. เฉลยข้อ  2
เหตุผล การมีเงื่อนไข อีแวน พาฟลอฟ นักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย ได้ศึกษาพฤติกรรมโดยทดลองกับสุนัขตามปกติ เมื่อเอาอาหารให้สุนัขกินจะเกิดพฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์อย่างง่าย คือ มีน้ำลายไหลออกมาในทันทีที่กินอาหาร


เรื่อง  การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์

23.     เฉลยข้อ 2
เหตุผล ทั้งยีสต์และฟองน้ำสามารถแตกหน่อได้

24.   เฉลยข้อ 3
เหตุผล น้ำคร่ำที่อยู่ในถุงน้ำคร่ำ จะป้องกันการกระทบกระเทือนให้แก่ตัวอ่อน  เปรียบเสมือนเบาะโซฟา


เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

25.     เฉลยข้อ 4
เหตุผล วงปีเป็นวงอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่พืชได้รับในแต่ละช่วงเวลา

26.   เฉลยข้อ 4
เหตุผล เอนโดสเปิร์มเป็นส่วนหนึ่งของเมล็ดที่เจริญมาจาก primary endosperm cell มีหน้าสะสมอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และอื่นๆ เมล็ดพืชที่มีเอนโดสเปิร์มเรียกว่า albuminous seed เมล็ดละหุ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีเอนโดสเปิร์มหนา เนื่องจากสะสมอาหารไว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกไขมัน ดังนั้นในการสกัดน้ำมันละหุ่งจึงสกัดมาจาก endosperm


เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยเเสง

27.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล       ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงในปฏิกิริยาใช้แสงจะใช้สารสีระบบ  1  (Chlorophyll a P 700) และสารสีระบบ 2 (Chlorophyll a P 680, Chlorophyll b และ Carotenoid (Carotene และ Xanthophyll) แต่ไม่มีการใช้  Anthocyanin เพราะสารสีชนิดนี้ไม่ได้อยู่ที่เยื่อไทลาคอยด์ของคลอโรพลาสต์  แต่บรรจุอยู่ใน Sap vacuole ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่อย่างใด

28.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล           ปฏิกิริยาการสลาย  ATP  (Hydrolysis) จะให้พลังงานสุทธิ 7.3 kcal/mol


เรื่อง  การสืบพันธุ์ของพืชดอก

29.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล           หญ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวซึ่งมีความเจริญทางวิวัฒนาการสูงหว่าพืชใบเลี้ยงคู่

30.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล           แรดิเคิลเป็นส่วนแรกสุดที่แทงออกมาจากเมล็ดที่เริ่มงอก  จึงเป็นส่วนที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด


เรื่อง  การตอบสนองของพืช

31.     เฉลยข้อ  3
32.   เฉลยข้อ  3
เหตุผล การเคลื่อนไหวแบบนาสติกไม่มีทิศทางการตอบสนองต่อทิศของสิ่งเร้า


เรื่อง  การค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

33.    เฉลยข้อ  2
เหตุผล AABbCCDd   X    AaBbccDD
ลูกเป็นเฮทเทอโรไซกัส AaBbCcDd  เป็นอัตราส่วน = ½ x ½ x ½ x ½  = 1/8 = 12.5%
34.   เฉลยข้อ  3
เหตุผล คนที่ป่วยด้วยอาการคริดูซาต์ เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 5 เส้นหนึ่งมีบางส่วนขาดหายไป แต่จำนวนโครโมโซมยังมี 46 ท่อนเหมือนเดิม
35.   เฉลยข้อ  1
เหตุผล การแปรผันของสิ่งมีชีวิต เกิดจาก mutation, crossing  over, translocation การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนแอลลีน และการจัดกลุ่มใหม่ของยีน

เรื่อง  ยีนและโครโมโซม

36.  เฉลยข้อ  2
เหตุผล          นิวคลีโอไทด์ 3 หน่วย จะจำเพาะกับกรดอะมิโน 1 โมเลกุล  ดังนั้นถ้ามีนิวคลีโอไทด์ 10,200 หน่วย จะสังเคราะห์โปรตีนได้  เท่ากับ  = 3,400 โมเลกุล
37.  เฉลยข้อ  3
เหตุผล          mRNA มี A = 20%
                     ใน DNA พบว่า A + T/G + C = 1.5 =  
                     แต่ใน DNA มี A = T, C = G
                     ดังนั้น   =   =  =   =  
                        ดังนั้น ใน DNA มี A=T ซึ่งเป็นชนิดละ 3 ส่วน
                        U ใน RNA คู่กับ A ของ DNA = 30%
38.  เฉลยข้อ  4
เหตุผล          ยีนบนออโตโซม (autosomal gene) คือยีนที่อยู่บนโครโมโซมร่างกาย เช่น ยีนควบคุมหมู่เลือด ABO, Rh, ทาลัสซีเมีย และลักษณะทั่วๆ ไปของร่างกาย  ส่วนยีนที่มีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซมเพศ X (X-linked gene) เช่น ตาบอดสี  โลหิตไหลไม่หยุด  กล้ามเนื้อแขนขาลีบ เป็นต้น


เรื่อง  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ

39.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล          Hae III เป็นเอนไซม์ตัดจำเพาะที่ตัดสาย DNA แล้ว  จุดตัดของสาย DNA ทั้งสองเส้นอยู่ตรงกันพอดี  ปลายรอยตัดนี้เรียกว่า ปลายทู่ (Blunt end) ส่วน Bam HI, EcoRI, Hind III และ Sal I ทำให้ปลายรอยตัดเป็นปลายเหนียว (Sticky end)
40.  เฉลยข้อ  4
เหตุผล          โคลนนิ่ง (Cloning) เป็นการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่การสืบพันธุ์แบบใช้เพศ  ลูกที่ได้จะมีลักษณะเหมือนผู้ให้กำเนิด (ต้นฉบับ) จึงคล้ายกับการสืบพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ  เช่น  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การตอนกิ่งไม้


เรื่อง  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

41. เฉลยข้อ 2.
เหตุผล หนังสือนี้กล่าวถึงกำเนิดสปีชีส์ใหม่โดยมีประจักษ์พยานมากมาย
42.   เฉลยข้อ 2.
เหตุผล ดาร์วิน เชื้อว่า เกิดลักษณะเเปรผันก่อน , การคัดเลือกโดยธรรมชาติตามมา
เรื่อง  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
43.   เฉลยข้อ  4. 
เหตุผล ป่าดงดิบเป็นป่าที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ชื้น ป่าชนิดนี้จะมีพืชอยู่มากมาย
44.    เฉลยข้อ  2.
         เหตุผล พืชที่มีท่อลำเลียงน้ำและอาหารได้แก่ พืชพวก tracheophyte วิวัฒนาการของพืชพวกนี้ได้แก่ ทะนอย > หญ้ารังไก่ > หญ้าถอดปล้อง > เฟิน > สน > ไม้ดอก


เรื่อง  ระบบนิเวศ

45.    เฉลยข้อ 1
เหตุผล คนมีวิธีการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ได้  โดยอาศัยทั้งข้อ 2 , 3  และ 4  ซึ่งตรงกับโจทย์ที่ถามว่า  ผู้มีความสามารถในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์  อีกประการหนึ่ง ทั้งข้อ 2 , 3  และ 4  เป็นวิธีการควบคุมเท่านั้น
46.   เฉลยข้อ 1
เหตุผล เนื่องจากมอสเป็นพืชพวกไบรโอไฟต์ที่เจริญอยู่ในบริเวณที่เปียกชื้น ดังนั้นเอนไซม์ที่มีอยู่จึงปล่อยออกมาเพื่อทำการย่อยอินทรีย์สารให้อ่อนหรือเน่าเปื่อย เพื่อมอสจะได้นำสารอาหารที่ย่อยแล้วเข้าสู่ภายในต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการทำลายหรือทำให้เกิดการกร่อนผุของหินและต้นไม้ 


เรื่อง  ประชากร

47.  เฉลยข้อ  2
เหตุผล          20  ปีต่อมาประชากรจะเพิ่มเป็น  200  คน  40  ปี  เป็น  400  คน,  60  ปี  เป็น  800  คน,  80  ปี  เป็น  1,600  คน,  100  ปี  เป็น  3,200  คน  ซึ่งมากเกินกำลังการผลิตอาหารธรรมชาติแล้วจะเริ่มมีอดอยาก
48.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล          ประชากร (population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน (single population) อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง


เรื่อง  มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

49.  เฉลยข้อ  1
เหตุผล          ผักตบชวาช่วยลดสารพิษจากน้ำได้
50.  เฉลยข้อ  3
เหตุผล          น้ำสะอาดจะมี BOD ต่ำ  แต่ DO สูง  โดยถ้า BOD สูง  แสดงว่าน้ำนั้นมีสารอินทรีย์มาก  ออกซิเจนในน้ำน้อย  และจะมีแบคทีเรียแอโรบิกน้อยด้วย  และถ้า DO สูงจะมีแบคทีเรียแอโร- บิกน้อย
Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น