สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » สอบเข้าเตรียมทหาร มาดูเนื้อหาที่ออกสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

21 ธันวาคม 2559

สอบเข้าเตรียมทหาร มาดูเนื้อหาที่ออกสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

เนื้อหาที่ออกสอบเข้าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นเนื้อหาระดับมัธยมต้นและเนื้อหาของระดับมัธยม 4

การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 

(หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4)


เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นเนื้อหาระดับมัธยมต้นและเนื้อหาของระดับมัธยม 4 วิชาคณิตศาสตร์

ม.ต้น ประกอบด้วย 17 เรื่อง


 1. ระบบจำนวนจริงและตัวเลข
 2. ตัวหารร่วมมาก ( หรม. + ครน )
 3. จำนวนจริง  เศษส่วนทศนิยม
 4. อัตราส่วนและร้อยละ
 5. เลขยกกำลัง
 6. พหุนามและการแยกตัวประกอบ
 7. การวัดพื้นที่และปริมาตร
 8. ทฤษฏีปิทากอรัส
 9. พาราโบลา
 10. วงกลมและเรขาคณิตวิเคราะห์
 11. ตรีโกณ
 12. สมการและอสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว
 13. สมการกำลังสอง
 14. ระบบเชิงเส้นสองตัวแปร
 15. การแปรผัน
 16. ความน่าจะเป็น
 17. สถิติ

คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4

 1. เซต
 2. จำนวนจริง
 3. ตรรกศาสตร์
 4. ความสัมพันธ์
 5. เรขาคณิตวิเคราะห์
 6. ภาคตัดกรวย
 7. ตรีโกณ1-2
 8. ฟังชั่น
 9. สถิติ
 10. อนุกรม
 11. เมตทริก

วิชาวิทยาศาสตร์

วิทย์  ม.ต้น
 1. พลังงาน
 2. ความร้อน
 3. กลศาสตร์
 4. ของไหล
 5. มาตรา
 6. ไฟฟ้า
 7. โลกของเรา

ฟิสิกส์ ม.4

 1. การวัด และการแปลความหมายข้อมูล
 2. แสงและการมองเห็น
 3. เสียงและการได้ยิน
 4. การเคลื่อนที่แนวตรง
 5. แรง มวล  และกฏการเคลื่อนที่เสริม ม.5
 6. ไฟฟ้า
 7. พลังงาน


วิชาเคมี 

 1. สสาร
 2. โครงสร้างอะตอม
 3. ปริมาณสารสัมพันธ์
 4. ก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง
 5. ตารางธาตุ 1-2
 6. พันธเคมี

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.ต้น – ม.4

 1. สรุปหลักพิเศษวิชาภาษาไทย
 2. ภาษาบาลี  และ สันสกฤตในภาษาไทย
 3. ภาษาเขมร ภาษาต่างๆ
 4. คำราชาศัพท์
 5. สำนวนสุภาษิต
 6. คำพังเพย
 7. อุปมาอุปไมย
 8. โวหารที่ใช้ประกอบการเขียน
 9. ลักษณะคำพ้องในไทย
 10. หลักวิสรรชนีย์
 11. สระ ไอ ใอ  ไอย อัย
 12. สระ อำ อำม อัม  อรรม
 13. การใช้ไม้ทัณฑฆาต
 14. หลัก ศ ษ​ ส ในภาษาไทย
 15. หลัก น และ ณ
 16. ฤ ฤา
 17. คำมักสะกดผิดคำพ้องเสียง พ้องรูป
 18. คำในวจีภาค
 19. หลักสังเกตุ วลี
 20. คำผิดคำถูก
 21. คำตายคำเป็น
 22. ชนิดของประโยค
 23. เครื่องหมายวรรคตอน
 24. การใช้คำให้มีประสิทธิภาพ
 25. หลักการอ่านคำไทย
 26. การเรียบเรียงถ้อยคำ
 27. การสร้างคำ
 28. ไวยกรณ์อื่น
 29. เนื้อเรื่อง ตามหลักภาษา ม.4


อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น  – ม.4
– Infinitive without to
– Gerund
– Infinitive (with to)
– If Clause
– Question  tag
– Connective Word
– Adjective ตัวนำหน้า Noun
– Linking Verb
– Tense

การใช้ภาษา  Unseen

– การหา Main Idea
การขีดเส้นใต้ศัพท์และความหมาย
การสนทนา ( Completed Dialog )
การอ่าน Complehension ( ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง)


การสมัครสอบเตรียมทหาร 2560
แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343
อโรมาเธอราพี บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนโดยภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

สอบเข้าเตรียมทหาร มาดูเนื้อหาที่ออกสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

สอบเตรียมทหาร